Luo PDF

Rakentaminen

407 Talonrakennus, kirvestyöt

IMG 8457 talonrakennus1

Lajivastaavat

Teijo Mäkiniemi
Koulutuskeskus Salpaus
teijo.makiniemi(at)salpaus.fi
puh. 044 708 1024

Jari Lahtinen
Koulutuskeskus Salpaus
jari.lahtinen(at)salpaus.fi
puh. 050 526 5945

Finalistit

 407 talonrakennus-kirvestyöt Antti Juvonen netti

Antti Juvonen
Pohjois-Karjalan
ammattiopisto

407 Timmerman Fredrik Kortell netti

Fredrik Kortell
Optima

 407 Talonrakennuskirvestyöt Akseli Uotila netti

Akseli Uotila
Sastamalan kou-
lutuskuntayhtymä

407 talonrakennus kirvestyot aleksi velhola netti

Aleksi Velhola
Lapin ammatti-
opisto

 407 Kirvestyot Tino Tähtinen netti

Tino Tähtinen
Raision
ammattiopisto

407 Talonrakennus Kirvestyöt Juha Matti Jaakkola netti

Juha-Matti
Jaakkola

Keski-Uudenmaan
koulutuskunta-
yhtymä

 407-Talonrakennus-Tuomas-Parikka netti

Tuomas Parikka
Luksia, Länsi-
Uudenmaan
koulutuskunta-
yhtymä

Juha Laukkanen / Pohjois-Karjalan ammattiopisto

Yleiskuvaus kilpailulajista

Kilpailutehtävät pohjautuvat rakennusalan perustutkinnon perusteiden kiitettävän tason (3) vaatimuksiin.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu. Kilpailijalla on avustaja, joka auttaa kilpailijaa. Avustaja ei kiinnitä eikä työstä asennettavia rakennusosia.

Osaamisvaatimukset

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat rakennusalan perustutkinnon seuraavien ammatillisten opintojen kiitettävän tason (3) vaatimuksiin:

 • rakentamisen perustaidot
 • runkotyöt
 • talonrakentaminen
 • perustus- ja runkovaiheen kirvestyöt
 • sisävalmistusvaiheen kirvestyöt

Finaalitehtävät

Finaalin kilpailutehtävät ja käytettävissä oleva kilpailuaika

Kilpailutehtävät

Puurakenteinen ulkokatos

Kilpailutehtävänä on valmistaa puurakenteinen ulkoilukatos. Katos on Lahden kaupungille tehtävä tilaustyö, ja katokset siirretään kilpailujen jälkeen kaupungin ulkoilualueille kaupunkilaisten virkistyskäyttöön.

Kilpailijat saavat valmistettavista rakenteista piirustukset, sekä kirjalliset että suulliset työohjeet. Aluksi kilpailija suunnittelee työjärjestyksen ja ratkaisee mahdolliset työhön liittyvät tehtävät, minkä jälkeen tehtävän edellyttämät rakenteet valmistetaan järjestäjän toimittamista tarvikkeista: mm. mitallistetusta/ sahapintaisesta puutavarasta, liimapuu- ja/tai kertopuupilareista ja –palkeista, sekä ulkoverhouslaudoista. Puutavara tulee esityöstettyinä, lähes määrämittaan katkottuina.

Pohjapiirrustus
Piirrustukset

Tehtäväkuvaukseen saattaa tulla 30 % muutos, joka esitellään vasta kilpailupäivän alussa jaettavissa varsinaisissa semifinaalitehtävissä.

Aikaa tehtävän suorittamiseen on kolmena kilpailupäivänä yhteensä 18 tuntia, erikseen annettavan aikataulun mukaan.

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää tuomareiden päätöksellä.

Arvioinnin rakenne

Tuomaristo ratkaisee kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle. Arvioinnissa käytetään World Skills pohjaista CIS- pistelaskujärjestelmää, jossa maksimipisteet ovat 100 pistettä.

Arviointikokonaisuudet

Työprosessien hallinta

 • työnsuunnittelu
 • työn kokonaisuuden hallinta
 • laatutavoitteiden saavuttaminen

Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta

 • työmenetelmien hallinta
 • materiaalien taloudellinen käyttö
 • materiaalien lajittelu ja työympäristön siisteys

Työn perustana olevan tiedon hallinta

 • ohjeiden ja määräysten noudattaminen
 • työmaan vaiheiden tunteminen

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

 • terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen
 • työturvallisuuden ylläpito ja työturvallisuusmääräysten noudattaminen

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Kilpailusuoritus arvioidaan moduuleittain jokaisen moduulin tai tehtäväosion päätyttyä. Työ on tehtävä annetussa aikataulussa. Tuomarit arvioivat kilpailijoita päivän aikana, seuraten kilpailijan työskentelyä, sekä mittaamalla valmiin tuotteen mittatarkkuuden että arvioimalla oikeellisuuden piirustuksiin ja työohjeisiin verraten.

