Luo PDF

Rakentaminen

405 Putkiasennus

putkiasennus häkkinen jussi
Kuva: Skills Finland / Jaakko Manninen

Lajivastaavat

Mauri Turunen
Koulutuskeskus Salpaus
mauri.turunen(at)salpaus.fi
puh. 050 380 8333

  Jari Niinimäki
  Koulutuskeskus Salpaus
  jari.niinimaki(at)salpaus.fi
  puh. 044 708 1554

Finalistit

 405 Putkiasennus Herkko Jurvelin netti2

Herkko Jurvelin
Ammattiopisto

Lappia

405 Putkiasennus Ismo Hyväri netti2

Ismo Hyväri
Ammattiopisto 
Lappia

405 Putkiasennus Nestori Räisänen netti2

Nestori Räisänen
Turun ammatti-
instituutti

405 Rörmontör Benjamin Törnqvist netti2

Benjamin
Törnqvist

Optima

 405 Putkiasennus Arttu Rajalampi-2 netti

Arttu Rajalampi
Tampereen
seudun
ammattiopisto

 405 Putkiasennus Joel Koskinen netti

Joel Koskinen
Pohjois-Karjalan
ammattiopisto

 405 Putkiasennus Iiro Jansson netti

Iiro Jansson
Espoon seudun
koulutuskunta-
yhtymä Omnia

 405 Putkiasennus Joni Raki netti

Joni Raki
Espoon seudun
koulutuskunta-
yhtymä Omnia

Yleiskuvaus kilpailulajista

Laji pohjautuu talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman perusteiden LVI-asentajan ja kiinteistönhoitajan koulutusohjelmaan sekä työelämän vaatimuksiin nuorelle työntekijälle. Putkiasennuslajiin osallistuvan kilpailijan sopivin koulutus on talotekniikan perustutkinnon LVI-asentajan koulutusohjelman putkiasennuksen suuntautumisvaihtoehto.

Uusien tutkinnon perusteiden (2010) mukaisesti opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla sopivin koulutus on putkiasennuksen koulutusohjelman putkiasentajan tai lämmityslaiteasentajan suuntautumisvaihtoehto. Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat pääasiassa LV-asennus- tai kunnossapitotehtäviin.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Putkiasennuslajin tutkinto- ja opetussuunnitelmanperusteiset osaamisalueet ovat talotekniikan perustaidot, LV-asennustyöt, hitsaustekniikka sekä mittaus- säätö- ja automaatiotekniikka.

Finaalitehtävät

Finaalin kilpailutehtävät ja käytettävissä oleva kilpailuaika

Kilpailutehtävät

Taitaja2014-tehtävässä asennetaan lämpöjohtoja, vesijohtoja, viemäreitä ja kalusteita. Materiaaleja ovat mm. komposiitti, kupari ja muovi. Liitosmenetelminä ovat puristus- puserrus- ja kierreliitokset. Työ asennetaan valmiiksi rakennettuihin seinäkkeisiin ja niiden tukirakenteisiin. Tehtävään varattu kokonaistyöaika on noin 18 tuntia. Tehtävä ei sisällä tulityötä. Kilpailutehtävään sisältyy yhteistyötä sähköasentajakilpailijan kanssa.

Kilpailutehtävässä on kolme modulia. Ensimmäisessä modulissa (päivä1.) kilpailija asentaa maalämpökoneen liuospiirin putkistot ja lämmitysjärjestelmän sekä kylmävesisyötön varusteineen maalämpöpumpulle. Toisessa modulissa (päivä 2.) kilpailija asentaa vesi- ja viemärijohtoja. Lisäksi osion tehtävään kuuluu myös vesi- ja viemärikalusteiden asennus. Sähköasentaja asentaa sähköjohdot. Kolmannessa modulissa (päivä 3.) kilpailija tekee urakkahinnoittelun ja sähköasentaja tekee kytkennät.

Ennakkotehtävä etuseinä
Ennakkotehtävä oikea seinä
Ennakkotehtävä vasen seinä

Kilpailun aikataulu ja tehtävät

1. kilpailupäivä tiistai 08.04.2014 klo 8.30–17.00 asennusaika 7 h

 • lämpöjohtojen asennus varusteineen
 • asennetaan liuosputket (Cu) varusteineen
 • kupariputkien puristusliitososat
 • maalämpöpumpun (Bosch) maalämpöpiirin kytkeminen
 • paisunta-astiat
 • varoventtiilit
 • Liuosjohtojen asennus aloitetaan asentamalla lattian rajaan ulottuvat tulpatut kupariputket ja päätetään maalämpökoneen liitosputkien päällä oleviin venttiileihin. Sekä varusteet että kytkennät asennetaan.
 • lämmityspatterit
 • liuosputkiston täyttöventtiiliryhmä
 • vesimittarin asennus
 • vesimittariventtiilit

kylmän veden syöttöputkisto, joka päättyy maalämpökoneen päällä oleviin liitosputkiin

 • komposiittiputket liitetään puristeliitoksin akkukäyttöisellä puristustyökalulla

