Luo PDF

Palvelut

311 Eläintenhoito

IMG 8420 eläintenhoito

Lajivastaava

Aino-Maija Aarnikoivu
Koulutuskeskus Salpaus
aino-maija.aarnikoivu(at)salpaus.fi
puh. 044 708 0542

Finalistit

 311 Eläintenhoito Eveliina Heikkinen netti

Eveliina Heikkinen
Oulun seudun
ammattiopisto

311 Eläintenhoito Henna Lappi netti

Henna Lappi
Hyria koulutus Oy

311 Eläintenhoito Hanna Toivanen netti

Hanna Toivanen
Ylä-Savon
ammattiopisto

311 Eläintenhoito Nina Hovi netti

Nina Hovi
Ylä-Savon
ammattiopisto

 311 Eläintenhoito Marissa Innanen-Kannus netti

Marissa Innanen
Keski-Pohjanmaan
ammattiopisto

311 eläintenhoito Nette Ryhänen netti

Nette Ryhänen
Ammattiopisto
Livia

 311 Eläintenhoito Noora Viikari netti

Noora Viikari
Koulutuskeskus
Salpaus

311 Eläintenhoito Susanna- Valtonen netti

Susanna Valtonen
Koulutuskeskus
Salpaus

Yleiskuvaus kilpailulajista

Eläintenhoitaja hoitaa ja kasvattaa eläimiä erilaisissa eläinten hoitoalan yrityksissä. Hän hoitaa eläintä ja huolehtii sen hyvinvoinnista lainsäädännön ja hyvien eettisten tapojen mukaisesti. Hän huomioi työturvallisuuden ja kestävän kehityksen periaatteet.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Opiskelija osaa hoitaa ja ruokkia eläimiä tuotantoeläin- ja pieneläintiloissa, käsitellä eläimiä ja pitää eläintilat siisteinä. Hän tunnistaa poikkeavasti käyttäytyvän eläimen ja osaa hakea apua.

Hän ennaltaehkäisee työssään tarttuvien eläintautien leviämistä ja tekee viikoittaiset eläinten kirjanpitoon ja hoitoon liittyvä kirjaukset. Hän osaa tehdä pieniä eläintilojen kunnostus- ja korjaustöitä sekä käyttää ja huoltaa päivittäisissä hoitotöissä tarvittavia koneita ja laitteita. Hän osaa toimia asiakaspalvelutilanteissa sekä hyödyntää tietotekniikkaa työssään ja tiedon etsinnässä.

Hän osaa käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä sekä ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden sekä edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Finaalitehtävät

Finaalin kilpailutehtävät ja käytettävissä oleva kilpailuaika

Kilpailutehtävät

Ensimmäinen päivä (aika/tuntia)

Tehtävä 1: Lypsykarjan hoito 1½ h

Kilpailija hoitaa karjanäyttelyssä olevia lehmiä. Lehmät ovat ryhmäkarsinassa ja ne lypsetään erillisessä lypsyparressa. Kilpailija huolehtii lehmien lypsystä, hoidosta ja ruokinnasta. Tehtävää on tekemässä kerrallaan kaksi kilpailijaa ja he avustavat vuorollaan toisiaan eläinten siirroissa.

Tehtävä 2: Koiran hoito hoitolassa ½ h

Kilpailija ottaa vastaan koirahoitolaan tulevan koiran. Hän tekee koiralle tulotarkastuksen ja keskustelee koiran hoidosta ja ruokinnasta omistajan kanssa.

Toinen kilpailupäivä (aika/tuntia)

Tehtävä 1: Lypsykarjan hoito 1½ h

Tehtävä 2: Koiran hoito hoitolassa ½ h

Kolmas kilpailupäivä (aika/tuntia)

Tehtävä 3: Jyrsijän päivittäinen hoito 20 min

Kilpailija huolehtii valitun jyrsijän päivittäisistä hoitotoimenpiteistä.

Tehtävä 4: Pienkuormaimen käyttö 20 min

Kilpailijan tehtävänä on siirtää rehusäkkejä kuormasta pienkuormainta apuna käyttäen.

