Luo PDF

Auto- ja kuljetustekniikka

104 Kuljetuslogistiikka

1335549265-Kuljetuslogistiikka Eetu Oksanen
Kuva: Skills Finland / Tiina Salminen

Lajivastaavat

Pasi Suhonen
Koulutuskeskus Salpaus
pasi.suhonen(at)salpaus.fi
puh. 050 538 2320

Petri Salminen
Koulutuskeskus Salpaus
petri.salminen(at)salpaus.fi
puh. 044 708 1458

Finalistit

 104 Kuljetuslogistiikka Arttu Kallionpää netti

Arttu Kallionpää
Loimaan ammatti-
ja aikuisopisto

104 Kuljetuslogistiikka Riku-Petteri Aalto netti

Riku-Petteri
Aalto

Turun ammatti-
instituutti

104 Kuljetuslogistiikka Matti-Rahkonen netti

Matti Rahkonen
Keski-Pohjanmaan
koulutuskunta-
yhtymä

104 kuljetuslogistiikka Aaro Ristolainen netti

Aaro Ristolainen
Pohjois-Karjalan
koulutusyhtymä

 104 Kuljetuslogistiikka Benjamin Launokorpi netti

Benjamin
Launokorpi
Yrkesakademin
i Österbotten

104 Kuljetuslogistiikka Esa Vainola netti

Esa Vainola
Hyria Koulutus Oy


104 Kuljetuslogistiikka Eero Virtanen netti

Eero Virtanen
Salon seudun
ammattiopisto

104 Kuljetuslogistiikka Eerik Ahola netti

Eerik Ahola
Oulun seudun
ammattiopisto

Yleiskuvaus kilpailulajista

Logistiikan perustutkinnon ja kuljetuspalvelujen koulutusohjelman suorittaneen (autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, linja-autonkuljettaja) tulee osata toimia laaja-alaisen logistisen osaamisensa turvin erilaisissa ympäristöissä ja muuttuvissa oloissa. Hänen on pystyttävä omaksumaan yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukainen toiminta ja myös kehittämään sitä.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • toimia asiakaspalvelun ja kuljetusten tehtävissä
 • kuljettaa asiakkaan tuotteita kannattavasti ja turvallisesti sekä palvella asiakkaita
 • lastata ajoneuvo säädösten ja olosuhteiden sallimaan maksimikuormaan ja kuljettaa ajoneuvoa turvallisesti, taloudellisesti ja vastuullisesti
 • kommunikoida ajoneuvojen ja kuljetusalan viestintävälineillä
 • toimia kansallisissa sekä kansainvälisissä ympäristöissä
 • tehdä yhteistyötä yksi- ja monikulttuurisessa työympäristössä
 • todeta ajoneuvonsa liikennekelpoisuuden
 • varmistaa ajoneuvon ja sen lisälaitteiden tekninen ja turvallinen toimivuus kuljetustehtävän aikana
 • kuljetuksiin liittyvät vakuutukset ja työhönsä liittyvät säädökset
 • toimia yrittäjänä tai yrittäjähenkisesti.

Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava toimia logistiikka-alan periaatteiden mukaan vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti sekä liikenneturvallisuutta edistäen.

Kuljettajalta vaaditaan ajokorttiasetuksen edellyttämä ajokortti ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus. Ammattipätevyyskoulutus edellytetään ammatissa toimimiseen.

Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava arvostaa omaa ammattiaan ja oltava valmis jatkuvasti kehittämään itseään ja työtään sekä työkykyään.

