Luo PDF

Rakentaminen

404 Maalaus ja tapetointi

Maalaus ja tapetointi Mäkilä Mira Turun ammattiopistosäätiö 1
Kuva: Skills Finland / Jaakko Manninen

Lajivastaavat

Petri Vannula
Koulutuskeskus Salpaus
petri.vannula(at)salpaus.fi
puh. 050 387 1920

Jukka Raami
Koulutuskeskus Salpaus
jukka.raami(at)salpaus.fi
puh. 044 708 0812

Finalistit

 404 maalaus-ja-tapetointi Anna Myller netti

Anna Myller
Pohjois-Karjalan
ammattiopisto

404 Maalaus-ja-tapetointi Enni Halinen netti

Enni Halinen
Etelä-Savon
ammattiopisto

404 maalaus-ja-tapetointi Evelina Berts netti

Eveliina Berts
Yrkesakademin
i Österbotten

404 Maalaus-ja-tapetointi Roosa Mikkola netti

Roosa Mikkola
Salon seudun
ammattiopisto

 404 Maalaus-ja-tapetointi Veera Pellonpää netti

Veera Pellonpää
Koulutuskeskus
Sedu

404 Maalaus ja tapetointi Iida Armila jpg netti

Iida Armila
Savon Ammatti-
ja aikuisopisto

404 Maalaus ja tapetointi Sari Nykanen netti

Sari Nykänen
Jyväskylän
ammattiopisto

Vieraskilpailijat

Anaïs Jugnon / Région Nord-Pas de Calais / Ranska

Yleiskuvaus kilpailulajista

Lajin perusteena on pintakäsittelyalan perustutkinnon maalausalan koulutusohjelma tutkintonimikkeellä maalari. Kilpailutyö vaatii tavanomaisia maalarin taitoja, kuten uudis-, korjaus- tai ulkomaalaustöitä.

Käsiteltäviä kohteita voivat olla esimerkiksi seinäpinnat, ovet, ikkunoita, listoitukset, huonekalut, lämpöputket tai patterit. Työ voi olla ulkoverhouksen maalaamista ja kattomaalausta pohjatöineen. Maalarin on osattava suorittaa kohteisiin suunniteltujen piirustusten ja työselityksien mukaiset työt
sekä päättää itse järkevästä työjärjestyksestä.

Kilpailun luonne

Kilpailulaji on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Maalarin tulee hallita ammatissa nykyaikana suoritettavat työtehtävät työkokonaisuutena. Hänen on osattava suunnitella päivittäiset työnsä siten, että työvaiheesta toiseen siirtyminen tapahtuu sopivissa vaiheissa, eikä työhön muodostu esimerkiksi aineiden kuivumisen odottamisesta johtuvia turhia katkoksia.

Maalarin tulee pystyä suorittamaan annetut tehtävät kirjallisen työselityksen ja siihen liittyvien työpiirustusten perusteella. Hänellä tulee olla myös valmius toimia suunnitelmiin tehtävien muutosten mukaisesti esimerkiksi silloin, jos asiakas esittää väreihin tai materiaaleihin kohdistuvia muutostoiveita.

Ammattitaidon tasoa arvioitaessa kiinnitetään huomiota valmiiden pintojen laatuun, työn joutuisuuteen, rajausten tarkkuuteen ja työpaikan siisteyteen kilpailun aikana.

Finaalitehtävät

Finaalin kilpailutehtävät ja käytettävissä oleva kilpailuaika

Kilpailutehtävät

Puujulkisivun maalaus, seinän pinnoitus, Cyproc-seinän nauhoitus ja ylitasoitus, ikkunan maalaus, välioven maalaus, seinän tapetointi, lattian pinnoitusta, Tikkurilan erikoistyö, nopeustehtävä, asiakirjojen tulkinta sekä mahdollinen 30 % muutos.

Ensimmäinen kilpailupäivä aikana valmiiksi saatavat työt (9 -17 / 8 h)

Tehtävä 1: Kipsilevyseinän nauhoitus ja ylitasoitus
Tehtävä 2: Ikkunan maalaus

Toinen kilpailupäivä aikana valmiiksi saatavat työt (8 -17 / 8 h)

Tehtävä 3: Väliovien emaliseinän maalaustyöt
Tehtävä 4: Lattian pinnoitus

Kolmas kilpailupäivä aikana valmiiksi saatavat työt (8 -13 / 5 h)

Tehtävä 5: Tapetointi ja nopeustehtävä
Tehtävä 6: Ulkoseinän pinnoitus ja maalaus
Tehtävä 7: Tikkurilan erikoistyö
Tehtävä 8: Ammattimaisuus, työturvallisuus, asiakirjojen tulkinta

Arvioinnin rakenne

Kilpailutehtävät ovat modulaarisia siten, että päiväkohtaiset tulokset voidaan arvioida erikseen. Kilpailutehtävien kokonaispistemäärä on 100 p.