2. kilpailupäivä keskiviikko 09.04.2014 klo 8.30–17.30 asennusaika 8 h

Asennettavat vesi- ja viemärijohdot sekä kalusteet

 • viemäriputket ja –osat
 • vaakalattiakaivo
 • wc-istuimen ja pesualtaan telineet
 • pesualtaan vesilukko
 • paineenalennusventtiili
 • syöttöventtiili
 • sekoitusventtiili
 • täyttöventtiili
 • linjasäätöventtiili
 • kylmä- ja lämminvesijohdot
 • komposiittiputket ja osat,
 • PEX-putket, suojaputket ja kannakkeet
 • jakotukit ja hanakulmarasiat Q&E liitoksin
 • vesi- ja viemärikalusteet asennetaan paikoilleen
 • wc-istuin
 • pesuallas
 • pesualtaan hana
 • suihkusekoittaja

3. kilpailupäivä torstai 10.04.2014 klo 8.30–13.00 työaika 3 h

 • Kustannuslaskenta

Arvioinnin rakenne

Kilpailutehtävät ovat modulaarisia siten, että päiväkohtaiset tulokset voidaan arvioida erikseen. Kilpailutehtävien kokonaispistemäärä on 100 p.

Tehtävässä arvioidaan yleisesti tuotoksen oikeellisuus, toimivuus, työturvallisuus ja työn jälki. Yksityiskohtainen arviointi selviää tehtävän arviointiohjeesta, josta pääkohdat kerrotaan kilpailijoille ennen tehtävän suorittamista. Tulokset julkistetaan päivittäin.

Kilpailun tuomaristo koostuu elinkeinoelämän edustajista sekä opettajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle. Kilpailussa käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Kilpailusuoritukset arvioidaan päivittäin ja tulokset julkaistaan kilpailupaikalla.

Tuomarit suorittavat arvioinnin arviointikriteeristön perusteella. Arviointikriteeristö mittauspisteineen esitetään kilpailun alussa kilpailupaikalla. Arvioitaessa tehtävän mittatarkkuutta käytetään mittatarkkuutena +/- 2 mm.

Arviointikokonaisuudet

Tehtävien yhteispisteiden maksimi on 100 pistettä. Arvioinnin pääkohdat ovat:

Työturvallisuus 6 p

 • henkilökohtaisten suojavälineiden käyttö     3p
  • työpaikan siisteys 3p

Yleisarviointi materiaalien käytöstä ja kestävä kehitys 10 p

 • lisämateriaalin käyttö 2.5p / täydennys / materiaali

Valmiin työn lopputulos (mittaukset) 84 p

 • mittatarkkuus 60p
 • kuvien mukaisuus 10p
 • työn jälki+painek. 10p
 • urakkalaskenta 4p

Arvioinnin toteuttaminen

Sujektiivisen arvioinnin osuus 20 % ja objektiivisen 80 %. Kilpailija tekee myös itsearviointia.

Työturvallisuus

- noudatetaan rakennustyömaan yleisiä turvallisuusmääräyksiä
- asennuspaikalla käytetään henkilön suojavarusteita
- työpukkina käytetään työmaalla hyväksyttyä mallia
- käytä vain turvallisia työkaluja ja työtapoja
- huomioi kilpailupaikalla olevat toiset ihmiset
- työpaikan siisteys on osa työturvallisuutta

Asentaminen yleensä

- kilpailutehtävä suoritetaan hyvien asennustapojen mukaisesti
- työssä noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman ja Talotekniikka RYL 2002 määräyksiä ja ohjeita
- laitevalmistajien ja tavaran toimittajien asennusohjeita noudatetaan
- asennustyössä arvioidaan työkalujen oikea valinta ja käyttö siten, että asennetut laitteet ja osat ovat asennuksen jälkeenkin uuden veroisia (maalämpökoneet ovat lainassa kilpailun ajan ja palautuvat myyntiin)
- asentamisen jälkiä ja näkyviin jääviä merkkauksia seiniin tulee välttää ja poistaa mahdollisimman tarkkaan (komposiittiputken tehdasmerkintöjä ei tarvitse poistaa)
- viemäri-, komposiitti-, pex- ja kupariputkien katkaiseminen ja pään muokkaaminen liitosta varten arvioidaan ja ne tehdään valmistajan työkaluin ja ohjeiden mukaan
- putkiliitokset tehdään valmistajan ohjeen mukaan
- viemärit tehdään kumitiivisteellisin muhviosin, liitoksissa käytetään liukuainetta,
- pex-putket liitetään Quick&Easy-liitoksin akkukäyttöisellä levitystyökalulla,
- kupariputket liitetään akkukäyttöisellä puristustyökalulla,
- käyttövesivesijohtojen, liuosjohtojen sekä lämpöjohtojen tiiveys tarkastetaan painekokeella

Arvioinnin kohteet

o työturvallisuus
o työpaikan siisteys
o asiakaspalvelutaidot
o asennusten oikeellisuus
o kuvanmukaisuus
o työn joutuisuus
o materiaalin käyttö (osa/taivuttaminen, hukkapätkät)
o asennusten symmetrisyys
o putkien suoruus
o putkien pysty- ja vaakasuoruus (3D)
o asennusvälit (eristevara)
o mittatarkkuus
o putkien kiinnittäminen ja kannattaminen

Asennuspaikan siivoaminen ja työkalujen raivaaminen päivittäin suorituksen jälkeen kuuluu tehtävään.

