Luo PDF

Näytöslajit

Turva-ala

Lajivastaavat

   Matti Kymäläinen
   Hyria koulutus
   matti.kymalainen(at)hyria.fi
  puh. 050 375 7209

 

 

turva-ala jaatinen tommi  Tommi Jaatinen
  Koulutuskeskus Salpaus
  tommi.jaatinen(at)salpaus.fi
  puh. 044 708 0183
   Marko Bäckman
   Kouvolan seudun ammattiopisto
   marko.backman(at)ksao.fi
   puh. 040 587 4664
 

 

Finalistit

 Naytoslaji Turvallisuus Kasperi Mikkila jpg netti

Kasperi Mikkilä
Savon ammatti-
ja aikuisopisto

Näytöslaji Turva-ala Lasse Heikkinen netti

Lasse Heikkinen
Koulutuskeskus
Salpaus

Näytöslaji Turva-ala Mirko Lindgren 2 netti

Mirko Lindgren
Koulutuskeskus
Salpaus

Turva-ala Sara Luukkonen netti

Sara Luukkonen


Turvallisuusala Mikko Ollila netti

Mikko Ollila
Ammattiopisto
Lappia

 Turvallisuusala Juhana Niemelä netti

Juhana Niemelä
Oulun seudun
ammattiopisto

 Turvallisuusala Jonathan Rintamäki netti

Jonathan Rintamäki
Koulutuskeskus
Sedu

Yleiskuvaus kilpailulajista

Turvallisuusala koostuu yhteiskunnan perusturvallisuuden ylläpitämiseksi toteutettavista viranomaistoiminnoista, yritysten, julkisyhteisöjen ja järjestöjen turvallisuustoiminnoista sekä yksityisen turva-alan palvelu-, asiantuntija- ja turvasuojaustoiminnasta. Turvallisuusalalla työskentelevien työtehtävät voidaan jakaa yleisesti turvallisuusviranomaistehtäviin, yritysten ja julkishallinnon sisäisiin turvallisuustehtäviin sekä yksityisen turvallisuusalan palvelu-, suunnittelu-, asennus-, koulutus- ja asiantuntijatehtäviin.

Kilpailulajin tehtävät koostuvat yksityisen turvallisuusalan palvelutehtävistä ja turvasuojaustehtävistä.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu ja se toteutetaan kutsukilpailuna. Kutsuttavat oppilaitokset päätetään syksyllä 2013.
Osaamisvaatimukset 

Osaamisvaatimukset

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat turvallisuusalan perustutkinnon valtakunnallisiin tutkinnon perusteiden "kiitettävä 3"- tason vaatimuksiin.

Lajissa vaaditaan turvallisuuspainotteisten asiakaspalvelutilanteiden kokonaisvaltaista hallintaa, riskienhallinnan käytännön osaamista sekä turvasuojaustehtävien hallintaa.

Finaalitehtävät

Finaalin kilpailutehtävät ja käytettävissä oleva kilpailuaika

Kilpailutehtävät

Tehtävä koostuu neljästä osiosta:                      

 1. Valvontajärjestelmän asennus 6 tuntia
 2. Vartiointikierroksen suorittaminen 2 tuntia
 3. Turvallisuustarkastuksen suorittaminen metallinilmaisinporttia käyttäen 1 tunti
 4. Teoriatiedon testaus kirjallisilla kysymyksillä 2,5 tuntia

Ensimmäinen päivä (6 h)

Tehtävä 1: Valvontajärjestelmän asennus (6 h)

Asennuskohteena on rikosilmoitinjärjestelmä. Kohteeseen asennetaan kiinteistön valvontajärjestelmä oheisten asiakirjojen mukaisesti käyttökuntoon. Järjestelmälle on aikaisemmin asennettu sähkönsyöttöpistorasia.

