Luo PDF

Palvelut

312 Matkailu

matkailu janiina kerttula ja anni kivikko oulun seudun ao esittelevät kuusamoa
Kuva: Skills Finland / Markku Heikkilä

Lajivastaavat

312 matkailu susanna soininen uusi

  Susanna Soininen
  Koulutuskeskus Salpaus
  susanna.soininen(at)salpaus.fi
  puh. 044 708 0668

  Petri Moilanen
  Koulutuskeskus Salpaus
  petri.moilanen(at)salpaus.fi
  puh. 044 708 1030

Finalistit

 312 Matkailu Annaliisa Heikkinen netti

Annaliisa Heikkinen
Kainuun
ammattiopisto

312 Matkailu Sonja Tolonen netti

Sonja Tolonen
Kainuun
ammattiopisto

 312 matkailu elina penttinen netti

Elina Penttinen
Lapin matkailu-
opisto

312 matkailu hanne härkönen netti

Hanne Härkönen
Lapin matkailu-
opisto

 312 matkailu saana törmänen netti

Saana Törmänen
Lapin matkailu-
opisto

312 matkailu jenna ollila netti

Jenna Ollila
Lapin matkailu-
opisto

 312 Matkailu Sabrin Hietanen netti

Sabrin Hietanen
Jyväskylän
ammattiopisto

312 Matkailu Sara Siik netti

Sara Siik
Jyväskylän
ammattiopisto

 312 Matkailu Stefan Rogers netti

Stefan Rogers
Porvoon ammatti-
opisto

312 Matkailu Minttu Raêsaênen netti

Minttu-Maria
Räsänen

Porvoon ammatti-
opisto

 312 Matkailu Sini Aaltonen netti

Sini Aaltonen
Koulutuskeskus
Salpaus

312 matkailuvirkailija taru lammenranta netti

Taru Lammenranta
Koulutuskeskus
Salpaus

 312 Matkailu Helena Puttonen netti

Helena Puttonen
Tampereen
seudun ammatti-
opisto

312 Matkailu Lotta Syvänen netti

Lotta Syvänen
Tampereen
seudun ammatti-
opisto

 312 matkailu nina silvo netti

Nina Silvo
Etelä-Kymenlaakson
ammattiopisto

312 matkailu sara hietala netti

Sara Hietala
Etelä-Kymenlaakson
ammattiopisto

Yleiskuvaus kilpailulajista

Matkailualan perustutkinnon suorittanut toimii yhteiskuntavastuullisesti, myynti- ja markkinointihenkisesti sekä asiakaslähtöisesti kaikissa matkailijan palveluketjun vaiheissa.

Hänellä on hyvät ihmissuhde-, kieli- ja vuorovaikutustaidot sekä eri kulttuurien tuntemus. Matkailualan perustutkinnon suorittanut työskentelee kestävän toimintatavan mukaisesti, toimii työssään luotettavasti sekä noudattaa matkailualan säädöksiä ja turvallisuusmääräyksiä. Hän toimii matkailualan asiantuntijana toimialan eri suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä.

Matkailualan perustutkinnon suorittanut suunnittelee työtään, osaa työskennellä tilanteiden mukaan itsenäisesti ja työryhmässä. Hän toimii työssään luovasti, joustavasti, vastuuntuntoisesti, oma-aloitteisesti ja hänellä on hyvät ongelmanratkaisutaidot.

Hän toteuttaa, markkinoi ja myy matkailutuotteita ja -palveluja kustannustehokkaasti työpaikan ja sen toimintaympäristön liikeidean, paikallisen kulttuurin ja matkailutrendien mukaan.

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat matkailualan perustutkinnon kiitettävän tason (3) vaatimuksiin. Tehtävien laadinnassa tehdään yhteistyötä työelämän kanssa, ja tehtävien suunnittelussa on otettu huomioon matkailuvirkailijan ja matkailupalvelujen tuottajan koulutusohjelmaopintoja.

Kilpailun luonne

Kilpailu on parikilpailu.

