Luo PDF

Palvelut

309 Hevostenhoito

hevosenhoito peppi paakkonen 2
Kuva: Skills Finland / Lina Markkanen

Lajivastaava

Meija Lahtinen
Koulutuskeskus Salpaus
meija.lahtinen(at)salpaus.fi
puh. 040 775 4842

Finalistit

 309 hevosenhoito Essi Joronen netti

Essi Joronen
Axxell Utbildning
Ab

309 hevosenhoito Pia Tötterman netti

Pia Tötterman
Axxell Utbildning
Ab

 309 Hevostenhoito Amanda Harmaala netti

Amanda Harmaala
Keski-Pohjanmaan
Maaseutuopisto

309 Hevostrenhoito Krista Vainio netti

Krista Vainio
Ypäjän hevos-
opisto

 309 hevosenhoito Eveliina Väärä netti

Eveliina Väärä
Koulutuskeskus
Salpaus

309 Hevostenhoito Anni Tompuri netti

Anni Tompuri
Harjun
Oppimiskeskus Oy

 309 Hevostenhoito Vilma Pirttiniemi netti

Vilma Pirttiniemi
Harjun
Oppimiskeskus Oy

309 Hevostenhoito Tino Paldan netti

Tino Paldan
Harjun
Oppimiskeskus Oy

Yleiskuvaus kilpailulajista

Hevostenhoidon kilpailussa kilpailijat suorittavat erilaisia hevosten perushoitoon liittyviä tehtäviä. Tehtävät perustuvat ammatillisen perustutkinnon valtakunnallisten tutkinnon perusteiden kiitettävään tasoon (3).

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilölaji.

Osaamisvaatimukset

Hevostalouden ammattilaisen tärkein tehtävä on hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen erilaisissa olosuhteissa ja käyttötarkoituksissa. Hän tuntee hevosen lajinmukaisen käyttäytymisen. Tämän taidon perusteella hän pystyy soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja hevoskohtaisesti.

Hevososaamisen lisäksi hevosalan ammattilaisella on valmiudet yrittäjyyteen ja asiakaspalveluun. Hän on vastuullinen, oma-aloitteinen, laatutietoinen ja yhteistyökykyinen.

Hevosalan ammattilaisen tulee myös olla kustannustietoinen ja kestävän kehityksen periaatteet sisäistänyt toimija. Hän suunnittelee työnsä ja toimii työturvallisuutta noudattaen. Hän ymmärtää oman terveytensä ja työkykynsä merkityksen talliyrityksen toiminnalle.

Alan perusvalmiuksien lisäksi perustutkinnon suorittaneella on erikoistunut osaaminen joko hevostenhoitajana tai ratsastuksenohjaajana hevostalouden eri sektoreilla.

Finaalitehtävät

Finaalin kilpailutehtävät ja käytettävissä oleva kilpailuaika

Kilpailutehtävät

1. Passihevosen hoito ja hyvinvointi kilpailun aikana
Suunnittele hoito- ym. toimenpiteet hevosellesi koko kilpailuiden ajaksi. Laadi kirjallinen suunnitelma ja anna se tuomarille tiistaiaamuna. Hoida hevonen kilpailun aikana turvallisesti, ergonomisesti ja kestävän kehityksen vaatimukset huomioiden.

2. Hevosen terveystarkastus
Suorita hevoselle terveystarkastus.

3. Mainoksen laatiminen keskiviikon talutusratsastukseen
Laadi tietokoneella mainos keskiviikkona järjestettävästä talutusratsastuksesta. Mainoksen koko on A3.

4. Hevosen varustaminen
Valitse ja sovita hevoselle tarkoituksenmukaiset varusteet kilpailusuoritukseen tapahtumasta ja hevosesta annetun kuvauksen perusteella.

5. Talutusratsastuksen suunnittelu ja toteuttaminen
Järjestä parisi kanssa yleisölle talutusratsastustapahtuma kolmea hevosta käyttäen. Tapahtuman kesto on 45 minuuttia/pari. Käytettävissänne on 3 avustajaa.

6. Valjastyön tekeminen lajin sisätiloissa
Huolla, kokoa ja tarvittaessa korjaa käyttöösi sopiva valjaspaketti sinulle annetuista varusteista. Aikaa tehtävän tekemiseen on 2,5 tuntia.

7. Hevosen valmistaminen kuljetukseen ja lastaus
Valmista ja varusta hevosesi kuljetukseen tarkoituksenmukaisilla varusteilla. Valmistaudu vastaamaan hevosen kuljettamista koskeviin kysymyksiin.

8. Karsinoiden ja tallitilojen loppusiivous ryhmässä
Lajin ulkoalueen siivoustyöt ja passihevosen karsinan siivous sekä varusteiden pakkaaminen autoihin.

