Luo PDF

IT ja viestintäteknologia

202 Painotekniikka

Painotekniikka Henni Hiltunen03 Jyväskylän Ammattiopisto
Kuva: Skills Finland / Minna Koponen

Lajivastaava

  Tapio Partanen
  Porvoon ammattiopisto
  tapio.partanen(at)amisto.fi
  puh. 040 036 0659

 

 

Finalistit

 202 Painotekniikka -Heidi Selin netti

Heidi Selin
Tampereen seudun
ammattiopisto

202 Painotekniikka Henni Hiltunen netti

Henni Hiltunen
Jyväskylän 
ammattiopisto

202 Painotekniikka Mikael Ahlström netti

Mikael Ahlström
Stadin ammatti-
opisto

202 Painotekniikka Mikael Aho netti

Mikael Aho
Stadin ammatti-
opisto

 202 Painotekniikka Valtteri Laamanen netti

Valtteri Laamanen
Länsirannikon
koulutus Oy
WinNova

Vieraskilpailijat

 202 painotekniikka Gristel Jaanus netti

Gristel Jaanus
Foundation
Innove
Viro

Yleiskuvaus kilpailulajista

Laji pohjautuu painoviestinnän perustutkinnon painotekniikan koulutusohjelman osaamisalaan. Kilpailussa huomioidaan työelämän vaatimukset, yrittäjyys, asiakaspalvelu, työkyky, ergonomia, kansainvälisyys ja kestävän kehityksen periaatteet.

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat painoviestinnän perustutkinnon painotekniikan koulutusohjelman tutkinnon perusteiden kiitettävän (3) tason vaatimuksiin. Tehtävien laadinnassa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa, ja tehtävät perustuvat työelämän vaatimuksiin.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Kilpailija toimii kilpailujen aikana erilaisissa painon ja jälkikäsittelyn tehtävissä. Hän osaa arkkioffsetpaino-, jälkikäsittelykoneiden ja laitteiden kuntoon laiton ja tuotantoajon. Kilpailija osaa käsitellä tiedostoja ja tulostaa digitaalisilla painomenetelmillä.

Hän osaa ottaa huomioon erilaisten laatuvaatimusten, painotöiden ja materiaalien vaatimukset työskentelyssä. Kilpailija osaa noudattaa työskennellessään työturvallisuusmääräyksiä.

Finaalitehtävät

Finaalin kilpailutehtävät ja käytettävissä oleva kilpailuaika

Kilpailutehtävät

Kaikissa kilpailutehtävissä kilpailijan tulee noudattaa työturvallisuusohjeita ja ergonomiaa sekä toimia taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Puhelimet on suljettava kilpailujen ajaksi. Kilpailuaineiston vieminen kilpailualueen ulkopuolelle on kiellettyä.

Suoritusjärjestys arvotaan.

Offsetpainaminen

Kilpailutehtävänä on painaa neliväritöitä Heidelberg Printmaster 52/4 -painokoneella

 • Työhön sisältyy painokoneen kuntoonlaitto, tuotantoajo ja koneen puhdistaminen.

Digipainaminen

Kilpailutehtävänä on painaa digitaalisilla painokoneilla mallien ja annettujen ohjeiden mukaisia painotöitä.

 • Työt voivat sisältää asemointia, muuttuvaa tietoa ja puhtaaksi leikkaamista.

Käynnissäpito

Kilpailutehtävänä on tehdä erilaisia Heidelberg GTO 52/1- painokoneen käynnissäpitoon liittyviä tehtäviä.

 • Tehtävät voivat olla kumikankaan vaihto, alusarkkien mittausta, telojen säätöä jne.

Jälkikäsittely

 • Kilpailutehtävänä on leikata painopaperia ja/tai painoarkkeja paperileikkurilla.
 • Kilpailutehtävänä on tehdä jälkikäsittelykoneella erilaisia viimeistelytöitä.

Painosimulaattori

Kilpailutehtävänä on ratkaista painosimulaattorilla offsetpainamisen ongelmia

Yrittäjyys

Kilpailutehtävänä on yrittäjyyttä koskevat tehtävät.