Osaamisvaatimukset

Kilpailija hallitsee asiakaspalvelu- ja myyntitilanteet sekä kartoittaa asiakkaan tarpeet, suunnittelee sekä toteuttaa erilaisia matkailupalveluja. Kilpailija esittelee asiakkaan tarpeita vastaavia palveluja sekä palvelee asiakkaita asiakaslähtöisesti kulttuuritaustat huomioonottaen.

Kilpailija selviytyy asiakaspalvelutilanteista molemmilla kotimaisilla kielillä sekä yhdellä vieraalla kielellä (englanti). Kilpailijan työskentely on taloudellista ja laadukasta, hyvin organisoitua ja oma-aloitteista. Kilpailutehtävät on suoritettu oikein laittein ja välinein työturvallisuus huomioiden. Kilpailija huolehtii oma-aloitteisesti ja aktiivisesti myös toiminta- ja työkyvystään.

Finaalitehtävät

Finaalin kilpailutehtävät ja käytettävissä oleva kilpailuaika

Ensimmäinen päivä: 08.00 – 16.30. Ohjeistus 30 min + kilpailutehtävät yhteensä 7,5 tuntia

Tehtävä 1: Matkapaketin suunnittelu, klo 8.30 – 12.00 (3,5 tuntia)

 • Kilpailijaparin tehtävänä on suunnitella matkapaketti ryhmälle Lahden Seudulle. Kilpailupäivänä tarkennetaan matkapakettiin liittyviä yksityiskohtia.
 • Kilpailijapari luovuttaa asiakirjastandardin mukaisen kirjallisen tarjouksen liitteineen tuomareille tehtävän suunnitteluun varatun ajan jälkeen.
 • Tehtävä laaditaan ja esitetään myöhemmin suomeksi.
 • Kilpailupaikkana on Lahti Halli.
 • Työvälineet: Kilpailijapari ei saa tuoda paikalle mitään omia työvälineitä, vaan kilpailun järjestäjä huolehtii tarvittavat välineet kilpailijaparille.
 • Käytössä on tietokone, jossa Microsoft Office –paketti.
 • Tehtävään liittyviä yksityiskohtia tarkennetaan kilpailupäivänä.

Tehtävä 2: Ohjelmapalvelun suunnittelu, klo 13.00 – 16.30, 3,5 tuntia

 • Kilpailuparin tehtävänä on suunnitella 30 minuuttia kestävä ohjelmapalvelu Lahden Urheilukeskuksen alueelle.
 • Kilpailijat tulostavat ja palauttavat suunnitteluajan loppuun mennessä seuraavat asiakirjat, jotka tehdään suomen kielellä:
  • operointisuunnitelma (yrityksen sisäinen asiakirja, ohjaajan / oppaan työkalu)
  • tuotekortti / -kuvaus (asiakkaan infoamiseen, markkinoinnin ja myynnin apuväline)
  • riskien arviointi –taulukko (riskit, todennäköisyys, seuraukset, hallintamenetelmämalli esim. MATUPA)
  • perustelut ohjelmapalvelun toteuttamiselle

Tehtävään liittyviä yksityiskohtia tarkennetaan kilpailupäivänä.

Toinen kilpailupäivä: klo 08.00 – 16.00. Ohjeistus 30 min + kilpailutehtävät yhteensä 3 tuntia / kilpailupari

Tehtävä 3: Ohjelmapalvelun toteutus 30 min / kilpailijapari

 • Kilpailuparin tehtävänä on toteuttaa edellisenä päivänä suunnittelemansa 30 minuuttia kestävä ohjelmapalvelu Lahden Urheilukeskuksen alueella. Asiakasryhmä on kansainvälinen, joten palvelukieli on englanti.
 • Kilpailijoilla täytyy olla valmius työskennellä sekä sisä- että ulkotiloissa.
 • Tehtävään liittyviä yksityiskohtia tarkennetaan kilpailupäivänä.

