Luo PDF

Palvelut

304 Kukkasidonta

Kukkasidonta Maijala Tuukka TAO.jpg
Kuva: Skills Finland / Tiina Salminen

Lajivastaavat

  Petra Karvonen
  Keudan ammattiopisto
  petra.karvonen(at)keuda.fi
  puh. 050 415 0875

 

 

 

  Teija Tengvall
  Keudan ammattiopisto
  teija.tengvall(at)keuda.fi
  puh. 050 386 0900

 

 Finalistit

 304 kukkasidonta Anniliisi-Mäkinen netti

Anniliisi Mäkinen
Ammattiopisto
Livia

304 kukkasidonta Veera-Simolin netti

Veera Simolin
Ammattiopisto
Livia

304 Kukkasidonta Hilla Parkkonen jpg netti

Hilla Parkkonen
Savon ammatti-
ja aikuisopisto

304 Kukkasidonta Lila Hagman netti

Lila Hagman
Keudan
ammattiopisto

304 Kukkasidonta Anna Kupsala netti

Anna Kupsala
Oulun seudun
ammattiopisto

304 kukkasidonta essi altti netti

Essi Altti
Jämsän
ammattiopisto

304 kukkasidonta eveliina rantanen netti

Eveliina Rantanen
Jämsän
ammattiopisto

Vieraskilpailijat

Claire Lefebvre / Région Nord-Pas de Calais / Ranska

Yleiskuvaus kilpailulajista

Kukkasidonnan tehtävät perustuvat puutarhatalouden perustutkinnon kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelman asiakkaiden palveleminen ja myymälätyöskentely kukkakaupassa sekä kukkasidontatyökokonaisuuksien tekeminen tavoitteisiin.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Menestyvän kilpailijan on osattava valita sidontamateriaali muoto- ja väriopin sekä asiakkaan toiveiden mukaisesti. Kilpailijan on osattava huoltaa ja käsitellä sidontamateriaalia tarkoituksenmukaisesti ja laittaa materiaalit ja sidontatyöt myyvästi esille.

Hänen on osattava sitoa itsenäisesti ja joutuisasti kukkakaupassa myytäviä sidontatöitä ja edistää kestävän kehityksen mukaisia sekä työkykyä ylläpitäviä toimintatapoja. Hänen on osattava hinnoitella, esitellä ja myydä tuotteita. Kilpailijan on osattava tuottaa asiakaspalvelussa tarvittavaa informaatiomateriaalia käsin sekä tietotekniikkaa hyödyntäen, huoltaa ja pakata sidontatöitä sekä pitää työpiste siistinä. Hän ymmärtää yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkityksen työssään sekä toimii asiakaslähtöisesti.

+1-kilpailija

Taitaja2014-kilpailuissa +1-kilpailijat voivat osallistua tähän lajiin.

Finaalitehtävät

Finaalin kilpailutehtävät ja käytettävissä oleva kilpailuaika

Kilpailutehtävät

Kahtena ensimmäisenä kilpailuaikana kilpailija rytmittää oman työskentelynsä työajan sisällä, huomioiden kuitenkin, että tehtävät tulee tehdä annetussa järjestyksessä työskentelyaikana. Kolmantena kilpailupäivänä tehtäville 7 ja 8 on määritelty alkamis- ja päättymiskellonaika. Tehtävä 2 poikkeaa aiemmista tehtävistä, koska se sisältää ennakkotilauksen. Ennakkotilauksesta johtuen myös tehtävän arvioinnin tarkempi rakenne on kuvattu ennakkoon kohdassa Arviointikokonaisuudet. Huomioi, että tehtävät 5 ja 6 muodostavat sidontatyökokonaisuuden. Asiakas tilaa ne yhteen tilaisuuteen ja ne asetetaan samaan tilaan. Tehtävä 8 poikkeaa aiemmista tehtävistä. Asiakaspalvelu tapahtuu lajialueella olevassa myyntipisteessä. Kilpailijat on jaettu kahteen ryhmään ja he toimivat asiakaspalvelussa yhdessä.