Ensimmäinen päivä (8 tuntia)

Tehtävä 1: Offsetpainaminen

Kilpailutehtävänä on painaa neliväripainotuotteita Heidelberg Printmaster 52/4-väri offsetpainokoneella.Työhön sisältyy densitometrin kalibrointi, painokoneen kuntoonlaitto, tuotantoajo, densiteettien mittaus näytearkeista ja koneen puhdistaminen. Ota painoksesta OK- arkki painamisen alussa, puolivälissä ja lopussa. Merkitse ne ja talleta arviointia varten. Densiteettien mittaus työn jälkeen näytearkeista ei sisälly työaikaan.

Kilpailuaika painotöissä on kolme tuntia 30 min.

Kilpailijan tulee noudattaa työturvallisuusohjeita ja ergonomiaa sekä toimia taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.Offsetpainamisen maksimipistemäärä on 50 pistettä. Suorituksen jälkeen ilmoita tuomareille, että olet tehnyt tehtäväsi.                                     

Tehtävä 2: Jälkikäsittely

Kilpailutehtävänä on leikata painoarkkeja paperinleikkauskoneella ja suorittaa viimeistelytöitä painetuille arkeille jälkikäsittelykoneella sekä pakata tuotteet. Arkkileikkurilla kilpailijan ei tarvitse ohjelmoida leikkausohjelmaa, vaan hän voi itse valita suoritustavan. Tehdään erilaisia leikkaustehtäviä. Kilpailijalta edellytetään tasaista suoritusta täysien pisteiden saamiseksi. Kilpailijan on pääteltävä painotyöstä sivustinkulman sijainti ja kerrottava se tuomarille ennen leikkaukseen ryhtymistä. Jälkikäsittelykoneella kilpailija suorittaa erilaisia viimeistelytöitä, joista suoritus arvioidaan. Kilpailijalta edellytetään tasaista suoritusta täysien pisteiden saamiseksi.

Kilpailuaika on yksi tunti arkkileikkurilla ja yksi tunti jälkikäsittelykoneella. Ajan ylityksestä ei sakoteta, mutta kesken tai tekemättä jäänyt tehtävä arvioidaan puutteellisena suorituksena. 

Kilpailijan tulee noudattaa työturvallisuusohjeita ja ergonomiaa sekä toimia taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

Jälkikäsittelyn maksimipistemäärä on 15 pistettä. Suorituksen jälkeen ilmoita tuomareille, että olet tehnyt tehtäväsi.

Tehtävä 3: Digitaalipainaminen

Kilpailutehtävänä on painaa digitaalisilla painokoneilla mallien ja annettujen ohjeiden mukaisia painotöitä. Työt voivat sisältää asemointia, leikkausta ja muuttuvaa tietoa. 

Kilpailuaika on yksi tunti. Yli menevä aika vähentää pisteitä. Suorituksen jälkeen ilmoita tuomareille, että olet tehnyt tehtäväsi. Kilpailijan tulee noudattaa työturvallisuusohjeita ja ergonomiaa sekä toimia taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

Digitaalipainamisen maksimipistemäärä on 15 pistettä. Tallenna muokatut tiedostot omalla nimelläsi (esim. Omanimi_Tiedosto.indd)

Tehtävä 4: Käynnissäpito

Kilpailutehtävänä on tehdä erilaisia käynnissäpitoon liittyviä tehtäviä Heidelberg GTO 52 1-väri offsetpainokoneella. Tehtävät voivat olla kumikankaan vaihto, alusarkkien mittausta, levytelojen säätöä ja koneenosan tunnistusta.

Kilpailuaika on yksi tunti 30 min. Kilpailijan tulee noudattaa työturvallisuusohjeita ja ergonomiaa sekä toimia taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

Käynnissäpidon maksimipistemäärä on 8 pistettä. Suorituksen jälkeen jätä tehtäväpaperi tuomarille.

