Luo PDF

Palvelut

305 Lähihoitaja

IMG 8405 lähihoitaja

Lajivastaavat

Susanna Konttila
Koulutuskeskus Salpaus
susanna.konttila(at)salpaus.fi
puh. 044 708 0793

Arja Virolainen
Koulutuskeskus Salpaus
arja.virolainen(at)salpaus.fi
puh. 044 708 0385

Finalistit

 305 lähihoitaja Anna Grönberg netti

Anna Grönberg
Axxell Utbildning
Ab

305 lähihoitaja Jennifer Lindegren netti

Jennifer
Lindegren

Axxell Utbildning
Ab

 305 Lähihoitaja Heidi Karjalainen netti

Heidi Karjalainen
Savonlinnan
ammatti- ja
aikuisopisto

305 Lähihoitaja Janita Pukkinen netti

Janita Pukkinen
Savonlinnan
ammatti- ja
aikuisopisto

 305 lähihoitaja Jenni Loijas netti

Jenni Loijas
Pohjois-Karjalan
ammattiopisto

305 lähihoitaja Johanna Laakkonen netti

Johanna
Laakkonen

Pohjois-Karjalan
ammattiopisto

 305 Lähihoitaja Jonna Kultalahti netti

Jonna Kultalahti
Seinäjoen
koulutuskunta-
yhtymä

305 Lähihoitaja-Heidi Nahkala netti

Heidi Nahkala
Seinäjoen
koulutuskunta-
yhtymä

 305 Lähihoitaja Jere Issakainen netti

Jere Issakainen
Saimaan
ammattiopisto
Sampo

305 Lähihoitaja Pauliina Pöyhönen netti

Pauliina Pöyhönen
Saimaan
ammattiopisto
Sampo

 305 lähihoitaja riikka koivusalo netti

Riikka Koivusalo
Ammattiopisto
Tavastia

305 lähihoitaja riitta nieminen netti

Riitta Nieminen
Ammattiopisto
Tavastia

 305 Lahihoitaja Tanja Liias netti

Tanja Liias
Jyväskylän
ammattiopisto

 305 Lahihoitaja Akseli Karkkainen netti

Akseli Kärkkäinen
Jyväskylän
ammattiopisto

 305 Lähihoitaja Nanette Sinervo netti

Nanette Sinervo
Stadin
ammattiopisto

 305 lähihoitaja emma rask netti

Emma Rask
Stadin
ammattiopisto

Vieraskilpailijat

Clemence Parsy / Région Nord-Pas de Calais / Ranska / Tarkkailija
Marine Tirmarch / Région Nord-Pas de Calais / Ranska / Tarkkailija

Yleiskuvaus kilpailulajista

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen kiitettävän tason (3) vaatimuksiin. Kilpailijoilta vaaditaan osaamista eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kasvun ja kehityksen
tukemiseen ja ohjaamiseen, hoitoon ja huolenpitoon sekä heidän kuntoutumisensa tukemiseen.

Lajin luonne

Kilpailu on parikilpailu.

Osaamisvaatimukset

Lähihoitajalla on pätevyys perustason hoitoon, hoivaan ja kasvatukseen. Koulutus tuottaa perusvalmiudet tukea, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämänvaiheissaan. Lähihoitaja voi työskennellä kotimaassa tai ulkomailla
esimerkiksi kodeissa, sairaaloissa, lasten päivähoidossa, hoitolaitoksissa, vastaanotoilla, lääkäriasemilla, sairaankuljetuksessa, erilaisissa palveluyksiköissä, liikkeissä, teollisuudessa, yrityksissä sekä ammatinharjoittajana ja yrittäjänä.

Lajissa vaaditaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon / lähihoitaja yhteisten ammatillisten opintojen osaamista. Kilpailuissa kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin: kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito sekä kuntoutumisen tukeminen. Kilpailutehtävät ovat rakentuneet
siten, että sama tehtävä sisältää eri opintokokonaisuuksien sisältöjä tutkinnon yhteisistä ammatillisista opinnoista.

Finaalitehtävät

Finaalin kilpailutehtävät ja käytettävissä oleva kilpailuaika

Yleiset painopistealueet Taitaja2014-kilpailussa ovat yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus.