Ensimmäinen päivä (aika/tuntia)

Tehtävä 1: Passihevosen hoito ja hyvinvointi kilpailun aikana 2 h
Tehtävä 2: Hevosen terveystarkastus 30 min/kilpailija
Tehtävä 3: Mainoksen laatiminen keskiviikon talutusratsastuksesta
Tehtävä 4: Hevosen varustaminen 30 min/kilpailija

Toinen kilpailupäivä:

Tehtävä 1: Passihevosen hoito ja hyvinvointi kilpailun aikana 2 h
Tehtävä 5: Talutusratsastuksen suunnittelu ja toteuttaminen 45min/pari
Tehtävä 6: Valjastyön tekeminen 2,5 h

Kolmas kilpailupäivä (aika/ tuntia)

Tehtävä 1: Passihevosen hoito ja hyvinvointi kilpailun aikana 1 h
Tehtävä 7: Hevosen valmistaminen kuljetukseen ja lastaus 1,5 h
Tehtävä 8: Karsinoiden ja tallitilojen loppusiivous ryhmässä 1 h

Arvioinnin rakenne

Kilpailutehtävät ovat modulaarisia siten, että päiväkohtaiset tulokset voidaan arvioida erikseen. Kilpailutehtävien kokonaispistemäärä on 100 p.

Arviointikokonaisuudet

1. Passihevosen hoito 25 p

 • Hevosen hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Karsinan ja tallialueen siisteys (kestävä kehitys, yrittäjyys)
 • Ruokinnan suunnittelu ja toteuttaminen
 • Työturvallisuus ja -ergonomia

2. Hevosen terveystarkastus 15 p

 • Hevosen terveydenhoito
 • Turvallinen toiminta hevonen ja ympäristö huomioiden
 • Johdonmukainen ja tuloksellinen toiminta hevosen kanssa

3. Mainoksen laatiminen keskiviikon talutusratsastukseen 5 p

 • ATK-taidot
 • Mainoksen informatiivisuus

4. Hevosen varustaminen 10 p

 • Varusteiden tuntemus
 • Varusteiden valinta
 • Varusteiden sovitus

5. Talutusratsastuksen suunnittelu ja toteuttaminen 15 p

 • Suunnittelutaidot ja suunnitelman toimivuus
 • Erilaisten turvallisuusnäkökohtien huomioiminen
 • PR-taidot ja tuotteistaminen
 • Hevosta huomioiva toiminta
 • Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot

6. Valjastehtävä 10 p

 • Varusteiden tuntemus
 • Varusteiden huoltaminen
 • Korjaustyön tekeminen
 • Turvallisen valjaspaketin kokoaminen

7. Hevosen varustaminen kuljetukseen ja lastaus 15 p

 • Turvallinen ja ergonominen toiminta
 • Tarkoituksenmukaisten varusteiden valinta ja sovittaminen
 • Työn perusteena olevan tiedon hallinta
 • Hevosenkäsittelytaidot

8. Loppusiivous 5 p

 • Kestävän kehityksen huomioiminen työskentelyssä
 • Ryhmätyö– ja vuorovaikutustaidot
 • Toiminnan tehokkuus

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Tuomaristo koostuu elinkeinon edustajista sekä opettajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle. Kilpailussa käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä.

Kilpailusuoritukset arvioidaan päivittäin. Arviointikriteereistä päättää lajin tuomaristo. Kilpailijoille annetaan ennen kilpailun alkamista sitovat ohjeet kilpailun kulusta. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää.

Arviointilomakkeet luovutetaan kilpailunjärjestäjälle ja päätuomarille ja toimitetaan tuloslaskentaan kilpailupäivän päätteeksi.

Arviointi koostuu subjektiivisesta ja objektiivisesta arvioinnista ennalta määritellyn kriteeristön mukaisesti.

Kilpailujen järjestäjä varaa seuraavat laitteet, välineet ja tarvikkeet

Tietokoneita sisäalueelle 2 kpl, yhteys yleisötelevisioon, väritulostin A3-tulosteille, Microsoft Office Word -ohjelma.

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Kilpailija tuo kilpailupaikalle henkilökohtaisen työasun, turvakengät ja kypärän.

Kilpailujen aikataulu

Kilpailijoille toimitetaan erikseen tarkempi aikataulu ruokailuajoista ja kilpailupäivien ohjelmasta.

Tuomarit

Päätuomari:
Satu Nasrelarab / Ylä-Savon Ammattiopisto

Muut tuomarit:
Nina Lehmonen / Animagi oy
Jari Ansio
Kaija Borup
Tiina Loisa / Axxell
Anna Pajanen / Axxell
Eeva Lehtonen / Hevosopisto oy
Sanna Jahnukainen / Suomen Ratsastuksenopettajainyhdistys ry
Sanna Kovalainen / Velj. Wahlsten oy
Anu Iivanainen / Cool Gibsson oy
Anne-Maria Kesseli / Koulutuskeskus Salpaus
Sanna Keskitalo / Koulutuskeskus Salpaus

Lajiohjausryhmä

Satu Nasrelarab / Ylä-Savon Ammattiopisto
Katri Korpi / Harjun Oppimiskeskus
Eeva Lehtonen / Ypäjän Hevosopisto
Sanna Jahnukainen / Suomen Ratsastuksenopettajayhdistys
Anna Pajanen / Axxell
Tiia Järvinen / Koulutuskeskus Salpaus
Meija Lahtinen / Koulutuskeskus Salpaus

Yhteistyössä

YHO Logo 2010 4v-nettiin

Wahlsten logo mv nettiin

Animagi logo blue-nettiin

Vapo verkkoon

Ylä-Savaon ammattiopisto verkkoon

Axxell nettiin