Luo PDF

Rakentaminen

408 Talonrakennus, muuraus ja laatoitus

IMG 8443 muuraus

Lajivastaavat

Juha Heinlahti
Koulutuskeskus Salpaus
juha.heinlahti(at)salpaus.fi
puh. 044 708 0394

Paavo Harju
Koulutuskeskus Salpaus
paavo.harju(at)salpaus.fi
puh. 050 403 6853

Finalistit

 408 Murning och plattsättning Tobias Wik netti

Tobias Wik
Optima

408 Talonrakennus muuraus-ja-laatoitus Miro Väisänen netti

Miro Väisänen
Pohjois-Karjalan
ammattiopisto

 Rytilä-Eerik-408-Talonrakennus-muuraus-ja-laatoitus netti

Eerik Rytilä
Oulun seudun
ammattiopisto

408 Talonrakennus muuraus ja laatoitus Otto Paananen netti

Otto Paananen
Jyväskylän
ammattiopisto

 408 Muuraus-ja-laatoitus Lassi Saari netti

Lassi Saari
Raision
ammattiopisto

408 Muuraus-ja-laatoitus Aleksi Arjalahti netti

Aleksi Arjalahti
Raision
ammattiopisto

 408 Muuraus ja laatoitus Aatu Korhonen netti

Aatu Korhonen
Savon ammatti-
ja aikuisopisto

408 Talonrakennus Muuraus ja Laatoitus Sami Tenhunen netti

Sami Tenhunen
Keudan
ammattiopisto

Yleiskuvaus kilpailulajista

Muurari on yksi rakennusalan vaativimmista ja perinteisimmistä käsityöammateista. Muurarit työskentelevät rakennusliikkeiden palveluksessa sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina. Ammatissa tarvitaan monipuolisia kädentaitoja, eri työtekniikoiden hallitsemista, suunnittelutaitoja ja huolellisuutta. Muurarit tekevät pääasiassa tiili- ja harkkomuurauksia, joista tehdään rakennusten perustuksia sekä ulko- ja sisäseinien ja pilareiden muurausta. Tiilistä tehdään myös tulisijoja.

Muurarin ammatti edellyttää suunnittelu- ja organisointikykyä sekä huolellisuutta ja kärsivällisyyttä. Työssä tarvitaan sopeutumista erilaisiin työtilanteisiin sekä vaihteleviin oloihin ja muurarin tulee pystyä itsenäiseen työskentelyyn, mutta myös ryhmätyöhön.

Muurauksessa käytetään työvälineinä muurauskauhaa, vasaraa, kuminuijaa, muurauskelkkaa, laastisekoitinta, vesivaakaa, luotilankaa jne. Raskaiden materiaalien siirroissa ja nostoissa käytetään apuna koneita.

Muurarin työnkuvaan voi kuulua usein myös rappaus- ja laatoitustyöt. Laatoittajat asentavat kivi-, betoni-, tiili- ja keramiikkalaattoja seiniin, lattioihin ja ulkotiloihin. Laatoittaja tekee usein myös märkätilojen vedeneristystyöt.

Työturvallisuussäännösten tunteminen ja noudattaminen on tärkeää.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu, mutta kilpailijalla on tehtävästä riippuen tarvittaessa käytettävissä järjestäjän varaama avustaja.

Osaamisvaatimukset

Kilpailutehtävät pohjautuvat rakennusalan perustutkinnon seuraavien tutkinnon osien kiitettävän tason (3) vaatimuksiin:

  • runkovaiheen työt
  • perustustyöt
  • muuraus
  • laatoitus

Finaalitehtävät

Finaalin kilpailutehtävät ja käytettävissä oleva kilpailuaika

Kilpailutehtävät

Tehtävä koostuu muurausosiosta ja yhdestä / kahdesta erillisestä laatoitusosiosta. Kilpailija muuraa piirustuksen mukaisen grillin ja laatoittaa laatoitustehtävän, seinälaatoituksen. Toinen / kumpikin seinälaatoitustöistä saumataan. Kilpailijat saavat valmistettavista rakenteista piirustukset sekä kirjalliset ja suulliset työohjeet.