Tehtävä 5: Painosimulaattori

Kilpailutehtävänä on ratkaista painosimulaattorissa offsetpainamisen tehtäviä. Kilpailijan tulee noudattaa ergonomiaa.

Kilpailuaika on yksi tunti. 

Painosimulaattorin maksimipistemäärä on 8 pistettä. Suorituksen jälkeen ilmoita tuomareille, että olet tehnyt tehtäväsi.

Tehtävä 6: Yrittäjyys

Kilpailutehtävänä on painotuotteen tuotantoprosessin selvittäminen yrittäjälähtöisesti. Lisäksi tähän osioon kuuluu keskustelu tuomarin kanssa painotuotteen tekemiseen liittyvistä toiminnoista edullisesti ja tuotantotaloudellisesti. 

Yrittäjyys osion maksimipistemäärä on 6 pistettä.  

Kilpailijan tulee noudattaa ergonomiaa sekä toimia taloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Toinen kilpailupäivä (9 tuntia)

Tehtävä 1: Offsetpainaminen jatkuu
Tehtävä 2: Jälkikäsittely jatkuu
Tehtävä 3: Digitaalipainaminen jatkuu
Tehtävä 4: Käynnissäpito jatkuu
Tehtävä 5: Painosimulaattori jatkuu
Tehtävä 6: Yrittäjyys jatkuu

Kolmas kilpailupäivä (4 tuntia)

Tehtävä 1: Offsetpainaminen jatkuu    

Arviointikokonaisuudet

Tehtävä 1. Offsetpainaminen 50 p
Tehtävä 2. Jälkikäsittely 15 p
Tehtävä 3. Digitaalipainaminen 15 p
Tehtävä 4. Käynnissäpito 8 p
Tehtävä 5. Painosimulaattori 8 p
Tehtävä 6. Yrittäjyys 6 p

Kilpailutehtävien kokonaispistemäärä on 100 p.

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Arviointi suoritetaan objektiivisesti lisäksi kilpailija suorittaa itsearvioinnin.

Kilpailujen järjestäjä varaa seuraavat laitteet, välineet ja tarvikkeet

Lajialueella on

• Heidelberg Printmaster 52 4-värioffsetpainokone
• Heidelberg GTO 52 1-värioffsetpainokone
• SheetSim-SHOTS V. 5.1 painosimulaattori Heidelberg-käyttöliittymällä
• Paperileikkuri Polar 66
• Digifold jälkikäsittelykone
• XEROX 700 digipainokone

Koneiden ja laitteiden osalta muutokset ovat mahdollisia tapahtuman järjestäjästä tai yhteistyökumppanista riippumattomista syistä.

Kilpailussa tarjolla olevat raaka-aineet

Kilpailijoiden käytössä ovat painopaperi, painolevyt, painovärit, pesuaineet, suojakäsineet, pesurätit, viivain, luuppi, mikrometri, työntömitta, ruuvimeisseleitä ja taskulamppu.

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Kilpailijan on itse tuotava henkilökohtaiset suojaimet ja työasu sekä laadunmittaukseen tarvittava densitometri kalibroituna ja kalibrointikortti mukana.

Kilpailujen aikataulu

Maanantai 7.4.2014 Kilpailujen ilmoittautumis- ja avajaispäivä
9.00 – 12.30 Kilpailijoiden akkreditointi ja tutustuminen lajialueeseen. Kilpailijat tuovat työvarusteet ja tarvikkeet kilpailualueelle
10.00 - 11.00 Viranomaistarkastus
11.30 - 12.15 Skills Finland ry tarkistaa kisa-alueen
13.00 - 15.00 Taitaja2014-avajaiset 
15.00 - 17.00 Tuomarikoulutus ja infot kilpailijoille lajialueella

Tiistai 8.4.2014   1.kilpailupäivä 8.30 - 17.00
8.30 - 9.00 Kilpailupäivän info kilpailijoille ja kilpailuhuoltajille. Lajivastaavan antama turvallisuusohjeistus lajialueen sisällä toimiville; kilpailijoille, tuomareille, avustaville opiskelijoille
9.00- 11.40 Taitaja2014-kilpailut alkavat