Finaalitehtävät

Finaalin kilpailutehtävät 

Tehtävä 1: Yrittäjyys / kirjallinen tehtävä 1h, 10p

Kuljetustarjouksen ja kustannusten laskeminen annettujen lähtötietojen pohjalta.
Kirjalliset kysymykset
Arviointi – vastausten oikeellisuus

Tehtävä 2: Tavaroiden kuormaaminen ja kuorman varmistaminen 1h 30min, 15p

Yhdistelmäajoneuvon kuormaaminen kappaletavaralla. Kuormauksessa on käytössä vastapainotrukki, haarukkavaunu ja erilaisia kuormaukseen käytettäviä apuvälineitä. Kuormattavissa tavaroissa on mm. vaarallisia aineita.
Arviointi – työturvallisuus, ajankäyttö, työmenetelmien ja – välineiden käyttäminen, lainsäädännön huomioiminen

Tehtävä 3: Kuljetustehtävä 2h, 15p

Kuorma-autolla suoritettava jalkalavan päälle ottaminen kilpailualueelta. Ajosuorite asiakkaalle, jossa suoritetaan tavaroiden lastaaminen. Lastattujen tavaroiden toimittaminen terminaaliin. Ajosuorite takaisin kilpailualueelle, jossa kontin päältä pois ottaminen.
Arviointi - työturvallisuus, ajankäyttö, ekologinen toiminta, työmenetelmien ja -välineiden käyttäminen, lainsäädännön huomioiminen, asiakaspalvelu

Tehtävä 4: Linja-autokuljetusten hallinta 1h, 15 p

Linja-auton käyttöönotto ja käsittelytehtävä (kuljettajantutkinnon ohjeiden mukaan).
Tilausajotehtävä (simuloitu ryhmän vastaanotto)
Arviointi - työturvallisuus, ajankäyttö, työmenetelmien ja –välineiden käyttäminen, lainsäädännön huomioiminen, asiakaspalvelu

Tehtävä 5: Erikoiskuljetuksen suunnittelu ja valmistelu 1h 30min, 10p

Erikoiskuljetuksen lupamenettely, varmistus ja merkintä.
Arviointi – työturvallisuus, ajankäyttö, työmenetelmien ja –välineiden käyttäminen, lainsäädännön huomioiminen

Tehtävä 6: Massatavaran lastaus ja kasetointi 1h 30min, 15p

Ajoneuvona sorakasettiyhdistelmä. Perävaunun kuormaaminen pyöräkoneella kantavuuskuormaan, kuorman paino todetaan vaakojen avulla. Kasetointitehtävä ja kuorman kippaaminen. Ajoneuvon palauttaminen ja yhdistelmän kytkentä seuraavaa kuormaamista varten.
Arviointi – työturvallisuus, ajankäyttö, työmenetelmien ja –välineiden käyttäminen, lainsäädännön huomioiminen

Tehtävä 7: Ympäristönhuollon tehtävä 1h, 10p

Ajoneuvon tarkastus, jätteen lajittelu, astioiden kuormaus jätteenkuljetusajoneuvoon ja ajoneuvolla suoritettava käsittelytehtävä.
Arviointi – työturvallisuus, ajankäyttö, työmenetelmien ja –välineiden käyttäminen, lainsäädännön huomioiminen

Tehtävä 8: Kuormankäsittelylaitteiden käyttö ja tavaroiden varastointi 1 h, 10p

Erilaisten tavaroiden varastointia ja muita terminaalitoimintoja. Työvälineinä tyypillisimpiä terminaaleissa ja varastoissa käytössä olevia laitteita – trukki, lavansiirtovaunu, haarukkavaunu, nokkakärry jne.
Arviointi – työturvallisuus, ajankäyttö, työmenetelmien ja –välineiden käyttäminen, lainsäädännön huomioiminen

Arvioinnin rakenne

Kilpailutehtävien kokonaispistemäärä on 100 p.

Arviointi on tehtäväkohtainen siten, että tehtävän laajuudesta riippuen pisteitä annetaan 10-15 pistettä per tehtävä. Tehtäväkohtaisesti eri osatehtävien arvioinnit eivät vaikuta toisiinsa. Tehtävän pisteytyksen painotuksesta 40-60 % on painottunut tehtävän päätarkoitukseen.

Tehtävissä, joissa on aikakriteeri, lopputulokseen vaikuttaa kaikkien kilpailijoiden keskinäinen aikasijoitus, omalla painoarvollaan. Arvioitavat kohteet on mainittu tehtäväkuvauksen yhteydessä.

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Kilpailussa toteutetaan objektiivista arviointia.