Ensimmäinen päivä (työskentelyaikaa kolmelle tehtävälle yhteensä 6,5h)

Tehtävä 1: Materiaalinkauppakunnostus ja -huolto sekä esillepanon ylläpito 8 p

 • ylläpidettävä esillepano tehdään tehtävässä 3
 • tehtävän arviointi päättyy keskiviikkona yhtä aikaa tehtävän 6 kanssa

Tehtävä 2: Ruukkukukkatuotesarjan valmistaminen ja hinnoittelu 10 p

 • Valmista sesonkimyyntiin kolmen kappaleen sarja keväistä ruukkukukkatuotetta ja hinnoittele yksittäinen tuote annetulle hinnoittelukaavakkeelle
 • HUOM! Kilpailija tilaa ennakkoon tehtävään valitsemansa kasvin/ kasvit sekä astiat erillisen ohjeen mukaan
  - ennakkotilaus tapahtuu sähköpostitse helmikuussa
  - tilauksen tekemistä ei arvioida
 • tuotteet myydään kolmannen kilpailupäivän tehtävässä 8

Tehtävä 3: Leikkokukkien esillepano ja hinnaston tekstaus 15 p

Toinen kilpailupäivä (työskentelyaikaa neljälle tehtävälle 6h)

Tehtävä 1 jatkuu materiaalin huollolla ja esillepanon ylläpitotöillä päivän loppuun asti.

Tehtävä 4: Kimppu, hinnoittelu ja pakkaus 16 p

 • aiheena Unicef

Tehtävä 5: Tilaustyö, kukkasidontatyö noutopöytään 16 p

Tehtävä 6: Tilaustyö, kukkasidontatyö istuttavaan pöytään 14 p

Kolmas kilpailupäivä (1,5h + 0,5h/ryhmä)

Tehtävä 7: Yllätystyö 13 p

Tehtävä 8: Asiakaspalvelu 8 p

Esimerkkitehtävä 1
Esimerkkitehtävä 2
Esimerkkitehtävä 3

Arvioinnin rakenne

Kilpailutehtävät ovat modulaarisia siten, että päiväkohtaiset tulokset voidaan arvioida erikseen. Kilpailutehtävien kokonaispistemäärä on 100 p.

Arviointikokonaisuudet

Arviointikokonaisuudet ja pääasialliset arviointikriteerit perustuvat puutarhatalouden perustutkinnon kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelman tutkinnon osien asiakkaiden palveleminen ja myymälätyöskentely kukkakaupassa sekä kukkasidontatyökokonaisuuksien tekeminen, arviointikohteisiin ja arviointikriteereihin seuraavasti:

Työprosessien hallinta

 • Toimii suunnitelmallisesti ja vastuullisesti kukkakaupan asiakaspalvelussa ja myymälätyöskentelyssä.
 • Suunnittelee ja toteuttaa sidontatöitä ja sidontatyökokonaisuuksia joutuisasti, asiakaslähtöisesti sekä itsenäisesti.
 • Toimii kestävällä tavalla kukkakaupassa ja sidontatyökokonaisuuksien toteuttamisessa.

Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta

 • Ilmaisee itseään selkeästi.
 • Neuvoo asiakkaita kasvien käytössä ja hoidossa.
 • Palvelee asiakaslähtöisesti ja aktiivisesti, myy asiakkaan tarvitseman tuotteen ja ottaa vastaan maksun yleisimmillä maksuvälineillä.
 • Huolehtii elävän materiaalin kunnossapidosta ja tilojen siisteydestä, lajittelee jätteet sekä välttää hävikkiä.
 • Ottaa vastaan, käsittelee ja tarkastaa tavarantoimituksen ja ilmoittaa virheellisyyksistä.
 • Hoitaa itsenäisesti myymälän tuotevalikoimaa kehittäen sitä sekä pitää myymälätilaa järjestyksessä, viihtyisänä ja houkuttelevana.
 • Valitsee sidontatyöhön tarkoituksenmukaisen materiaalin itsenäisesti hävikkiä välttäen.
 • Tekee joutuisasti erilaisia sidontatöitä ja sidontatyökokonaisuuksia.
 • Tekstaa sidontatöihin liittyvät kortit sekä käsin että tietotekniikkaa hyödyntäen.
 • Pakkaa sidontatyöt olosuhteiden vaatimusten mukaisesti lahja- tai erikoispakkauksiin.

