Luo PDF

IT ja viestintäteknologia

201 CAD-suunnittelu

IMG 8370 cad2

Lajivastaavat

Kari Kosonen
Koulutuskeskus Salpaus
kari.kosonen(at)salpaus.fi
puh. 044 708 0529

Jorma Huuhtanen
Koulutuskeskus Salpaus
jorma.huuhtanen(at)salpaus.fi
puh. 044 708 0050

Finalistit

 201 CAD-suunnittelu Ville Sihvola netti

Ville Sihvola
Ammattiopisto
Lappia

 201 Eetu-Kolppanen CAD-suunnittelu netti

Eetu Kolppanen
Keski-Pohjanmaan
ammattiopisto

 201 CAD-suunnittelu Jere Piekkala netti

Jere Piekkala
Salon seudun
ammattiopisto

 201 CAD-suunnittelu Yrjö Matikainen netti

Yrjö Matikainen
Salon seudun
ammattiopisto

 201 CAD-suunnittelu Aleksandr Otletov Lahti netti

Aleksandr Otletov
Koulutuskeskus
Salpaus

 201 CAD-suunnittelu Toni Kokkonen netti

Toni Kokkonen
Koulutuskeskus
Salpaus

 201 CAD-suunnittelu Santeri Savola Asikkala netti

Santeri Savola
Koulutuskeskus
Salpaus

 201 Cad-suunnittelu Karri Kostet netti

Karri Kostet
Oulun seudun
ammattiopisto

Vieraskilpailijat

 201 cad suunnittelu KaarelHaavajõe netti

Kaarel Haavajõe
Kadrina Secondary
School, Viro

Sam Tonnard / Leeuwenborgh / Hollanti / Tarkkailija
Thom Caris / Leeuwenborgh / Hollanti / Tarkkailija

Yleiskuvaus kilpailulajista

CAD-suunnittelussa kilpaillaan suunnitteludokumenttien tuottamisessa. Tuotettavat dokumentit voivat olla piirustuksia, kirjallista materiaalia tai 3D-malleja, joita käytetään apuna erilaisten tuotteiden valmistamisessa sekä markkinoinnissa. Tehtävät ovat luonteeltaan yleistehtäviä, eivätkä ne edellytä jonkin suunnittelualan erityisosaamista. Ne saattavat sisältää myös laskelmien ja / tai esitysgrafiikan tuottamista.

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat ammatillisen perustutkintojen perusteiden kiitettävän (3) tason osaamisvaatimuksiin. Tehtävät ovat puhtaasti käytännöllisiä piirtämiseen ja mallintamiseen liittyviä suunnittelutöitä, joissa ei vaadita laajaa teoreettista tietämystä.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Kilpailijan tulee hallita CAD-suunnittelun perustaidot toimistopalveluissa ja teknisessä suunnittelussa. Menestyvän kilpailijan tulee osata

 • tehdä 3D-malleja ja käyttää niitä piirustusten tuottamiseen sekä markkinointiin
 • tehdä standardin mukaisia teknisiä piirustuksia CAD-ohjelmalla
 • käyttää voimassa olevien standardien mukaisia kuvaustapoja ja merkintöjä piirustusten tuottamisessa
 • tehdä muutoksia piirustuksiin
 • mitata ja luonnostella annettu kappale sillä tarkkuudella, että luonnoksista voidaan tehdä kappaleen malli ja piirustus
 • käyttää yleisiä toimisto-ohjelmasovelluksia tekstin, laskentataulukoiden sekä esitysgrafiikan tuottamiseen
 • käyttää hyväkseen erilaisia ohjeita ja standardeja työssään
 • käyttää perusmittavälineitä
 • ilmaista näkökantansa selkeästi ja luottamusta herättäen.

Näiden vaatimusten lisäksi kilpailijan tulee

 • ymmärtää ja noudattaa annettuja ohjeita
 • osata suunnitella ajankäyttönsä kilpailutilanteessa
 • noudattaa annettuja turvaohjeita
 • olla oma-aloitteinen

Finaalitehtävät

Finaalin kilpailutehtävät ja käytettävissä oleva kilpailuaika

Finaalin kilpailutehtävät muodostuvat neljästä osiosta:

1. 2D-mittaustehtävä, jossa ohjelmana on AutoCAD 2014

 • valmiista piirustuksesta tai fyysisestä kappaleesta luodaan mittaamalla tarvittavat mitoitetut projektiot
 • tehtävän suoritusaika on 2 tuntia.
 • paperitulostukseen varataan aikaa 30 minuuttia.

