Luo PDF

Palvelut

313 Taloushallinto

taloushallinto joni toivonen ja lotta haavisto valkeakosken ammatti ja aikuisopisto-1
Kuva: Skills Finland / Markku Heikkilä

Lajivastaavat

Ritva Jokitulppo
Koulutuskeskus Salpaus
ritva.jokitulppo(at)salpaus.fi
puh. 044 708 0607

 

Jyrki Rahikainen
Koulutuskeskus Salpaus
jyrki.rahikainen(at)salpaus.fi
puh. 044 708 0619

 

Finalistit

 313 Taloushallinto Jutta Lintula netti

Jutta Lintula
Turun ammatti-
instituutti

313 Taloushallinto Maiki Haav netti

Maiki Haav
Turun ammatti-
instituutti

 313 Taloushallinto Heimovirta-Ville netti

Ville Heimovirta
Seinäjoen Koulutus-
kuntayhtymä

313 Taloushallinto Saukko-Jaakko netti

Jaakko Saukko
Seinäjoen Koulutus-
kuntayhtymä

 313 Taloushallinto Ossi Lehtiö netti

Ossi Lehtiö
Valkeakosken
ammatti- ja
aikuisopisto

313 Taloushallinto Veikka Ukkonen netti

Veikka Ukkonen
Valkeakosken
ammatti- ja
aikuisopisto

313 Taloushallinto Tiina Le netti

Tiina Le
Suomen Liike-
miesten
Kauppaopisto

313 Taloushallinto Tuomas Toivonen netti

Tuomas Toivonen
Suomen Liike-
miesten
Kauppaopisto

 313 Taloushallinto Jasmine Lehtinen netti

Jasmine Lehtinen
Tampereen
seudun
ammattiopisto

313 Taloushallinto Iida Langenoja netti

Iida Langenoja
Tampereen
seudun
ammattiopisto

 313 taloushallinto atte immonen netti

Atte Immonen
Koulutuskeskus
Salpaus

313 taloushallinto sara mannila netti

Sara Mannila
Koulutuskeskus
Salpaus

 313 Taloushallinto Rosa Strohmayer netti

Rosa Strohmayer
MERCURIA
Kauppiaitten
Kauppaoppilaitos

313 Taloushallinto Janita Koski netti

Janita Koski
MERCURIA
Kauppiaitten
Kauppaoppilaitos

313 taloushallinto jeremia similä netti

Jeremia Similä
Oulun seudun
ammattiopisto

313 Taloushallinto Patrik Niskanen netti

Patrik Niskanen
Oulun seudun
ammattiopisto

Yleiskuvaus kilpailulajista

Laji pohjautuu liiketalouden perustutkinnon (merkonomi) tavoitteisiin ja arvioinnin kriteereihin. Kilpailutehtävät mittaavat taloushallinnon "kiitettävä 3"-tason osaamista.

Taloushallinnon ammattilaisten tehtäviin kuuluvat erilaiset ulkoisen ja sisäisen laskennan tehtävät. Ulkoiseen laskentaan kuuluvat mm. yrityksen kirjanpito, palkanlaskenta, tilinpäätös sekä verotus. Sisäisen laskennan osa-alueita ovat mm. budjetointi ja kustannuslaskenta.

Kilpailun luonne

Kilpailu on parikilpailu.

Osaamisvaatimukset

Taloushallinnon töissä menestyäkseen henkilön on oltava tarkka, pitkäjänteinen, looginen ja analyyttinen. Hänellä on myös oltava kykyä itsenäiseen harkintaan annettujen ohjeiden mukaan työtehtäviä tehdessään.

Taloushallinnon työt ovat lisäksi asiakaspalvelutyötä, jossa on osattava palvella sisäistä ja ulkoista asiakasta. Tähän tarvitaan vuorovaikutus-, yhteistyö-, ongelmanratkaisu- ja viestintätaitoja.

Ammatillinen osaamisen edellyttää taloushallinnon kokonaisvaltaista ymmärtämistä sekä ulkoisen että sisäisen laskennan osalta.

Finaalitehtävät

Finaalin kilpailutehtävät

Kilpailu jakautuu viiteen tehtävään, jotka kaikki perustuvat talous- ja toimistopalveluiden tutkinnon keskeisiin sisältöihin.