A: Kipsilevyseinän nauhoitus ja ylitasoitus 12 p
B: Ikkunan maalaus 5 p
C: Lattian pinnoitus 7 p
D: Tapetointi ja nopeustehtävä 15 p
E: Tikkurilan erikoistyö 15 p
F: Ulkoseinän pinnoitus ja maalaus 20 p
G: Ammattimaisuus, työturvallisuus, asiakirjojen tulkinta 10 p
H: Väliovien emaliseinän maalaustyöt 16 p

Kilpailusuoritus arvioidaan jokaisen tehtävän tai osion päätyttyä. Työtehtävissä arvioidaan tuotoksen oikeellisuutta, oikeita työmenetelmiä, työn lopputuloksen jälkeä, työturvallisuutta ja työpaikan yleistä järjestystä. Työn on pysyttävä annetussa aikataulussa. Tulokset julkistetaan päivittäin.

Arviointikokonaisuudet

Tehtävä 1: Kipsilevyseinän nauhoitus ja ylitasoitus sekä Ikkunan maalaus 17 p

Tehtävä 2: Väliovien emaliseinän maalaustyöt Lattian pinnoitus 23 p

Tehtävä 3: Tapetointi ja nopeustehtävä, ulkoseinän pinnoitus ja maalaus, Tikkurilan erikoistyö ja ammattimaisuus, työturvallisuus, asiakirjojen tulkinta 60 p

Arvioinnin toteuttaminen

Tuomaristo (5 tuomaria) koostuu työelämän ja opetusalan edustajista. Tuomarit arvioivat itsenäisesti ja pareittain, ja kilpailusuoritukset arvioidaan tehtäväkohtaisesti. Tuomarit ratkaisevat kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen ennalta määritettyjen lajikohtaisten kriteerien perusteella. Tarkemmat arviointiajat ja -kohteet ilmoitetaan kilpailupäivien aikana.

Arvioinnissa käytetään sekä objektiivista että subjektiivista arviointia. Kilpailussa käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Lajituomaristolla on oikeus muuttaa kilpailutehtävää noin 30 % kilpailupaikalla ennen kilpailutehtävän alkua.

Kilpailupaikalla valmiina olevat kalusteet

Käsiteltävien seinien pinta-ala on n. 33 m². Lattiapinta-alaa on käytössä n. 22 m² / kilpailija.

Kilpailujen järjestäjä varaa seuraavat laitteet, välineet ja tarvikkeet

Kaikki kilpailijat käyttävät samanlaisia, kilpailupaikalla jaettuja työvälineitä. Kilpailutyö toteutetaan järjestäjän hankkimilla materiaaleilla. Kaikki materiaalit ovat yleisesti tunnettuja ja käytettyjä.

Tarkennettuja tarvittavia kilpailuohjeita jaetaan finalisteille kirjallisesti tai suullisesti yhteisesti kaikille annettavissa infotilaisuuksissa kilpailupäivien aikana.

Järjestäjien puolesta tulevat työvälineet, valaistus, työpukit, pölysuojaimet ja työasu (koot ilmoitettava ennakkoon) / HW

Kilpailussa tarjolla olevat raaka-aineet

Maalaus ja tapetointilajissa käytetään yleisesti työelämässä olevia tuotteita ja laitteita. Kilpailujen yhteistyökumppanit toimittavat tuotteet paikalle.

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Henkilökohtaiset suojaimet, turvaliivi, suojalasit, työkypärä, työturvallisuuskortti, henkilökortti, turvajalkineet, suojakäsineet, muistiinpanovälineet, rullamitta, vatupassi/laser, laskin sekä muut tarvittavat muistiinpanovälineet

Yhteistyössä

Mirka verkkoon

RTV kuutio-nettiin

Tikkurila verkkoon

CELlogo-nettiin

pkky verkkoon

Turun ammatti-instituutti verkkoon 

VAAKA 2  Rakennusliittologo nettiiin

logo-RYtäydell netti

smml-logo-sininen netti