Arvioinnin rakenne

Kilpailutehtävät ovat modulaarisia siten, että päiväkohtaiset tulokset voidaan arvioida erikseen. Kilpailutehtävien kokonaispistemäärä on 100 p.

Arviointikokonaisuudet

Tehtävä 1. Lypsykarjan hoito 30 p

 • yleinen työjärjestyksen mukainen toiminta
 • kestävän kehityksen mukainen toiminta
 • lehmän terveydentilan tarkastaminen
 • ruokkiminen ja hoitaminen
 • lypsyhygienia
 • lypsynsuoritus
 • lypsyergonomia ja työturvallisuus
 • lypsäjän käyttäytyminen
 • solutestin tekeminen

Tehtävä 2. Koiran hoito hoitolassa 30 p

Kilpailija ottaa koiran vastaan ja tekee sille tulotarkastuksen, joka sisältää mm.

 • käyttäytymisen arvioinnin
 • varusteiden tarkastamisen
 • yleisen terveystarkastuksen
 • rokotusten tarkastaminen
 • mukana tuodun ruuan ja ruokavalion tarkastaminen ja tarvittaessa omistajan ohjeistamisen koiralle sopivampaan ruokavalioon
 • eritetahradesinfektion
 • työturvallisuuden ja kestävän kehityksen

Tehtävä 3. Jyrsijän päivittäinen hoito 20 p

 • jyrsijähäkin sisustaminen lajille sopivaksi
 • ruokinta ja hoito
 • tehtyjen valintojen perustelu
 • asiakaspalvelutaidot
 • turvallisuus ja kestävä kehitys

Tehtävä 4. Pienkuormaimen käyttö 20 p

 • koneen käsittely
 • työturvallisuus
 • huolellisuus
 • käytetty aika

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Tehtävät sisältävät ennalta sovitun arvioinnin mukaisesti sekä objektiivista että subjektiivista arviointia. Kilpailija ei tee itsearviointia.       

Kilpailupaikalla valmiina olevat kalusteet

Kilpailupaikalla on valmiina kaikki tehtävässä tarvittavat kalusteet.

Kilpailujen järjestäjä varaa seuraavat laitteet, välineet ja tarvikkeet

 • sankokone
 • parsilypsyssä tarvittavat lypsytarvikkeet
 • koiran päivittäisessä hoidossa tarvittavat välineet
 • jyrsijän päivittäisessä hoidossa tarvittavat välineet
 • pienkuormain Avant 528

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Henkilökohtaiset työasut ja jalkineet.

Kilpailujen aikataulu

Taitaja2014-kilpailujen kilpailuaikataulu

Maanantai 7.4.2014

klo 9.00 – 12.30 Akreditointi ja itsenäinen tutustuminen lajialueeseen
klo 10.00 – 11.00 Viranomaistarkastus
klo 11.30 – 12.15 Skills Finland ry tarkistaa kisa-alueen
klo 13.00 – 15.00 Avajaiset
klo 15.00 – 17.00 Tuomarikoulutus ja info kilpailijoille sisäkilpailualueella, turvallisuusperehdytys, kilpailunumeroiden jako, kilpailualueeseen tutustuminen

Tiistai 8.4.2014

klo 8.30 – 17.00 1. kilpailupäivä
klo 8.30 - 10.30 Kilpailijat 1 ja 2 Tehtävä 1. ulkokilpailualueella, alussa perehdytys
klo 9.00 - 9.40 Kilpailija 5 Tehtävä 2. sisäkilpailualueella
klo 9.40 - 10.20 Kilpailija 6 Tehtävä 2. sisäkilpailualueella
Ruokailuvuoro klo 11.40- 12.40
klo 13.30 -14.10 Kilpailija 7 Tehtävä 2. sisäkilpailualueella
Kilpailija 8 Tehtävä 2. sisäkilpailualueella
klo 16.00 - 18.00 Kilpailijat 3 ja 4 Tehtävä 1. ulkokilpailualueella, alussa perehdytys