Tehtävät perustuvat seuraaviin tutkinnonosiin:

 • Talouspalvelut 20 ov,
 • Kirjanpito 20 ov,
 • Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 10 ov
 • Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 10 ov.

1. kilpailutehtävä

Kilpailijat tekevät valmistustoimintaa harjoittavan yrityksen kahden kuukauden kirjanpidon ja tilinpäätöksen.

2. kilpailutehtävä

Kilpailijat kohtaavat tilitoimiston edustajina Salon Rauta Oy:n edustajia. Heitä palvellaan tilanteissa, jotka käsittelevät seuraavanlaisia asioita:

 • kirjanpidon tarkoitus
 • kirjanpitovelvollisuus
 • kirjaamisperusteet
 • poistot
 • varaston muutos
 • tilikausi
 • tuloslaskelma
 • tase
 • arvonlisäveron laskeminen
 • ennakkoverojen suuruus
 • verotili
 • jaksottaminen
 • voitonjako osakeyhtiössä 2014
 • verotettavan tulon määräytyminen
 • vähennyskelvottomat menot
 • tulolajit
 • nettovarallisuus

3. kilpailutehtävä

Kilpailijat saavat käyttöönsä Salon Rauta Oy:n tilinpäätöstietoja usealta tilikaudelta. Kilpailijoiden tehtävänä on tulkita yrityksen kannattavuutta ja rahoitusta sekä esitellä nämä yrittäjälle.

4. kilpailutehtävä

Salon Rauta Oy valmistaa ja myy metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm .postilaatikoita. Kilpailijoiden tehtävänä on laatia kustannuslähtöinen tuotelaskelma ja hinnoitella tuote omakustannushinnoittelun mukaisesti.

5. kilpailutehtävä

Kilpailijat saavat tehtäväkseen palkanlaskennan toimeksiannon.

Arvioinnin rakenne

Arviointikokonaisuudet ja pääasialliset arviointikriteerit

Arviointi perustuu talous- ja toimistopalveluiden koulutusohjelman kiitettävän (K3) tason osaamiseen. Pääasiallinen arviointikohde on taloushallinnon osaaminen, mitattava taloushallinnon osa-alue vaihtelee tehtävästä toiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon myös asiakaspalveluun, kielitaitoon sekä viestintään liittyviä seikkoja. Kaikki tilanteet, joissa kilpailijat esittävät tuotoksiaan tuomareille, arvioidaan myös asiakaspalvelullisesta näkökulmasta. Arvioinnissa huomioidaan myös työprosessin hallintaa sekä elinikäisen oppimisen avaintaitoja.

Kilpailutehtävien painoarvo muodostuu seuraavasti:

 • 1. kilpailutehtävä 30 %
 • 2. kilpailutehtävä 10 %
 • 3. kilpailutehtävä 20 %
 • 4. kilpailutehtävä 20 %
 • 5. kilpailutehtävä 20 %

Arvioinnin toteuttaminen

Jokainen kilpailuosio arvioidaan erikseen. Jokaista osiota arvioi kolme tuomaria. Kaikki arvioinnin kohteet arvioidaan objektiivisesti. Arvioinnin kohteita tehtävissä on lukujen oikeellisuus tai tekemisen toteutuminen kilpailutehtävässä (k/e).

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

Kilpailun järjestäjä hankkii tarvittavat laitteet ja ohjelmistot (Tikon, MS Office). Lajialueella on kilpailijapareille työpisteet sekä erillinen tila esityksiä varten. 2. kilpailutehtävää lukuunottamatta kilpailijoilla on internet vapaassa käytössä. Ainoastaan viestiminen ulkopuolisille esimerkiksi sähköpostitse tai sosiaalisen median kautta on kiellettyä. Tuomarit voivat halutessaan seurata kilpailusuoritusta NetControl –ohjelmalla.

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Kilpailijoiden ei tarvitse tuoda mukanaan mitään apuvälineitä. Kilpailijat voivat halutessaan käyttää omaa taskulaskinta.

Yhteistyössä

Taloushallintoliitto verkkoon

deebetti-logo-nettiin

Aditro verkkoon

Tilikeskus-logot

pkky verkkoon