Lähihoitajalajin kilpailutehtävissä painottuvat myös

  • eri-ikäisten asiakkaiden ja potilaiden kohtaaminen yksilöinä
  • tiedonhallinta
  • ohjaustaidot
  • työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
  • ammatillinen vuorovaikutus
  • reilu meininki

1. Kilpailupäivä (noin 5 tuntia)

Tehtävä 1: Kestävän kehityksen teemaviikko 40p

Toimintaympäristö ja tilannekuvaus

Työskentelette XXX päiväkodissa Lahdessa. Päiväkotiin on suunnitteilla toukokuulle kestävän kehityksen teemaviikko. Tehtävänä on suunnitella teemaviikko, jossa kestävä kehitys on teemana monipuolisesti kaikessa päiväkodin toiminnassa.

Tehtävä on prosessinomainen ja suoritetaan kahdessa vaiheessa. Vaiheessa 1 tehtävänä on kerätä tietoa suunnitelmaa varten ja vaiheessa 2 tehtävänä on suunnitella teemaviikkoa.

Vaihe 1 Tiedonkeruu

Tapaatte kestävän kehityksen asiantuntijan sekä päiväkodin työntekijän ja keräätte tietoa teemaviikon suunnitteluun. Molempien asiantuntijaesitysten jälkeen on mahdollista esittää aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Tapaatte myös päiväkodin lapsia.        

Vaihe 2 Teemaviikon suunnittelu ja kirjallinen itsearviointi

Suunnittelette kestävän kehityksen teemaviikon XXX päiväkotiin. Suunnitelmassa tulee kiinnittää huomioita teemaviikon kokonaisuuteen.

Välineet

Askartelu-, toiminta- ja leikkivälineistöä, soittimia.
Tablettitietokone Acer Android

Aikataulu

- suunnittelu 40 min (useassa vaiheessa)
- toteutus 3h 50 min (useassa vaiheessa)
- itsearviointi 30 min

2. Kilpailupäivä (noin 3 tuntia)

Tehtävä 2: Hoitotyö vuodeosastolla 39 p

Toimintaympäristö ja tilannekuvaus

Terveyskeskuksen vuodeosaston kahden hengen potilashuone.

Vuodepaikalla 1 on 48-vuotias siistijä Aino Mallikas. Aino on osastolla toista vuorokautta astman pahenemisoireiden selvittelyssä. Hänellä on PEF-vuorokausiseuranta ja oirepäiväkirja, jonka kirjoittamista hän pitää turhauttavana. Hänellä on ollut viimeisen vuoden aikana useita antibioottikuureja keuhkoputkentulehduksen vuoksi ja hän kokee vointinsa väsyneeksi.

Vuodepaikalla 2 on eläkkeellä oleva 79-vuotias Ritva Saarinen. Ritvalla on DM II, mikä on kuitenkin nykyisin tasapainossa. Ritvan poika toimitti äidin hoitoon yleistilan laskun vuoksi. Ritvaa on tarkkailtu vuodeosastolla nyt muutaman päivän ajan ja vointi on kohentunut. Hänet on tarkoitus tänään kotiuttaa.

Tehtävä

Tehtävänänne on selvittää Ainon vointi ja ohjata häntä yksilöllisesti.
Selvittäkää Ritvan toimintakyky ja kotona selviytyminen 

Välineet

Apuvälineitä ja hoitotyön välineistöä. Verenpainemittari: Omron M6 automaattimittari, Verensokerimittari: Ascensia, PEF-mittari: Mini-Wright 

Aikataulu

- suunnittelu 20 min
- toteutus 40 min
- kirjaaminen 60 min
- itsearviointi 10min

Tehtävä 3: Kirjallinen tehtävä sairauksista ja anatomiasta 5 p

3. Kilpailupäivä (noin 2 tuntia)

Tehtävät 4-7: Pieniä tehtäviä kilpailualueella. Tehtävät liittyvät seuraaviin aihealueisiin: lääkehoito ja lääkelaskut, ravitsemus, elimistön rakenne ja toiminta sekä yllätystehtävä.

Arvioinnin rakenne ja arviointikokonaisuudet

Tehtävä 1. 40 p

Työprosessin hallinta ja työn perustana olevan tiedon hallinta 19 p.
Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 13 p.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 8 p.