Kokonaistyöskentelyaika on kolmen kilpailupäivän aikana noin 15 tuntia, erikseen annettavan aikataulun mukaisesti.

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus keskeyttää

Esimerkkitehtäviä

Ensimmäinen päivä

Tehtävä 1: Laatoitus omilla / finaalissa annettavilla käsityökaluilla, mittakuvan / piirustuksen mittojen mukaan. Arvioinnin pääpaino on objektiivisessa arvioinnissa, kuten pituus-, pysty- ja vaakasuoruuksissa sekä pinnantasaisuuksissa. Osa työturvallisuuden arvioinnista on myös objektiivista. (2,5 + 2,5 / tuntia)

Toinen kilpailupäivä

Tehtävä 1: Laatoituksen saumaus omilla / finaalissa annettavilla käsityökaluilla, mittakuvan / piirustuksen mittojen mukaan. Arvioinnin pääpaino on objektiivisessa arvioinnissa, kuten pituus-, pysty- ja vaakasuoruuksissa sekä pinnantasaisuuksissa. Osa työturvallisuuden arvioinnista on myös objektiivista(2,5 / tuntia)

Tehtävä 2: Grillin muuraus omilla / finaalissa annettavilla käsityökaluilla, mittakuvan / piirustuksen mittojen mukaan. Arvioinnin pääpaino on objektiivisessa arvioinnissa, kuten pituus-, pysty- ja vaakasuoruuksissa sekä pinnantasaisuuksissa. Osa työturvallisuuden arvioinnista on myös objektiivista(2,5 / tuntia)

Kolmas kilpailupäivä (aika/ tuntia)

Tehtävä 1: Grillin muuraus omilla / finaalissa annettavilla käsityökaluilla, mittakuvan / piirustuksen mittojen mukaan. Arvioinnin pääpaino on objektiivisessa arvioinnissa, kuten pituus-, pysty- ja vaakasuoruuksissa sekä pinnantasaisuuksissa. Osa työturvallisuuden arvioinnista on myös objektiivista(2,5 + 2,5 / tuntia)

Arvioinnin rakenne

Kilpailutehtävät ovat modulaarisia siten, että päiväkohtaiset tulokset voidaan arvioida erikseen. Kilpailutehtävien kokonaispistemäärä on 100 p.

Tuomaristo ratkaisee kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kaikista kilpailun osa-alueista. Arvioinnissa käytetään WorldSkills-pohjaista CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa maksimipisteet ovat 100 pistettä. Tulokset julkaistaan moduuleittain.

Kilpailusuoritus arvioidaan moduuleittain jokaisen moduulin tai tehtäväosion päätyttyä. Työ on tehtävä annetussa aikataulussa. Tuomarit arvioivat kilpailijoita työskentelyn aikana seuraten sekä mittaamalla valmiin tuotteen mittatarkkuuden ja piirustustenmukaisuuden.

Kilpailutehtävien pisteiden painotus on noin 43 / 43 pistettä muuraus- ja laatoitustehtävien kesken. Arvioinnin pääpaino on objektiivisessa arvioinnissa, kuten pituus-, pysty- ja vaakasuoruuksissa sekä pinnantasaisuuksissa. Osa työturvallisuuden arvioinnista on myös objektiivista.

Subjektiivisen arvioinnin osuus on noin 14 pistettä, johon kuuluvat mm. työturvallisuus, työn ja työpisteen siisteys, saumojen tasaisuus ja valmiin tehtävän yleisilme. Subjektiivisessa arvioinnissa eri tuomareiden antamat numeroarvot (1 - 10) saavat erota vain yhdellä korkeimmasta matalimpaan.

Lopullisista arviointikriteereistä päättää lajin tuomaristo yhteistyössä lajivastaavan kanssa.