Työn perustana olevan tiedon hallinta

 • Tunnistaa harvinaisempiakin kukkakaupan kasveja.
 • Selvittää kasvien hoitovaatimukset ja soveltaa kasvibiologian tietoja käytännön töissä.
 • Valitsee työhönsä sidontatekniikan tarkoituksenmukaisesti.
  Laskee arvonlisäveron osuuden ja sidontatyön arvonlisäverollisen hinnan noudattaen annettuja hinnoitteluohjeita.
 • Soveltaa sommittelu- ja värioppia sidontatöissään sekä asiakaspalvelussa ja myymälätyöskentelyssä monipuolisesti ja luovasti.
 • Valitsee työhön tarkoituksenmukaisen sidontatekniikan tiedostaen valintansa taloudelliset ja ekologiset vaikutukset.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

 • Soveltaa uudessa tilanteessa esiintyvään ongelmaan aiemmin oppimaansa.
 • Keskustelee, kuuntelee ja ottaa huomioon toisten mielipiteet omissa ratkaisuissaan ja ymmärtää vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkityksen työssään.
 • Perustaa työskentelynsä avoimuuteen, rehellisyyteen ja vastuullisuuteen.
 • Tietää alan tuotevastuusta ja noudattaa eettisesti kestäviä periaatteita.
 • Ennakoi vaaratilanteet, työskentelee ergonomisesti ja turvallisesti.
 • Pitää ympäristönsä siistinä.

Tehtävä 1: Materiaalinkauppakunnostus ja -huolto sekä esillepanon ylläpito 8 p

 • Työprosessin hallinta 3p
 • Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta 2p
 • Työn perustana olevan tiedon hallinta 2p
 • Elinikäisen oppimisen avaintaidot 1p

Tehtävä 2: Ruukkukukkatuotesarjan valmistaminen ja hinnoittelu 10 p

 • Työprosessin hallinta 2 p
  sarjatuotannon toteutuminen, hävikin välttäminen, teeman huomioiminen
 • Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta 2 p
  materiaalinvalinta, tekniikan hallinta
 • Työn perustana olevan tiedon hallinta 5 p
  tekniikan tarkoituksenmukaisuus, väri- ja sommitteluopin hallinta, hinnoittelu
 • Elinikäisen oppimisen avaintaidot 1 p
  idean omaperäisyys, työympäristön siisteys

Tehtävä 3: Leikkokukkien esillepano ja hinnaston tekstaus 15 p

 • Työprosessin hallinta 2 p
 • Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta 5 p
 • Työn perustana olevan tiedon hallinta 6 p
 • Elinikäisen oppimisen avaintaidot 2 p

Tehtävä 4: Unicef-kimppu, hinnoittelu ja pakkaus 16 p

 • Työprosessin hallinta 1 p
 • Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta 6 p
 • Työn perustana olevan tiedon hallinta 5 p
 • Elinikäisen oppimisen avaintaidot 4 p

Tehtävä 5: Tilaustyö, kukkasidontatyö noutopöytään, 16 p

 • Työprosessin hallinta 5 p
 • Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta 4 p
 • Työn perustana olevan tiedon hallinta 5 p
 • Elinikäisen oppimisen avaintaidot 2 p

Tehtävä 6: Tilaustyö, pöytäkoriste istuttavaan pöytään 14p

 • Työprosessin hallinta 6 p
 • Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta 3 p
 • Työn perustana olevan tiedon hallinta 4 p
 • Elinikäisen oppimisen avaintaidot 1 p

Tehtävä 7: Yllätystyö 13 p

 • Työprosessin hallinta 1 p
 • Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta 5 p
 • Työn perustana olevan tiedon hallinta 3 p
 • Elinikäisen oppimisen avaintaidot 4 p

Tehtävä 8: Asiakaspalvelu 8 p

 • Työprosessin hallinta 1 p
 • Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta 5 p
 • Työn perustana olevan tiedon hallinta 1 p
 • Elinikäisen oppimisen avaintaidot 1 p

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Arviointi on subjektiivista.