Tehtävä 2. 39 p

Työprosessin hallinta 5,5p.
Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta ja työn perustana olevan tiedon hallinta 26,5 p.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 7 p.

Tehtävä 3. 5 p

Työn perustana olevan tiedon hallinta 5 p

Tehtävä 4-7. yht. 16 p.

Työn perustana olevan tiedon hallinta 16 p

Kilpailutehtävät ovat modulaarisia siten, että päiväkohtaiset tulokset voidaan arvioida erikseen. Kilpailutehtävien kokonaispistemäärä on 100 p.

Arvioinnin toteuttaminen

Tuomaristo ratkaisee kilpaparien paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijaparille. Käytössä on CIS-pistelaskujärjestelmä, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä (40p+44p+16p). Arviointi sisältää sekä objektiivista että subjektiivista arviointia. Itsearviointi toteutetaan kirjallisesti.

Kilpailujen järjestäjä varaa seuraavat laitteet, välineet ja tarvikkeet

Lajialue on kooltaan 181 neliömetriä, kilpailualueita on kaksi. Kilpailutehtäviin liittyvät välineet ja laitteet selviävät tehtävänkuvauksissa. Niihin on mahdollisuus tutustua kilpailualueella maanantaina 7.4.2014. Kilpailijat saavat yhdenmukaiset työasut (housut ja t-paidat), joita käytetään kilpailusuorituksen ajan.

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Kilpailijalla tulee olla kaikkina kilpailupäivinä nimineula ja työkengät. Lisäksi kilpailijoiden tulee kiinnittää huomiota yleiseen siisteyteen ja asianmukaiseen pukeutumiseen. Lävistyskorujen käyttö kilpailussa on kielletty työturvallisuussyistä.

Kilpailujen aikataulu

Aikataulu

Tuomarit

Kirsi Coco (päätuomari) / Keudan ammattiopisto
Kari Nieminen / Jyväskylän ammattiopisto  
Pirjo Salonen / Koulutuskeskus Salpaus
Sari Nykopp / Koulutuskeskus Salpaus
Mirva Aaltonen / Salon seudun ammattiopisto
Johanna Lind / Axxell
Pirjo-Riitta Ruohonen / Turun ammatti-instituutti
Kirsi Hellman-Suominen / Turun ammatti-instituutti
Tiina Liukkonen / Ammattiopisto Tavastia
Rita Simola / Keudan ammattiopisto
Anni Launonen / Stadin ammattiopisto
Heli Saarinen / Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super ry
Marja-Leena Ihalainen / Lahden kaupunki/Tenava-Tonttilan päiväkoti
Laura Kolari / Lahden kaupunki/Lahden kaupungin sairaala
Katri Loipponen / Lahden kaupunki/Lahden kaupungin sairaala
Riia Lampinen / Lahden kaupunki/Lahden kaupungin sairaala
Anna-Moberg-Jokinen/ Folkhälsan/ Svenska Dagis
Annica Haldin/ Yrkesakademin

Lajiohjausryhmä

Kirsi Coco / Keudan ammattiopisto
Arja Virolainen / Koulutuskeskus Salpaus
Susanna Konttila / Koulutuskeskus Salpaus
Kari Nieminen / Jyväskylän ammattiopisto
Kirsi Hellman-Suominen / Turun ammatti-instituutti
Pirjo-Riitta Ruohonen / Turun ammatti-instituutti
Helena Savolainen / Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
Anni Launonen / Stadin ammattiopisto
Laura Kolari / Lahden kaupunki
Heli Saarinen / Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super ry
Helena Öhman / Opetushallitus

Yhteistyökumppanit

Suomen perus-ja lähihoitajaliitto Super ry
Tehy ry
Lahden kaupunki

Yhteistyössä

SuPer verkkoon

Tehy verkko

Lahden-kaupunki

LOJER nettiin

FHlogoRGB-nettiin

Axxell nettiin

Keuda ammattiopisto

Koulutuskeskus Tavastia verkkoon

Turun ammatti-instituutti verkkoon

Logo jkky nimialla vari cmyk

Yrkesakademin verkkoon

Salon seudun ammattiopisto verkoon

Stadin-amo-netti