Kilpailutehtävien välisenä aikana lajialueella oheisohjelmaa

Keskiviikko 9.4.2014

klo 8.30 – 17.30 2. kilpailupäivä
klo 8.30 - 10.30 Kilpailijat 5 ja 6 Tehtävä 1. ulkokilpailualueella, alussa perehdytys
klo 9.00 - 9.40 Kilpailija 1 Tehtävä 2. sisäkilpailualueella
klo 9.40 - 10.20 Kilpailija 2 Tehtävä 2. sisäkilpailualueella
Ruokailuvuoro klo 11.40- 12.40
klo 13.30 -14.10 Kilpailija 3 Tehtävä 2. sisäkilpailualueella
Kilpailija 4 Tehtävä 2. sisäkilpailualueella
klo 16.00- 18.00 Kilpailijat 7 ja 8 Tehtävä 1. ulkokilpailualueella, alussa perehdytys

Kilpailutehtävien välisenä aikana lajialueella oheisohjelmaa

Torstai 10.4.2014

klo 8.30 – 13.00 3. kilpailupäivä

  Tehtävien 3. ja 4. alussa varattu lyhyt aika perehdytykseen.

klo 9.00 - 9.30 Kilpailija 1 Tehtävä 4 / Kilpailija 6 Tehtävä 3
klo 9.30 - 10.00 Kilpailija 2 Tehtävä 4 / Kilpailija 5 Tehtävä 3
klo 10.00 - 10.30 Kilpailija 3 Tehtävä 4 / Kilpailija 8 Tehtävä 3
klo 10.30 - 11.00 Kilpailija 4 Tehtävä 4 / Kilpailija 7 Tehtävä 3
klo 11.00 - 11.30 Kilpailija 5 Tehtävä 4 / Kilpailija 1 Tehtävä 3
klo 11.30 - 12.00 Kilpailija 6 Tehtävä 4 / Kilpailija 2 Tehtävä 3
klo 12.00 - 12.30 Kilpailija 7 Tehtävä 4 / Kilpailija 3 Tehtävä 3
klo 12.30 - 13.00 Kilpailija 8 Tehtävä 4 / Kilpailija 4 Tehtävä 3
klo 13.00 – 14.00 Kaikkien kilpailijoiden ruokailut samanaikaisesti
klo 15.00 – 16.00 Palkintojenjako lajialueilla
klo 16.00 – 17.00 Mitallistien järjestäytyminen mitalien jakoa varten
klo 17.00 - 19.00 Päättäjäiset

Tuomarit

Ilkka Murto / päätuomari, Koulutuskeskus Salpaus
Kari Melkas / PKKY / Kitee
Johanna Virtanen / YSAO
Aila Loikkanen / OSK Tuottajain maito
Kirsi Ruotsalainen / Koulutuskeskus SalpausSari Kokko, Purina ProPlan
Riitta Niemelä / Suomen Kennelliitto
Juha Palosaari / Kennel Starring
Milla Pyyhtiä / Lemmikkitarvike Opa&Pipa

Lajiohjausryhmä

Aino-Maija Aarnikoivu / lajivastaava, Koulutuskeskus Salpaus
Taru Tukia / varalajivastaava, Ammattiopisto Livia
Outi Jäntti / YSAO
Sari Kokko / Purina ProPlan
Kari Melkas / PKKY/ Kitee
Ilkka Murto / Koulutuskeskus Salpaus

Yhteistyökumppanit

Pellonpaja
MELA
Valio
Aristo Oy
Kennel Starring
Lemmikkitarvike Opa&Pipa
Purina ProPlan
Suomen Kennelliitto
Taimiston kennel
MTK ja MTK Häme
Faba
Agrimarket
Best Friend Group

Yhteistyössä

Mela verkkoon

MTK nettiin

Rauh

opapipa logo-nettiin

Pro Plan nettiin

pkky verkkoon

livia cmyk

Ylä-Savaon ammattiopisto verkkoon