Luo PDF

Palvelut

308 Somistus

somistus kuvituskuva

Lajivastaavat

Riikka Ihalainen
Koulutuskeskus Salpaus
riikka.ihalainen(at)salpaus.fi
puh. 044 708 0436

Helena Suomala
Koulutuskeskus Salpaus
helena.suomala(at)salpaus.fi
puh. 050 526 5841

Finalistit

 308 Somistus Emma Tikkala netti

Emma Tikkala
Vaasan ammatti-
opisto

308 Somistus Satu Piippo netti

Satu Piippo
Tampereen seudun
ammattiopisto

308 Somistus Aino Huupponen jpg netti

Aino Huupponen
Savon ammatti-
ja aikuisopisto

308 somistus Iina-Maija Partanen netti

Iina-Maija Partanen
Pohjois-Karjalan
ammattiopisto

 308 Somistus Minttu Tamper netti

Minttu Tamper
Etelä-Savon
ammattiopisto

 308 Somistus Edla Anetjärvi netti

Edla Anetjärvi
Oulun seudun
ammattiopisto

 308 Somistus Roosa posti netti

Roosa Posti
Oulun seudun
ammattiopisto

 308 aleksi turunen netti

Aleksi Turunen
Ammattiopisto
Tavastia

Yleiskuvaus kilpailulajista

Somistuslaji pohjautuu liiketalouden perustutkinnon, merkonomin koulutusohjelman tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Somistuksessa kilpailija toteuttaa elämyksellisiä esillepanoja ja/tai näyteikkunoita erilaisille kohderyhmille.

Kilpailija hallitsee somistusmateriaalien ja graafisen materiaalin käytön sekä huomioi materiaalien uusiokäytön. Kilpailija tuottaa asiakasinformaation toteuttamiinsa esillepanoihin.

Kilpailija soveltaa visuaalisen myyntityön esillepanotekniikkaa. Kilpailijan on osattava arvioida omaa työtään sekä pystyttävä toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Kilpailun luonne

Somistus on yksilökilpailu, mutta jokin kilpailutehtävistä voidaan toteuttaa myös parin kanssa.

Osaamisvaatimukset

Lajin osaamisvaatimuksia ovat: ideointitaito, esillepanotekniikka ja visuaaliset taidot, tekstaustaidot, tietoteknisten ohjelmien hyödyntäminen, työturvallisuus sekä toimeksiannon, kohderyhmän ja yrityksen liikeidean noudattaminen.

Finaalitehtävät

Finaalin kilpailutehtävät ja käytettävissä oleva kilpailuaika

Tehtävä 1, Tiistai 8.4.2014

Vesijärvi-aiheinen näyteikkunasomistus

Kilpailijan tehtävänä on toteuttaa Vesijärvi-aiheinen näyteikkunasomistus, jonka avulla kerätään lahjoituksia ja kummeja Vesijärvisäätiön toiminnan avuksi. Vesijärvi on lintujen, kalojen, erilaisten eliöiden ja kasvien koti, josta myös ihmiset voivat nauttia monilla tavoin. Pidetään siis Vesijärvi puhtaana! Elävästä Vesijärvestä huolehtiminen kuuluu kaikille: kalastajille, rantojen omistajille, vapaa-ajanasukkaille, uimareille ja veneilijöille, nuorille ja vanhoille. Tarvitaan varoja ja talkootyötä. Kilpailija päättää kohderyhmän ja tavan, jolla tuo Vesijärviasiaa esiin ja kannustaa katsojaa toimiin puhtaan luonnon hyväksi. Näyteikkunasomistus toteutetaan kankaista ja muusta materiaalista. Kilpailija huolehtii myös asiakasinformaation tuottamisesta ja käyttämisestä näyteikkunasomistuksen yhteydessä. Kilpailupaikkana on Messuhalli. Työvälineet: kilpailija tuo itse kilpailupaikalle tarvitsemansa henkilökohtaiset työvälineet (somistajan työkalupakki).