 • Offsetpainaminen 
 • Jälkikäsittely
 • Digitaalipainaminen
 • Painosimulaattori
 • Käynnissäpito

11.40 - 12.40 Lounastauko (Offsetpainaminen ruokailu 12.30 -13.30)
12.40 - 16.00 Iltapäivän kilpailuohjelma

 • Offsetpainaminen
 • Jälkikäsittely
 • Digitaalipainaminen
 • Painosimulaattori
 • Käynnissäpito
 • Yrittäjyyden tehtävät ja yrittäjyyskeskustelut

16.00 -17.00 Laatumittaukset, joustavasti painamisen jälkeen.

 • Offsetpainamisen kilpailijat suorittavat mittaukset painoarkilta

Keskiviikko 9.4.2014 2.kilpailupäivä 8.00 - 17.00

8.00 - 11.40 2. kilpailupäivän kilpailuohjelma

 • Offsetpainaminen
 • Jälkikäsittely
 • Digitaalipainaminen
 • Painosimulaattori
 • Käynnissäpito

11.40 - 12.40  Lounastauko.
12.40 - 16.00  2. kilpailupäivän iltapäivän kilpailuohjelma

 • Offsetpainaminen
 • Jälkikäsittely
 • Digitaalipainaminen
 • Painosimulaattori
 • Käynnissäpito
 • Yrittäjyyden tehtävät ja yrittäjyyskeskustelut

16.00 -17.00 Laatumittaukset, joustavasti painamisen jälkeen.

 • Offsetpainamisen kilpailijat suorittavat mittaukset painoarkilta

Torstai 10.4.2014 3.kilpailupäivä 8.30 - 13.00

8.30 - 13.00 3. kilpailupäivän kilpailuohjelma

 • Offsetpainaminen, kilpailija suorittaa laatumittauksen painamisen jälkeen painoarkilta

13.00 - 14.00 Kaikkien kilpailijoiden ruokailut samanaikaisesti
13.00 - 15.00 Arviointiaika
15.00 - 15.30 Palkintojenjako lajialueella
16.00 – 17.00 Mitalistit järjestyvät mitalien jakoa varten
17.00 Taitaja2014-päättäjäiset

Tuomarit

Klaus Sjöblom / Winnova / Satamakatu 19, 26100 Rauma
Markku Tepsa / Porvoon ammattiopisto / Perämiehentie 6, 06100 Porvoo
Timo Hurme / Stadin ammattiopisto / Kontulantie 1, 00920 Helsinki        
Matti Hallikainen / PKKY ammattiopisto Outokumpu / Lammenkatu 18, 83500 Outokumpu                      

Lajiohjausryhmä

Tapio Partanen / Porvoon ammattioppilaitos / Perämiehentie 6, 06100 Porvoo / tapio.partanen (at) amisto.fi
Klaus Sjöblom / Winnova / Satamakatu 19, 26100 Rauma / klaus.sjoblom (at) winnova.fi
Ari Halme / JAO / Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä / ari.halme (at) jao.fi
Pirjo Rosqvist / TAEM-liitto / Siltasaarenkatu 2, 00530 Helsinki / pirjo.rosqvist (at) teamliitto.fi
Jukka Tuokko / Turun ammatti-instituutti / Kukkulakuja 3, 20100 Turku / jukka.tuokko (at) turku.fi
Matti Hallikainen / PKKY / Lammenkatu 18, 83500 Outokumpu / matti.hallikainen (at) pkky.fi
Timu Hurme / Stadin ammattiopisto / Kontulantie 1, 00920 Helsinki / timo.hurme (at) edu.hel.fi
Juha Tallberg / Tampereen seudun ammattiopisto / Hepolamminkatu 10, 33101 Tampere / juha.tallberg (at) tampere.fi

Yhteistyössä

Amisto verkkoon

 pkky verkkoon

Stadin-amo-netti