Toinen kilpailupäivä (2 h+1 h+2,5 h)

Tehtävä 2: Vartiointikierroksen suorittaminen (2 h)

Vartija suorittaa sulkukierroksen oppilaitoksen tiloissa annetun ohjeen mukaisesti. Kierroksella on huomioitava ainakin paloturvallisuusriskit, rakenteellinen turvallisuus, oma työturvallisuus sekä henkilökunnan kulunvalvonta.

Tehtävään kuuluu myös tarvittavien välineiden valinta ennen suorituksen alkua sekä raportointi ohjeen mukaisesti tehtävän jälkeen. Tehtävässä saa pitää mukanaan niitä voimankäyttövälineitä, joiden kantamiseen oikeuttava koulutus on hyväksytysti suoritettu. Suorituksista on esitettävä todistus kilpailun tuomareille.

Tehtävä 3: Turvallisuustarkastuksen suorittaminen (1 h)

Tehtävänä on tehdä järjestyksenvalvojana turvallisuustarkastus sisään tuleville henkilöille. Suorittajan tulee osata käyttää tarkastuksessa käytettäviä laitteita sekä toimia voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän asiakaspalvelun mukaisesti.

Tehtävä 4: Teoriatiedon testaus kirjallisilla kysymyksillä (2,5 h)

Tehtävänä on vastata kirjallisiin kysymyksiin, joissa testataan suorittajan osaamista vartiointitehtäviin ja järjestyksenvalvontatehtäviin liittyvästä lainsäädännöstä sekä vartijan ja järjestyksenvalvojan tehtävien suorittamisesta. Tehtävässä käytetään Turvallisuusalan tutkintotoimikunnan hyväksymiä kysymyksiä.

Arvioinnin rakenne

Kilpailutehtävät ovat modulaarisia siten, että päiväkohtaiset tulokset voidaan arvioida erikseen. Kilpailutehtävien kokonaispistemäärä on 100 p.

Arviointikokonaisuudet

Tehtävä 1. Valvontajärjestelmän asennus 50 p

Tehtävässä arvioidaan

 • Laite asennus 10 p
 • asennustekniikka10 p
 • ohjelmointi 10 p
 • käytön hallinta 10 p
 • työturvallisuus 10 p

Arviointi sisältää mm. seuraavanlaisia kohtia:

 • Käyttöönotto, testaus ja toiminta, käyttöönottotarkastukset mittauksineen, komponenttien kytkennät, asennusten toimivuus.
 • Kalusteasennusten oikeat asennusmitat, laitteiden ja johtoteiden asennus, suunnitelmien noudattaminen, johtoteiden suoruus ja laitteiden kiinnitys, järjestäjän ja valmistajie ohjeiden noudattaminen.
 • Asennustyön siisteys, johdotus ja liitokset, keskuksen sisäiset johdotukset ja liitokset, kaapeleiden asennus, asennuksen ulkoasu.
 • Asiakaspalvelu ja dokumentointi, loppudokumentointi, valmiin työn esittely.
 • Työtavat ja tekniikat, työkalujen käyttö, ergonomia, materiaalien käsittely, ovatko asennuskorkeudet ja -etäisyydet annettujen mittojen mukaisia.

Tehtävä 2. Vartiointikierroksen suorittaminen 25 p

Tehtävässä arvioidaan

 • toiminta vartioinnin työmenetelmien ja vartioimismuotojen mukaisesti (2 p)
 • lainsäädännön tuntemus siten, että suorittaja osaa soveltaa sitä käytännön työtehtävissä (4 p)
 • ohjeiden noudattaminen (2 p)
 • asiakaspalvelutaidot (4 p)
 • työturvallisuuden huomiointi (4 p)
 • raportointi (3 p)
 • riskien havainnointi ja niihin reagoiminen (4 p)
 • työvälineiden valinta ja käyttö (2 p)