Tehtävä 2, Keskiviikko 9.4.2014

Esillepanon toteuttaminen Kontti-kierrätystavarataloon, Ajokatu 65 15510 Lahti

Kilpailijan tehtävänä on luoda elämyksellinen ja kestävän kehityksen mukainen myyntiä edistävä esillepano Kontissa. Yhteisenä teemana on madonna. Kilpailija toteuttaa oman näkemyksensä teemasta. Kontti on Punaisen Ristin tavaratalo, jossa myydään hyväkuntoista lahjoituksena saatua tavaraa. Kontin tuotto käytetään Punaisen Ristin avustustyöhön Suomessa ja maailmalla. Valikoimat vaihtelevat päivittäin saatujen lahjoitusten mukaan. Kilpailija valitsee esillepano- tuotteet Kontin valikoimista. Kilpailija päättää kohderyhmän. Esillepano koostuu yhdestä mallinukesta ja lavoista, piippuharkoista ja tasolevyistä. Kilpailija huolehtii myös asiakasinformaation tuottamisesta ja käyttämisestä esillepanon yhteydessä. Kilpailupaikkana on Kontti-tavaratalo. Työvälineet: kilpailija tuo itse kilpailupaikalle tarvitsemansa henkilökohtaiset työvälineet (somistajan työkalupakki).

Tehtävä 3: Torstai 10.4.2014

Esillepanon toteuttaminen 

Kilpailijan tehtävänä on toteuttaa esillepano Punaisen Ristin Kansainvälisen vaateavun keräyskampanjan tukemiseksi ja tiedostamiseksi. Tavaralahjoitusten lisäksi kerätään varoja. Osa Konttiin lahjoitetuista vaatteista päätyy Punaisen Ristin logistiikkakeskuksen kautta vaateapuna kriisialueille. Punainen Risti lähettää kansainväliseen vaateapuun arkivaatteita, joilla on käyttöikää jäljellä. Lisäksi vaatteiden on oltava tarkoituksen mukaisia kohdemaassa. Kansainvälisen vaateavun laatuvaatimukset ovat erittäin tiukat, sillä kriisialueilla ei ole mahdollisuutta vaatteiden pesemiseen tai korjaamiseen. Vaateavun kriteerit otetaan jo Kontissa huomioon. Logistiikkakeskukseen lähetetään Kontista vain esilajiteltuja, kansainväliseen vaateapuun soveltuvia vaatteita. Kilpailija päättää kohderyhmän. Esillepano toteutetaan rekvisiitasta ja rakennemateriaalista. Kilpailija huolehtii myös asiakasinformaation tuottamisesta ja käyttämisestä esillepanon yhteydessä. Kilpailupaikkana Messuhalli. Työvälineet: kilpailija tuo itse kilpailupaikalle tarvitsemansa henkilökohtaiset työvälineet (somistajan työkalupakki).

Arviointikokonaisuudet ja tehtävien arviointikriteerit

Tehtävä 1. Vesijärvi-aiheisen näyteikkunan toteuttaminen kilpailualueella 38 p

 • Työturvallisuus
 • Valaistus
 • Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 
 • Työprosessin eteneminen ja sujuvuus
 • Kohderyhmä ja teema
 • Kaupallisuus ja myyvyys
 • Luovuus ja elämyksellisyys 
 • Värien käyttö
 • Tuotteiden esillepano ja tilankäyttö
 • Viimeistely, siisteys 
 • Työn vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä ratkaisujen perustelu

Tehtävä 2: Esillepanon toteuttaminen Kontti-kierrätystavaratalossa32 p

 • Työturvallisuus
 • Materiaalien käyttö
 • Asiakasinformaatio
 • Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 
 • Työprosessin eteneminen ja sujuvuus
 • Liikeidean ja visuaalisen ilmeen mukaisuus 
 • Kohderyhmä ja teema
 • Kaupallisuus ja myyvyys
 • Luovuus ja elämyksellisyys 
 • Värien käyttö
 • Tuotteiden esillepano ja tilankäyttö
 • Viimeistely ja siisteys 
 • Työn vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä ratkaisujen perustelu

Tehtävä 3: Esillepanon toteuttaminen kilpailualueella 30 p

 • Työturvallisuus
 • Materiaalin käyttö
 • Asiakasinformaatio
 • Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
 • Kohderyhmä ja teema
 • Kaupallisuus ja myyvyys
 • Luovuus ja elämyksellisyys 
 • Värien käyttö
 • Tuotteiden esillepano ja tilankäyttö
 • Viimeistely ja siisteys 
 • Työn vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä ratkaisujen perustelu

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Ensimmäisen päivän kilpailutehtävää (arviointikokonaisuutta) arvioi viisi tuomaria. Toisen ja kolmannen päivän kilpailutehtävää (arviointikokonaisuutta) arvioi kolme tuomaria. Kilpailutehtäviä arvioidaan päivittäin. Jokainen osa-alue arvioidaan erikseen suunnitellun pisteytyksen mukaan subjektiivisesti ja objektiivisesti. Kilpailija arvioi oman suorituksensa kilpailutehtävän valmistuttua. Tuomaristo ratkaisee kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kaikista kilpailun osa-alueista. Kilpailutehtävien maksimipistemäärä on yhteensä 100.