Kilpailupaikalla valmiina olevat kalusteet

Lajialueella on jokaiselle kilpailijalle oma osasto, jossa kilpailija työskentelee, valmistaa kukkasidontatöitä ja tekee esillepanon. Osastolla on sähköpistoke, työpöytä ja -tuoli sekä tasoja esillepanoa varten. Asiakaspalvelu tapahtuu lajialueella olevassa erillisessä myyntipisteessä. Tehtävässä 3 kilpailijalla on käytössään kannettava tietokone sekä tulostusmahdollisuus.

Kilpailujen järjestäjä varaa seuraavat laitteet, välineet ja tarvikkeet

Kilpailussa käytetään kukkasidonnan yleisiä työvälineitä ja –laitteita.

Kilpailussa tarjolla olevat raaka-aineet

Materiaalina ovat elävä kasvimateriaali sekä oheismateriaalit. Kilpailija tilaa materiaalit ennakkoon tehtävää 2 varten erillisen ohjeen mukaan.

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Henkilökohtaisen työasun ja jalkineet, muistiinpanovälineet, muistitikun sekä laskimen. Lisäksi kilpailija saa tuoda paikalle valitsemiaan kukkasidonnassa käytettäviä työvälineitä enintään yhden työkalupakillisen verran.

Kilpailujen aikataulu

Maanantai 7.4.2014

klo 9.00 – 12.30 Akreditointi ja tutustuminen lajialueeseen
klo 13.00 – 15.00 Avajaiset
klo 15.00 – 17.00 Infot kilpailijoille ja huoltajille lajialueilla

Tiistai 8.4.2014

9.00-9.30 Tehtävänanto ja info kilpailijoille ja huoltajille
9.30-11.40 Työskentely (2h 10min)
11.40-12.40 Lounas
12.40-14.00 Työskentely (1h 20min)
14.00-14.30 Tauko
14.30-16.00 Työskentely (1h 30min)

Keskiviikko 9.4.2014

8.45-9.00 Tehtävänanto ja info
9.00-11.40 Työskentely (2h 40min)
11.40-12.40 Lounas
12.40-14.00 Työskentely (1h 20min)
14.00-14.30 Tauko
14.30-16.30 Työskentely (2h)

Torstai 10.4.2014

8.45-9.00 Tehtävänanto ja info
9.00-11.00 Yllätystyö (2h)
11.00-11.20 Tauko
11.20-11.30 Asiakaspalvelupisteeseen tutustuminen
11.30-12.00 1. asiakaspalvelu (ryhmä2 ei paikalla)
12.00-12.30 2. asiakaspalvelu
12.30-13.00 Siivous
13.00-14.00 Ruokailu
14.00- Palaute
15.00- Palkintojen jako
16.00 – 17.00 Mitallistien järjestäytyminen mitalien jakoa varten
17.00- Päättäjäiset

Tuomarit

Leila Alamiekkaoja (päätuomari) / Keudan aikuisopisto
Tuija Saarela / Pitkäsen kukkakauppa
Kirsi Vesalainen / Ammattiopisto Livia
Hanna Tervo
Elina Rahikainen/ Pekosten kukka

Lajiohjausryhmä

Aaltonen Marika / Ammattiopisto Livia
Alamiekkaoja Leila / Keudan aikuisopisto (päätuomari)
Jämsén Helena / Pohjois-Karjalan aikuisopisto
Karvonen Petra / Keudan ammattiopisto
Saarela Tuija / Pitkäsen kukkakauppa
Tengvall Teija / Keudan ammattiopisto
Vesalainen Kirsi / Ammattiopisto Livia

Yhteistyökumppanit

Keudan aikuisopisto
Keudan ammattiopisto
Ammattiopisto Livia
Pitkäsen kukkakauppa
Pekosten kukkakauppa
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
SHT-tukku
Suomen kukkakauppiasliitto
Suomen kukkatarvike
Puutarhaliitto

Yhteistyössä

PAM verkkoonjpg

Interlora-nettiin

pitkanen kukkakauppa net

Pekosten-Kukka-nettiin

Puutarha et kauppa nettiin

Suomen-Kukkatarvike-nettiin

Keuda ammattiopisto

livia cmyk

pkky verkkoon