Kilpailujen järjestäjä varaa seuraavat laitteet, välineet ja tarvikkeet

 • kuorma-autoja
 • linja-auto
 • varsinaisia perävaunuja
 • puoliperävaunu
 • trukkeja
 • lavansiirtovaunuja
 • nokkakärry
 • kuormansidontavälineitä ja – varusteita

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Henkilökohtainen kuljettajan työasu, turvajalkineet, suojakäsineet (EN 471 suojausluokka 2)

Kilpailujen aikataulu

Taitaja2014-kilpailujen kilpailuaikataulu

Maanantai 7.4.2014

klo 9.00 – 12.30 Akkreditointi ja tutustuminen lajialueeseen
klo 10.00 – 11.00 Viranomaistarkastus
klo 11.30 – 12.15 Skills Finland ry tarkistaa kisa-alueen
klo 13.00 – 15.00 Avajaiset
klo 15.00 – 17.00 Tuomarikoulutus ja infot kilpailijoille lajialueilla

Tiistai 8.4.2014

klo 9:00 – 11.00 Kilpailusuorituksia kaikilla tehtäväpaikoilla
klo 11:00 – 12:00 Ruokailu
klo 12:00 – 17:00 Kilpailusuorituksia kaikilla tehtäväpaikoilla

Keskiviikko 9.4.2014

klo 8.30 – 11:00 Kilpailusuorituksia kaikilla tehtäväpaikoilla
klo 11:00 – 12:00 Ruokailu
klo 12:00 – 17:30 Kilpailusuorituksia kaikilla tehtäväpaikoilla

Torstai 10.4.2014

klo 8.30 – 13.00 Kilpailusuorituksia kaikilla tehtäväpaikoilla
klo 13.00 – 14.00 Kaikkien kilpailijoiden ruokailut samanaikaisesti
klo 15.00 – 16.00 Palkintojenjako lajialueilla
klo 16.00 – 17.00 Mitalistien järjestäytyminen mitalien jakoa varten

Tuomarit

Timo Heiskanen, päätuomari / DB Schenker / Kiitolinja
Pasi Suhonen, lajivastaava / Koulutuskeskus Salpaus
Petri Salminen, varalajivastaava / Koulutuskeskus Salpaus
Kari Kilpiö / Itella Logistics
Jarkko Nieminen / Kuljetus O.J. Nieminen
Kari Jäppinen / Toyota Material Handling Finland Oy
Petteri Kallio / Toyota Material Handling Finland Oy
Mika Jukkara / Scania
Anssi Karjaluoto / Raahen Liikennekoulu
1 Tuomari / Volvo Finland
1 Tuomari / Puolustusvoimat
1 Tuomari / SITA Finland Oy
Hannu Haarala / Koulutuskeskus Salpaus
Joel Solehmainen / Koulutuskeskus Salpaus
Ari Mynttinen / Koulutuskeskus Salpaus
Arto Arvola / Koulutuskeskus Salpaus
Sami Välilä / Koulutuskeskus Salpaus
Kimmo Papinkivi / Koulutuskeskus Salpaus
Kari Lehtonen / Koulutuskeskus Salpaus
Marko Räikkönen / Koulutuskeskus Salpaus
Markku Lehtinen / Koulutuskeskus Salpaus

Lajiohjausryhmä

Pasi Suhonen / Koulutuskeskus Salpaus
Timo Heiskanen / DB Schenker
Marko Hallisto / Turun Ammatti-instituutti
Petri Salminen / Koulutuskeskus Salpaus
Heikki Virtamo / Turun Ammatti-instituutti
Kari Kilpiö / Itella Logistics
Timo Repo / OPH
Petteri Makkonen / SAKKY
Jarmo Iivari / OSAO

Yhteistyökumppanit

Volvo Finland
Toyota Material Handling
Itella Logistics
Schenker Logistics
Rahtarit ry
Puolustusvoimat
SITA
Scania
Kuljetus O.J. Nieminen Oy
Raahen Liikennekoulu

Yhteistyössä

Scania-nettiin

 Toyota verkkoon

Itella logo ja maare cmyk perassa-nettiin

SITA logo nettiin

Kespro verkkoon

pkky verkkoon