Tavaran käsittelyssä ja jätteiden lajittelussa noudatetaan kestävän kehityksen periaatetta.

Kilpailupaikalla valmiina olevat kalusteet

Maalämpöpumppu.

Kilpailujen järjestäjä varaa seuraavat laitteet, välineet ja tarvikkeet

 • kupariputket, kannakkeet
 • kupariputkien puristusliitososat
 • kupariputkelle puristustyökalu
 • PEX-putket; suojaputket ja kannakkeet
 • komposiittiputket, kannakkeet
 • komposiittiputkien osat
 • komposiittiputkelle puristin
 • viemäriputket ja –osat
 • liukuaineet
 • maalämpöpumput
 • paisunta-astiat
 • varoventtiilit
 • lämmityspatterit
 • liuosputkiston täyttöventtiiliryhmät
 • linjasäätöventtiilit
 • vesimittarit ja kiinnitystarvikkeet
 • vesimittariventtiilit
 • lattiakaivot
 • wc-istuimen ja pesualtaan telineet
 • pesualtaan vesilukot
 • paineenalennusventtiilit
 • syöttöventtiilit
 • sekoitusventtiilit
 • täyttöventtiilit
 • jakotukit ja hanakulmarasiat Q&E liitoksin,
 • Q&E levitin
 • wc-istuimet
 • pesualtaat
 • pesualtaan bidehana
 • suihkuhana

Kilpailussa tarjolla olevat raaka-aineet

Kilpailujärjestäjä tuo paikalle kaikki tehtävissä tarvittavat materiaalit, tarvikkeet ja raaka-aineet.

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

 • työpöytä
 • kierretangon leikkuri/rautasaha
 • LV-asentajan yleiset käsityökalut
 • akkuporakone + torx-päät/ yleiset ruuvivääntimet
 • putkentaivuttimet (cu-15/kom-16/kom-20)
 • puukkosaha viemärin katkaisuun
 • jäysteen poistin viemäriputkelle
 • Cu-, komposiitti- ja pex-putkileikkurit, kalibrointityökalu komposiitille
 • työpukki/-teline ja henkilökohtaiset suojavarusteet
 • taskulaskin
 • kynä

Kilpailujen aikataulu

Maanantai 7.4.2014

klo 9.00 – 12.30 Akkreditointi ja tutustuminen lajialueeseen
klo 10.00 – 11.00 Viranomaistarkastus
klo 11.30 – 12.15 Skills Finland ry tarkistaa kisa-alueen
klo 13.00 – 15.00 Taitaja2014-avajaiset
klo 15.00 – 17.00 Tuomarikoulutus ja infot kilpailijoille lajialueilla

Tiistai 8.4.2014

klo 8.30 – 17.00 1. kilpailupäivä
Kilpailijoiden ruokailut toteutetaan porrastaen kolmessa vuorossa. Ruokailuvuorot ovat lajeittain erillisessä aikataulussa

Keskiviikko 9.4.2014

klo 8.30 – 17.30 2. kilpailupäivä
Kilpailijoiden ruokailut toteutetaan porrastaen kolmessa vuorossa. Ruokailuvuorot ovat lajeittain erillisessä aikataulussa

Torstai 10.4.2014

klo 8.30 – 13.00 3. kilpailupäivä
klo 13.00 – 14.00 Kaikkien kilpailijoiden ruokailut samanaikaisesti
klo 15.00 – 16.00 Palkintojenjako lajialueilla
klo 16.00 – 17.00 Mitallistien järjestäytyminen mitalien jakoa varten
klo 17.00-19.00 Kaikille avoimet Taitaja2014-päättäjäiset

Tuomarit

Hannu Väätäinen / Savon ammatti- ja aikuisopisto (päätuomari)
Mauri Turunen / Koulutuskeskus Salpaus
Jari Niinimäki / Koulutuskeskus Salpaus
Simo Wikström / Turun AKK
Aulis Vieno / Turun AI
Kurhinen Tomi / Uponor Suomi Oy

Lajiohjausryhmä

Turunen Mauri / Koulutuskeskus Salpaus
Niinimäki Jari / Koulutuskeskus Salpaus
Vieno Aulis / Turun ammatti-instituutti
Jaara Sauli / Oulun seudun ammattiopisto
Hummelholm Aarre / Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Kurhinen Tomi / Uponor Suomi Oy

Yhteistyökumppanit

Uponor Oy
Geberit Oy
Bosch
Oras Oy
Lahti Aqua Oy
Ido Oy

Yhteistyössä

Uponor verkkoon

cu logo r cmyk-nettiin

Danfoss-Logo-nettiin

Geberit verkkoon