Tehtävä 4: Kustannustietous ja laskenta, 30 min / kilpailijapari

 • Kilpailuparin tehtävänä on laskea matkailualan tuotteen tai palvelun kustannuksia ja tietää kustannusten muodostumisen periaatteita
 • Tehtävien yksityiskohtia tarkennetaan kilpailupaikalla
 • Kilpailijan on varauduttava laskemaan:
  • yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskut
  • prosenttilaskut
  • alv-kannat
  • alv:n lisääminen
  • alv:n osuus hinnasta
  • kustannusten laskeminen
  • katteen lisääminen hintaan
  • tuotteen hinnoittelu (kustannukset + kate +alv)

Tehtävä 5: Ruotsin kieli, 30 min / kilpailijapari

 • Kilpailuparin on osoitettava hallitsevansa ruotsin kielen perusteita (jos kilpailijan äidinkieli on ruotsi, kilpailujärjestäjä yhdessä päätuomarin ja lajiohjausryhmän kanssa tekee päätökset tehtävän muunnoksista).
 • Tehtävät ovat kirjallisia.
 • Tehtävien yksityiskohtia tarkennetaan kilpailupaikalla.

Tehtävä 6: EA 1, 30 min / kilpailijapari

 • Kilpailuparin on osoitettava hallitsevansa EA 1 -tason tiedot ja taidot.
 • Tehtävät voivat olla sekä kirjallisia että toiminnallisia.
 • Tehtävien yksityiskohtia tarkennetaan kilpailupaikalla.

Tehtävä 7: Kestävä kehitys, 30 min / kilpailijapari

 • Kilpailuparin on osoitettava hallitsevansa kestävän kehityksen perusteita.
 • Tehtävät voivat olla sekä kirjallisia että toiminnallisia.
 • Tehtävien yksityiskohtia tarkennetaan kilpailupaikalla.

Kolmas kilpailupäivä: Klo 09.00 – 12.30 Ohjeistukset + suulliset esitykset 15 min / kilpailijapari

Tehtävä 8: Matkapaketin esittäminen (10 min esitys + 5 min. tuomareiden kysymykset)

 • Kilpailupari esittelee aiemmin suunnittelemansa matkapaketin tilaajalle
 • Esitysaika on 10 minuuttia

Arvioinnin rakenne

Kilpailutehtävät ovat modulaarisia siten, että päiväkohtaiset tulokset voidaan arvioida erikseen. Kilpailutehtävien kokonaispistemäärä on 100 pistettä. Kaikkien tehtävien arviointi pohjautuu matkailualan perustutkinnon arvioinnin perusteisiin.

Arviointikokonaisuudet

Tehtävä 1: Matkapaketin suunnittelu 20 pistettä

 • tilanteeseen sopiva pukeutuminen
 • tiedonhaku eri lähteistä
 • matkaohjelman selkeys
 • matkaohjelman aikataulutus
 • matkaohjelman monipuolisuus, luovuus ja      innovatiivisuus
 • matkaohjelman käytettävyys
 • kestävän matkailun huomiointi matkaohjelmassa
 • asiakirjastandardien mukainen tarjous
 • hintaerittely & Budjetissa pysyminen
 • alan toimintaa koskevien säädösten noudattaminen
 • parityöskentely
 • ajankäyttö

Tehtävä 2. Ohjelmapalvelun suunnittelu 10 pistettä

 • tilanteeseen sopiva pukeutuminen
 • ohjelmapalvelun luovuus ja innovatiivisuus
 • ohjelmapalvelun aikataulu
 • ohjelmapalvelun selkeys
 • ohjelmapalvelun käytettävyys
 • asiakasryhmän tarpeiden huomiointi
 • turvallisuussuunnitelma
 • ajankäyttö
 • parityöskentely

Tehtävä 3. Ohjelmapalvelun toteutus 30 pistettä

 • asiakaspalvelu
 • tilanteeseen sopiva pukeutuminen
 • asiakkaiden tervehtiminen ja vastaanottaminen
 • esittäytyminen
 • englannin kielen käyttö
 • parityöskentely
 • asiakastyytyväisyyden varmistaminen
 • ohjelmapalvelun päättäminen
 • positiivinen asenne
 • ryhmän ohjaaminen ja hallinta
 • esiintymistaito