Tehtävä 3. Turvallisuustarkastuksen suorittaminen 15 p

Tehtävässä arvioidaan

 • asiakaspalvelutaidot (3 p)
 • toiminta lainsäädännön mukaisesti (3 p)
 • metallinilmaisinportin ja käsietsimen käyttö (4 p)
 • työturvallisuden huomiointi (2 p)
 • tarkastettavan kohteen havainnointi ja riskeihin reagoiminen (1p)
 • toimenpiteiden perustelu asiakkaalle (1 p)
 • asiakkaan henkilökohtaisen tilanteen huomioiminen tarkastustilanteessa (1 p)

Tehtävä 4. Teoriatiedon testaus kirjallisilla kysymyksillä 10 p

Tehtävässä arvioidaan

Tehtävässä käytetään turvallisuusalan tutkintotoimikunnan laatimia ja hyväksymiä kokeita. Tehtävässä tehdään vartijan työn perusteet ja vartijan peruskurssin kokeet, joiden pisteet lasketaan yhteen. Pisteytys:

0 – 99p = 0
100 – 105 = 0,5
106 – 110 = 1
111 – 115 = 2
116 – 120 = 3
121 – 125 = 4
126 – 130 = 5
131 – 135 =6
136 – 140 = 7
141 – 145 = 8
146 – 150 = 9
151 – 160 = 10

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Jokainen osa-alue arvioidaan erikseen suunnitellun pisteytyksen mukaan subjektiivisesti ja objektiivisesti. Kilpailija suorittaa itsearvioinnin päivittäin.

Kilpailupaikalla valmiina olevat kalusteet

 • seinä järjestelmän asennusta varten
 • pöytätaso jokaisessa asennuspisteessä

Kilpailujen järjestäjä varaa seuraavat laitteet, välineet ja tarvikkeet

Tehtävä 1

 • asennuksessa tarvittavat työvälineet ja mittalaitteet
 • työselostus
 • tasopiirustus
 • ohjelmointitaulukot
 • asennusohje
 • käyttöohje
 • laitevalmistajien ohjeet
 • tietokone ja ohjelmisto rikosilmoitinkeskuksen ohjelmointia varten

Tehtävä 2

 • vartiointiohje
 • varustevyö
 • harjoitus kaasusumutin
 • teleskooppipatukka
 • suojaliivit
 • radiopuhelin
 • raportointivälineet
 • käsivalaisin
 • vartijan asu
 • avaimet
 • metallinilmaisin käsietsin
 • järjestyksenvalvojan tunnisteliivi
 • tietokone

Tehtävä 3

 • metallinilmaisinportti
 • metallinilmaisin käsietsin
 • järjestyksenvalvojan tunnisteliivi

Tehtävä 4

 • tietokone

Kilpailussa tarjolla olevat raaka-aineet

 • Asennustehtävissä tarvittavat kaapelit, liittimet ja kiinnikkeet.

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Henkilökohtainen työasu asennustehtävään. Turvajalkineet asennustehtävään ja vartiontitehtäviin. Todistukset voimankäyttövälineiden kantamiseen oikeuttavista koulutuksista.

Kilpailujen aikataulu

Tarkempi ruokailu- ja kilpailuaikataulu ilmoitetaan kilpailijoille myöhemmin.

Tuomarit

Tuomareita tulee seuraavista organisaatioista:

FSM Oy
Securitas Oy
ISS Palvelut
Suomen turvaprojektit Oy

Lajiohjausryhmä

Tommi Jaatinen / Koulutuskeskus Salpaus
Matti Kymäläinen / Hyria koulutus Oy
Marko Backman / Kouvolan seudun ammattiopisto

Yhteistyökumppanit

Luettelo yhteistyökumppaneista

Securitas Oy
FSM Oy
Slo Oy
Suomen turvaprojektit Oy
ISS Palvelut

Yhteistyössä

FSM-Group--logo-nettiin

ISS verkkoon

finsecpro st vaaka nettiin

KorttiPortti-nettiin

SLOlogo nettiin

Securitas-nettiin

hyria

KSAO