2. 3D-kokoonpanotehtävä, jossa ohjelmana on Inventor 2014

 • tehtävän mukaisten osatiedostojen mallintaminen sekä osapiirustuksen tekeminen
 • kokoonpanotiedoston ja kokoonpanopiirustuksen tekeminen
 • tehtävän suoritusaika on 3 tuntia
 • paperitulostukseen varataan aikaa 30 minuuttia

3. 3D-kokoonpanotehtävä ja visualisointi, jossa ohjelmana on Inventor 2014

 • tehtävänä on mallintaa annetun materiaalin pohjalta 3D-malleja, muodostaen malleista kokoonpanoja visualisointia varten
 • tehtävään kuuluu myös tuotekortin tekeminen
 • tehtävän suoritusaika on 6 tuntia
 • paperitulostukseen varataan aikaa 30 minuuttia

4. 2D-tehtävän ratkaisu, jossa ohjelmana on AutoCAD 2014

 • 2D ongelman ratkaisutehtävä
 • tehtävän suoritusaika on 3 tuntia
 • paperitulostukseen varataan aikaa 30 minuuttia

Arvioinnin rakenne

Arvioitavat osa-alueet jakautuvat seuraavasti eri osioissa:

1. 2D-mittaustehtävä, yhteensä 20 pistettä

 • subjektiivinen arviointi 2 p
 • mitoitus 9 p
 • piirustus (kestävä kehitys tulostamisessa) 9 p

2. 3D-kokoonpanotehtävä, yhteensä 20 pistettä

 • osapiirustus subjektiivinen arviointi 1 p
 • osapiirustus 12 p
 • kokoonpanopiirustus subjektiivinen arviointi 1 p
 • kokoonpanopiirustus (kestävä kehitys tulostamisessa) 6 p

3. 3D-kokoonpanotehtävä ja visualisointi, yhteensä 40 pistettä

 • subjektiivinen arviointi 4 p
 • animaatio 10 p
 • renderöitävät kuvatiedostot 6 p
 • räjäytyspiirustus 8 p
 • kokoonpanopiirustus (kestävä kehitys tulostamisessa) 8 p
 • tuotekortti (yrittäjyys osana ammatillista osaamista) 4 p

4. 2D-tehtävän ratkaisu, yhteensä 20 pistettä

 • subjektiivinen arviointi 2 p
 • mitoitus 9 p
 • piirustus (kestävä kehitys tulostamisessa) 9 p

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtävät julkaistaan kuusi viikkoa ennen finaalia internetissä. Näihin tehtäviin tehdään finaalissa 30 % muutos.

Ennakkotehtävä 1
Ennakkotehtävä 2
Ennakkotehtävä 3
Ennakkotehtävä 4

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

Lajialue on noin 100 m² (10 x 10 m), josta kilpailijan alue noin 1,5 x 2 = 3 m². Kilpailijoiden käytössä on CAD-työasema kahdella näytöllä, johon on asennettu:

 • Windows 7-käyttöjärjestelmä (64-bit.)
 • AutoCAD 2014
 • Autodesk Inventor 2014
 • MS-Office 2010
 • Tulostin A3 värilaser

Tulostusta varten koneet ovat verkossa.

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Kilpailijan on tuotava kilpailupaikalle laskin, suhdeviivain, työntömitta, metrinen kierrekampa, kulmamitta ja muistiinpanovälineet. Kilpailijoilla on mahdollisuus käyttää omaa 3D-hiirtä ja hiirtä. Kilpailija huolehtii tarvittavista ajureista itse sekä toimittaa ne ajoissa ennen kilpailua, jotta ajurit ehditään asentaa kilpailukoneille.

Kirjat, ohjekirjat ja muut kirjalliset materiaalit ovat sallittuja. CD-levyt ym. sähköiset materiaalit ovat kiellettyjä.

Musiikin kuunteluun sallitaan ainoastaan musiikkisoitin. Puhelimen käyttö soittimena on kielletty.

Kilpailujen aikataulu

Aikataulu

Tuomarit

Harri Hassinen, Salon seudun ammattiopisto (päätuomari)
Tiina Lakanen, Salon seudun ammattiopisto
Jani Sihvola, Artic Creos Oy
Antti Hänninen, Software Explosion Oy
Tomi Kalpio, 3DTech Oy
Kuisma Peura, Kokkolan ammattiopisto
Jorma Huuhtanen, Koulutuskeskus Salpaus

Lajiohjausryhmä

Harri Hassinen / Salon seudun ammattiopisto
Tiina Lakanen / Salon seudun ammattiopisto
Jani Sihvola / Artic Creos Oy
Antti Hänninen / Software Explosion Oy
Jaakko Ekman / Arkkitehtityö Oy
Kuisma Peura / Kokkolan ammattiopisto
Jouko Raappana / Ammattiopisto Lappia, Tornio
Kari Kosonen / Koulutuskeskus Salpaus
Jorma Huuhtanen / Koulutuskeskus Salpaus

Yhteistyössä

ohjelmistot com nettiin

Salon seudun ammattiopisto verkoon

Lappia verkkoon