Arviointikokonaisuudet

Tehtävä 1. 50 p, muuraus
Mittakuvan mukainen suoritus

Tehtävä 2. 50 p, laatoitus
Mittakuvan mukainen suoritus

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Tuomaristo ratkaisee kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kaikista kilpailun osa-alueista. Arvioinnissa käytetään WorldSkills-pohjaista CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa maksimipisteet ovat 100 pistettä. Tulokset julkaistaan moduuleittain.

Kilpailusuoritus arvioidaan moduuleittain jokaisen moduulin tai tehtäväosion päätyttyä. Työ on tehtävä annetussa aikataulussa. Tuomarit arvioivat kilpailijoita työskentelyn aikana seuraten sekä mittaamalla valmiin tuotteen mittatarkkuuden ja piirustustenmukaisuuden.

Kilpailutehtävien pisteiden painotus on n. 43 / 43 pistettä muuraus- ja laatoitustehtävien kesken. Arvioinnin pääpaino on objektiivisessa arvioinnissa, kuten pituus-, pysty- ja vaakasuoruuksissa sekä pinnantasaisuuksissa. Osa työturvallisuuden arvioinnista on myös objektiivista.

Subjektiivisen arvioinnin osuus on noin 14 pistettä, johon kuuluvat mm. työturvallisuus, työn ja työpisteen siisteys, saumojen tasaisuus ja valmiin tehtävän yleisilme. Subjektiivisessa arvioinnissa eri tuomareiden antamat numeroarvot (1 - 10) saavat erota vain yhdellä korkeimmasta matalimpaan.

Lopullisista arviointikriteereistä päättää lajin tuomaristo yhteistyössä lajivastaavan kanssa.

Kilpailupaikalla valmiina olevat kalusteet

Kilpailijalle on varattu oma työskentelypaikka, pukkipöytä ja istuin. Tehtävissä tarvittavat rakenteet on esivalmistettu.

Kilpailujen järjestäjä varaa seuraavat laitteet, välineet ja tarvikkeet

Kilpailujärjestäjä varaa kaikki tarvittavat laastit, sekoitusvälineet ja astiat sekä muut tarvittavat kilpailukutsussa mainitsemattomat välineet.

Kilpailussa tarjolla olevat raaka-aineet

Kilpailussa käytettävät pääasialliset materiaalit ovat MRT60-tiili ja normaali seinälaatta. Laastit tehdään pääasiassa kilpailunjärjestäjän toimesta ja toimitetaan työpisteeseen.

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Kilpailijat tuovat itse henkilökohtaiset suojaimet sekä kaikki tavanomaiset muuraus- ja laatoitustyövälineet, sisältäen myös kilpailukutsussa erikseen mainitut erikoistyövälineet. Etukäteen lueteltujen tai tuotavaksi pyydettyjen lisäksi kilpailutyössä ei saa käyttää mitään muuta sähkö- tai akkutoimista työvälinettä.

Tuomaristolla on oikeus rajoittaa ennalta määrittelemättömien työvälineiden käyttöä, jos ko. työväline kohtuuttomasti helpottaa tehtävää toisiin kilpailijoihin nähden.

Kilpailujen aikataulu

Tarkempi kilpailu- ja ruokailuaikataulu ilmoitetaan kilpailijoille myöhemmin.

Tuomarit

Esa Perho / Keski-Uudenmaan ammattiopisto, päätuomari
Jyrki Johansson / Raision ammattiopisto
Jukka Kela / Oulun seudun ammattiopisto
Aki Hankilanoja / Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Joensuu, tekniikka ja kulttuuri

Lajiohjausryhmä

Esa Perho / Keski-Uudenmaan ammattiopisto, päätuomari
Jyrki Johansson / Raision ammattiopisto
Jukka Kela / Oulun seudun ammattiopisto
Juha Heinlahti / Koulutuskeskus Salpaus
Paavo Harju / Koulutuskeskus Salpaus
Aki Hankilanoja / Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu, tekniikka ja kulttuuri

Yhteistyössä

Tiileri vaaka posa netti

cramo logotype 800px

ardex logo 2

pkky verkkoon