Luo PDF

Rakentaminen

402 Ilmastointiasennus

ilmastointiasennus miro nygren pohjois karjalan ammattiopisto-1
Kuva: Skills Finland / Markku Heikkilä

Lajivastaavat

Esko Hakala
Koulutuskeskus Salpaus
esko.hakala(at)salpaus.fi
puh. 050 526 5943

Pasi Kaislavuo
Koulutuskeskus Salpaus
pasi.kaislavuo(at)salpaus.fi
puh. 044 708 0974

Finalistit

 402 ilmastointiasennus Joonas Salminen netti

Joonas Salminen
Turun ammatti-

instituutti

402 Ilmastointiasennus Miika Tuominen netti

Miika Tuominen
Kouvolan seudun
Ammattiopisto

402 Ilmastointiasennus Niki Metsävainio netti

Niki Metsävainio
Oulun seudun
koulutuskunta-
yhtymä

402 Ilmastointiasennus Onni Saavalainen netti

Onni Saavalainen
Kouvolan seudun
Ammattiopisto

 402 Ilmastointiasennus Pyry-Paaso netti

Pyry Paaso
Koulutuskeskus
Salpaus

402 Talotekniikka Ilmastointiasennus Marko Matikainen netti

Marko Matikainen
Jyväskylän
ammattiopisto

402 Talotekniikka Ilmastointiasennus Petri-Roivas netti

Petri Roivas
Jyväskylän
ammattiopisto

Yleiskuvaus kilpailulajista

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma-perusteisen koulutuksen kiitettävän tason (3) vaatimuksiin. Laji perustuu talotekniikan perustutkinnon ilmastointiasennuksen erikoistuviin opintoihin.

Kilpailijat saavat kilpailussa ohjeet ja piirustukset, joiden mukaan edetään osakokonaisuuksia suorittaen. Arviointi tehdään osakokonaisuuksin. Todistusta voidaan oppilaitoksissa käyttää pohjana näyttöjen arvioinnissa.

Kilpailu sisältää kanava-asennusta (suorakaide- ja pyöreä kanava), osa-asennusta, päälaiteasennusta, osan valmistusta sekä mittaus- ja säätötyötä. Tulitöiden teko on kielletty. Kirjallinen osio on osaluettelo ja hinnoittelu, joka tehdään Excel 2007 -ohjelmalla valmiiseen pohjaan.

Kilpailusuoritusta arvioidaan päivittäin. Lopullisista arviointikriteereistä päättää lajin tuomaristo. Arviointikohteena ovat mm. objektiivisesti mitattavat kohteet, työturvallisuus, työn lopputulos ja materiaalin käyttö sekä yleisarviointi työskentelystä. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Menestyvän kilpailijan tulee osata

 • työsuojeluasiat ja niiden huomiointi
 • IV-piirustusten lukutaito
 • levitysoppi
 • IV-asentajan perustyövälineiden käyttö
 • ohutlevytyöstömenetelmät (vuoden 2000 opetussuunnitelman mukaan)
 • ilmastoinnin mittaus- ja säätötekniikka
 • oikeat työjärjestykset
 • Excel 2007 -ohjelmiston yksinkertaiset laskutoiminnot
 • yrittäjyyden keskeiset asiat
 • kestävän kehityksen keskeiset asiat
 • työergonomia

Finaalitehtävät

Finaalin kilpailutehtävät ja käytettävissä oleva kilpailuaika

Kilpailutehtävät

Kilpailijat saavat kilpailussa ohjeet ja piirustukset, joiden mukaan edetään osakokonaisuuksia suorittaen. Arviointi tehdään osakokonaisuuksin. Todistusta voidaan oppilaitoksissa käyttää pohjana näyttöjen arvioinnissa.

Piirrustus

Kilpailu sisältää kanava-asennusta (suorakaide- ja pyöreä kanava), osa-asennusta, säätö- ja palopeltiasennusta, päälaiteasennusta, osan valmistusta sekä mittaus- ja säätötyötä. Tulitöiden teko on kielletty. Kirjallinen osio on osaluettelo ja hinnoittelu, joka tehdään Excel 2010 -ohjelmalla osittain valmiiseen pohjaan.

Ensimmäinen päivä

IV asennus 1 / tarvikeluettelo ja hinnoittelu 6,5 h

Toinen kilpailupäivä

Kanavaosien valmistus / IV mittaus 8 h

Kolmas kilpailupäivä

IV asennus 2 3,5h

Arvioinnin rakenne

Tuomaristo ratkaisee kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle. Käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Kilpailusuoritusta arvioidaan päivittäin, lopullisista arviointikriteereistä päättää lajin tuomaristo. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää.

Arviointikohteena ovat mm. objektiivisesti mitattavat kohteet, työturvallisuus, työn lopputulos ja materiaalin käyttö sekä yleisarviointi työskentelystä.

Arvioinnin kokonaispistemäärä on 100 pistettä, joka jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:

• Kanava-asennus 48 p
• Osien valmistus 28 p
• Mittaus ja säätö 12 p
• Kirjallinen osio 12 p

Arviointikokonaisuudet

Työprosessien hallinta

• työn suunnittelu
• työn kokonaisuuden hallinta
• laatutavoitteiden saavuttaminen

Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta

• työmenetelmien hallinta
• materiaalien taloudellinen käyttö
• materiaalien lajittelu ja työympäristön siisteys

Työn perustana olevan tiedon hallinta

• ohjeiden ja määräysten noudattaminen
• työpiirustusten tulkinta ja soveltaminen käytäntöön

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

• terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen
• työturvallisuuden ylläpito ja työturvallisuusmääräysten noudattaminen

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Tuomaristo ratkaisee kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle. Käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Kilpailusuoritusta arvioidaan päivittäin, lopullisista arviointikriteereistä päättää lajin tuomaristo. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää

Kilpailupaikalla valmiina olevat kalusteet

Työtaso

Kilpailujen järjestäjä varaa seuraavat laitteet, välineet ja tarvikkeet

Levymankeli, saumauskone, kanttikone, vaotuskone (sikkikone), saumauspukki, työmaasähkö

Kilpailussa tarjolla olevat raaka-aineet

Kaikki tarvittava materiaali kilpailutehtäviin

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Ilmanvaihtoasentajan pakki kilpailussa tarvittavine käsityökaluineen

• Asennuspukki (korkeus n. 600)
• Paine-eromittari sondeineen + pitotputki
• Henkilökohtaiset alan vaatimusten mukaiset suojavarusteet (turvajalkineet, kuulonsuojaimet, silmäsuojaimet, viiltosuojahanskat, suojapuku, kypärä).

Kilpailujen aikataulu

Tuomarit

Halminen Esa / Winnova
Koskinen Pertti / PKKY
Viitala Egert / Turun ammatti-instituutti
Jokinen Ari / Salpailma oy
Kurhinen Tuomo / Eläkäinen

Lajiohjausryhmä

Käyhkö Jorma / PKKY                                 
Halminen Esa / Winnova                             
Hakala Esko / Koulutuskeskus Salpaus   
Kaislavuo Pasi / Koulutuskeskus Salpaus                         
Pylvänen Immo / KSAO                                 
Pekkala Arto / OPH                                   
Viitala Egert / Turun Ammati-instituutti

Yhteistyössä

Vallox sin vaaka-nettiin

Fläktwoods-Green-349-nettiin

Ensto verkkoon

Teknologia teollisuus verkkoon 140px

Winnova verkkoon

pkky verkkoon

Turun ammatti-instituutti verkkoon