Arviointi suoritetaan objektiivisesti ja subjektiivisesti. Subjektiivisen arvioinnin osuus on noin 20 %, ja siihen kuuluvat mm. työturvallisuus, työn ja työpisteen siisteys. Edellä mainitusta 5% koostuu yrittäjyydestä ja kestävästä kehityksestä.

Kilpailussa käytettävät laitteet, välineet, tarvikkeet ja avustajat

Kilpailijan käytössä on:

 • Kaikki työssä tarvittavat rakennusmateriaalit. Ne ovat yleisesti tunnettuja ja yleisesti käytettyjä
 • Katkaisu- / jiirisirkkeli
 • Halkaisusirkkeli (2 kpl kisa-alueella yhteiskäytössä)
 • Akkuporakone / ruuvinväännin
 • Akkukäsisirkkeli
 • Aputyömies, työpukit ja telineet

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Rakennustyöhön tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet ja normaalit kirvesmiehen käsityökalut, sekä muistiinpanovälineet ja taskulaskin.
Kaikki muut mahdolliset tarvittavat erikoistyövälineet luetellaan kilpailukutsussa
Kilpailijan pitää todistaa henkilöllisyytensä (myös KELA-kortti käy).
Tuomaristolla on oikeus rajoittaa ennalta määrittelemättömien työvälineiden käyttöä, jos ko. työväline kohtuuttomasti helpottaa tehtävää toisiin kilpailijoihin nähden.
Matkapuhelimen käyttö kilpailun aikana on kielletty.

Kilpailujen aikataulu

Tarkempi kilpailu ja ruokailuaikataulu ilmoitetaan kilpailijoille erikseen.

Tuomarit

Päätuomari
Raimo Aatsinki / Lehtori / Keuda

Muut tuomarit
Miika Räätäri / PKKY / miika.raatari (at) pkky.fi
Mika Rekola, tuleva lajivastaava / Raseko / mika.rekola (at) raseko.fi
Raimo Parkkila, lajipäällikkö / OSAO / raimo.parkkila (at) osao.fi
Johan Lehtonen, yritysedust/työturv / Wurth Oy / johan.lehtonen (at) wurth.fi
Matti Leinonen, työntekijäedust / Rakennusliitto / matti.leinonen (at) rakennusliitto.fi
Olli-Pekka Soittila, tuleva varavast / Raseko / olli-pekka.soittila (at) raseko.fi
Matti Penttilä, rkm / Rakennusteollisuus / p-hrp (at) phnet.fi

Lajiohjausryhmä

Raimo Aatsinki / Keuda / raimo.aatsinki (at) keuda.fi
Miika Räätäri, ed lajivastaava PKKY / miika.raatari (at) pkky.fi
Mika Rekola, tuleva lajivastaava / Raseko / mika.rekola (at) raseko.fi
Raimo Parkkila, lajipäällikkö / OSAO / raimo.parkkila (at) osao.fi
Jukka Nylander, yritysedust/työturv / Wurth Oy / jukka.nylander (at) wurth.fi
Kristiina Kajander, yritysedustaja / Bosch Oy / kristiina.kajander (at) fi.bosch.com
Matti Leinonen, työntekijäedustaja / Rakennusliitto / matti.leinonen (at) rakennusliitto.fi
Kati Lounema / Opetushallitus / kati.lounema (at) oph.fi
Olli-Pekka Soittila, tuleva varavast / Raseko / olli-pekka.soittila (at) raseko.fi
Jari Lahtinen, varavastaava / Salpaus / jari.lahtinen (at) salpaus.fi
Teijo Mäkiniemi, lajivastaava / Salpaus / teijo.makiniemi (at) salpaus.fi
Raimo Hovi / Rakennusteollisuus / raimo.hovi (at) rakennusteollisuus.fi

Yhteistyökumppanit

Wurth Oy
Bosch Oy
Lahden kaupunki
Lassila & Tikanoja Oyj
Rakennusliitto ry
Rakennusteollisuus RT ry

Yhteistyössä

Wurth verkkoon 120px

MetsaWood logo nettiin

pkky verkkoon