Tehtävä 4: Kustannustietous ja laskenta 5 p

Tehtävä 5: Ruotsinkieli 5 p

Tehtävä 6: Kestävä kehitys 5 p

Tehtävä 7: EA 1, 5 p

Tehtävä 8: Matkapaketin esitys 20 pistettä

 • tilanteeseen sopiva pukeutuminen
 • esityksen aloitus
 • asiakkaan kohtaaminen ja huomioiminen
 • asiakaspalvelu
 • esityksen rakenne
 • esityksen selkeys
 • parityöskentely
 • ajankäyttö
 • myynti- ja markkinointihenkisyys
 • toimisto-ohjelmien käyttö
 • toimipaikan siisteys
 • parityöskentely

Arvioinnin toteuttaminen

Tuomaristo koostuu tehtävissä 1, 2, 3 ja 8 yhteensä kolmesta arvioijasta. Tehtävissä 4, 5, 6, ja 7 tuomarina on kussakin tehtävässä yksi henkilö. Lisäksi tuomaristoon kuuluu päätuomari, joka organisoi ja vastaa arvioinnin toteuttamisesta. Kaikki tuomarit ovat kokeneita ja alalla tunnustettuja ammattilaisia, sekä ammattialan opettajia että matkailualan työelämän edustajia.

Arviointikriteereistä päättää lajin tuomaristo yhdessä ohjausryhmän kanssa.

Tuomarit arvioivat kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle. Kilpailussa käytetään sekä objektiivista että subjektiivista arviointia. Kilpailussa käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Kilpailusuoritukset arvioidaan tehtäväkohtaisesti.

 • Matkapaketin suunnittelu 20 p
 • Matkapaketin esitys 20 p
 • Ohjelmapalvelun suunnittelu 10 p
 • Ohjelmapalvelun toteutus 30 p
 • Ruotsin kieli 5 p
 • Kustannustietous 5 p
 • EA 1 5 p
 • Kestävä kehitys 5 p

Jokainen osa-alue arvioidaan erikseen suunnitellun pisteytyksen mukaan subjektiivisesti ja objektiivisesti. Kilpailijat tekevät myös itsearviointia, varsinkin tehtävässä 3.

Kilpailujen järjestäjä varaa seuraavat laitteet, välineet ja tarvikkeet

Kilpailijoilla on käytössä kaikki kilpailutehtävissä tarvittavat laitteet ja välineet, kuten pöydät, istuimet, muistiinpanovälineitä, paperia, kyniä, tietokone sekä ohjelmapalvelun suunnittelun ja toteuttamisen tehtävissä käytössä olevat ja tarvittavat laitteet ja välineet.

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Henkilöllisyystodistuksen sekä henkilökohtaiset työasut ja jalkineet, muuta ei kilpailijan tarvitse eikä ole lupa tuoda kilpailupaikalle

Kilpailujen aikataulu

Kilpailujen aikataulu erillisessä liitteessä.

Tuomarit

Honkonen Marianne / SAKKY (päätuomari)
Kuisma Suvi / Lahden Museot / Hiihtomuseo
Laine Johanna / Q-Link
Leinonen Jarkko / Lamo
Paunu Pekka / Salpaus
Räsänen Suvi / Lahti Region
Räsänen Jarno / Salpaus
Sagulin Anneli / Amisto
Seppäläinen Tuija / Sami
Simi Matti / OSAO

Lajiohjausryhmä                 

Honkonen Marianne / Sakky
Karvonen Pirkko / Tredu
Korhonen Eero / Lamo
Lahdenkauppi Merja / OPH
Leinonen Jarkko / Lamo
Moilanen Petri / Salpaus
Sagulin Anneli / Amisto                                
Seppäläinen Tuija / Sami
Simi Matti / Osao
Soininen Susanna / Salpaus                              
Vaattovaara Jani / Lamo 

Yhteistyökumppanit

Lahti Region
Lahden Kaupunki – Lahden Hiihtomuseo
Q Link

Yhteistyössä

Hiihtomuseo-nettiin

LAHDEN SEUTU nettiin