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet ja välineet

Kilpailussa käytettävät materiaalit ovat esille pantavat tuotteet ja tehtäviin liittyvät somistusmateriaalit, tietokone ja tulostin asiakasinformaatiotavarten, kohdevalo näyteikkunassa. Ensimmäisen päivän kilpailutehtävässä kilpailualueelle on koottu kahdeksan eri kangaspinoa, joista arvotaan kullekin kilpailijalle omansa. Kilpailija täydentää näyteikkunaa kilpailualueella olevilla muilla tuotteilla.

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

 • kilpailupakin, joka sisältää somistajan perustyövälineet Kankaan kiinnitykseen neuloja, kiinnitys- ja ripustustarvikkeet, sakset, siimaa, rautalankaa, sivuleikkurit, nippusiteitä, s-koukkuja
 • henkilökohtaiset työasut ja jalkineet, suojakäsineet, muistiinpanovälineet
 • Kilpailun järjestäjä toimittaa somistusmateriaalit
 • omaa somistusmateriaalia ei saa käyttää kilpailussa

Kilpailujen aikataulu

Taitaja2014-kilpailujen kilpailuaikataulu

Maanantai 7.4.2014

klo 9.00 – 12.30 Akreditointi ja tutustuminen lajialueeseen
klo 10.00 – 11.00 Viranomaistarkastus
klo 11.30 – 12.15 Skills Finland ry tarkistaa kisa-alueen
klo 13.00 – 15.00 Avajaiset
klo 15.00 – 17.00 Tuomarikoulutus ja infot kilpailijoille lajialueilla

Tiistai 8.4.2014 Messuhalli

Tehtävä 1, Vesijärvi-aiheinen näyteikkunasomistus

Aikataulu
Klo 8.00 Kilpailijat lajialueelle
Klo 8.30–15.30 Kilpailutehtävän toteutus
Klo 15.30–17.00 Kilpailijoiden haastattelut ja palaute päivän näyteikkunoista

Ruokailuvuorot ovat lajeittain erillisessä aikataulussa

Keskiviikko 9.4.2014 Kontti-tavaratalo Ajokatu 65 15510 Lahti

Tehtävä 2, Esillepanon toteuttaminen Kontti-kierrätystavarataloon

Aikataulu
Klo 7.45 Kokoontuminen Kontti-kierrätystavaratalon edessä, sisäänkäynti Ajokatu 65, 15500 Lahti
Klo 8.00 – 15.00 Kilpailutehtävän toteutus
Klo 15.00 –17.00 Kilpailijoiden haastattelut

Ruokailuvuorot ovat lajeittain erillisessä aikataulussa

Torstai 10.4.2014 Messuhalli

Tehtävä 3, Esillepanopöydän toteutus

Aikataulu
Klo 8.00 Kilpailijat paikalle
Klo 8.30-12.00 Kilpailutehtävän toteutus
Klo 12.00-13.00 Kilpailijoiden haastattelut
Klo 13.00-14.00 Lounastauko
Klo 15.00-16.00 Palkintojen jako somistuksen lajialueella
klo 16.00-17.00 Mitalistien järjestäytyminen mitalien jakoa varten

Tuomarit

YkäJuhani Kokkonen / Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, (päätuomari)
Vivi Koivisto / Koulutuskeskus Salpaus, aikuiskoulutus
Kristiina Räty / Suomen Punainen Risti, Kontti –kierrätystavarataloketju
Irma Peltola / Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö

Lajiohjausryhmä

Helena Suomala                
Riikka Ihalainen
YkäJuhani Kokkonen
Vivi Koivisto
Kristiina Räty
Marjo Koli-Lehto / Salon seudun ammattiopisto
Johanna Lahtinen / Salon seudun ammattiopisto

Yhteistyökumppanit

Suomen Punainen Risti, Kontti –kierrätystavarataloketju 
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
Alestalon mattokutomo Oy, Lahden kangasmyymälä

 

Yhteistyössä

PAM verkkoonjpg

Kontti pr col

ILoveVesijärvi-nettiin

pkky verkkoon