Luo PDF

TaitajaPLUS Kiinteistönhoito

Tutkintonimike kiinteistönhoitaja

Kiinteistonhoito Nisula Juha KiipulanAmmattiopisto
Kuva: Skills Finland / Marjo Kokkonen

Lajivastaava

plus-kiinteisto laitinen

 Hannu Laitinen
 Erityisopettaja
 Kiipulan ammattiopisto
 p. 040 714 2922
 hannu.laitinen(at)kiipula.fi

 

 

  

Finalistit

 TaitajaPLUS Kiinteistönhoito Joona Niemenmaa-kotipaikkakunta-Kihniö-opiskelupaikkakunta-Alavus netti

Joona Niemenmaa
Ammattiopisto
Luovi

TaitajaPLUS Kiinteistönhoito Santeri Mahonen-koitpaikkakunta-Oulu-opiskelupaikkakunta-Muhos netti

Santeri Mahonen
Ammattiopisto
Luovi

TaitajaPLUS kiinteistönhoito Teemu Mäkelä netti

Teemu Mäkelä
Kiipulan
ammattiopisto

TaitajaPLUS kiinteistönhoito Viivi Valkonen netti

Viivi Valkonen
Keskuspuiston
ammattiopisto

 TaitajaPLUS-kiinteistönhoito Hannu Niemelä-kotipaikkakunta-Kolari-opiskelupaikkakunta-Oulu netti

Hannu Niemelä
Ammattiopisto
Luovi

 taitajaplus kiinteistönhoito teemu gern netti

Teemu Gern
Bovallius-
ammattiopisto

Yleiskuvaus kilpailulajista

Kiinteistöpalveluala on laaja-alainen ja monipuolinen ammattiala, mistä löytyy monenlaisia ja monitasoisia työtehtäviä. Kiinteistönhoitajat toimivat kiinteistöjen hoito-,huolto-, korjaus- ja asiakaspalvelutehtävissä. Kiinteistönhoitajat työskentelevät mm. kiinteistöpalvelu- ja kiinteistöhuoltoyritysten, kuntien ja teollisuusyritysten palveluksessa. Kiinteistönhoitajan työnkuvaan kuuluu piha-alueiden hoitoa, pieniä huolto- ja korjaustöitä sekä kiinteistön tekniikan tarkkailua palvelusopimusten ja kuvausten mukaisesti.

Kiinteistönhoitajalla on monipuoliset ammatilliset perustaidot kiinteistönhuollosta. Kiinteistönhoitaja osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Kiinteistönhoitajalta vaaditaan itsenäistä ja vastuullista työotetta, teknistä osaamista sekä yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja

Kiinteistönhoidon kilpailutehtävät pohjautuvat kiinteistöpalvelualan perustutkinnon kiinteistönhoidon koulutusohjelman opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen hyvän tason (T2) vaatimuksiin. Lajissa painottuu kiinteistöjen hoito-, huolto- ja korjaus-, ja asiakastehtävät. Lajin tehtävien laadinnassa tehdään tiivistä ja arvokasta yhteistyötä työelämän kanssa, ja kilpailutehtävät perustuvat työelämän vaatimuksiin. Kilpailutehtävät muodostuvat ennakkoon saaduista ja kilpailupaikalla annetuista tehtävistä.

Kilpailunluonne

Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat hojksissa sovituin yksilöllisin tavoittein. Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Kilpailija

 • toimii annettujen ohjeiden mukaisesti
 • hallitsee yleisen asiakasyhteistyön
 • hallitsee ja tuntee ammattikäsitteet
 • käyttää asianmukaisia työ- ja suojavaatteita
 • omaa korjaus- ja huoltopalveluihin liittyvän osaamisen
 • tutustuu annettuihin työohjeisiin ja toimii niiden mukaan
 • tuntee työvälineet ja hallitsee niiden käyttämisen
 • huomioi asiakkaan
 • huomioi kestävän kehityksen
 • työskentelee taloudellisesti
 • työskentelee ergonomisesti oikein
 • järjestelee työvälineet ja työpisteen työskentelyn jälkeen
 • työskentelee sujuvasti
 • asennoituu työskentelyyn amaattimaisesti
 • raportoi työstään tarvittaessa
 • tekee työn loppuun asti

Finaalitehtävät

Finaalin kilpailutehtävä ja käytettävissä oleva kilpailuaika

Kilpailutehtävät

Tehtävä sisältää kiinteistönhuollon perusosaamista. Pääpaino on kilpailijan kiinteistönhoidon perus- ja asiakaspalvelutaidossa. Tavoitteena on hankkia kilpailupaikalla olevasta rautakaupasta työssä tarvittavat puuttuvat työvälineet ja -tarvikkeet sekä tehdä asiakkaan huoneistoon asiakkaan vaatimat työtehtävät asianmukaisesti sekä suorittaa tehtävä loogisena kokonaisuutena annetussa ajassa. Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys, työturvallisuus sekä ergonominen työskentely.

Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijoille selvitetään tehtävän sisältö sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää. Tehtävän suorituksen jälkeen kilpailija arvioi omaa suoritustaan ja sen jälkeen tuomarit antavat palautetta työskentelystä. Finaalitehtävä jakaantuu kahdelle päivälle.

Tehtävä 1. Ensimmäinen kilpailupäivä

Kilpailijan tehtävänä on hankkia ohjeistuksen antamisen jälkeen kilpailupaikalla olevasta rautakaupasta puuttuvat työvälineet ja –tarvikkeet seuraavana päivänä tehtävää asiakastyötä varten. Aikaa tehtävän suorittamiseen on varattu 30 minuuttia. Tuomari ilmoittaa, kun suoritusaikaa on 5 minuuttia jäljellä.

Tehtävä 2. Toinen kilpailupäivä

Kilpailijan työtehtävänä on esineiden kiinnittäminen eri seinämateriaaleihin ja tietyn pintamateriaalin korjaus asiakas huomioiden. Aikaa tehtävän suorittamiseen on varattu 45 minuuttia.Tuomari ilmoittaa, kun suoritusaikaa on 5 minuuttia jäljellä.

Laitteet, työvälineet ja tarvikkeet

Kilpailupaikalle on varattu kilpailujen järjestäjän toimesta tarpeelliset työvälineet ja tarvikkeet. Puuttuvat tarvikkeet hankitaan kilpailualueella olevasta kaupasta ohjeiden mukaisesti.

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailija tuo oman oppilaitoksen hyväksymän työvaatetuksen sekä työjalkineet. Niiden käyttäminen on osa kilpailutehtävän arviointia.

Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Henkilötodistus tunnistamista varten.

Arvioinnin rakenne

Kilpailutehtävät ovat modulaarisia siten, että päiväkohtaiset tulokset voidaan arvioida erikseen. Kilpailutehtävien kokonaispistemäärä on 100 p.

Arviointikokonaisuudet

Tehtävä 1. Tarvikkeiden hankinta 35 p

Työprosessin hallinta 8 p
Työmenetelmien hallinta 10 p
Työn perustana olevan tiedon hallinta 8 p
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 5 p
Suunnittelu 4 p 

Tehtävä 2. Esineiden kiinnittäminen ja pinnan korjaus 65 p

Työprosessin hallinta 10 p
Työmenetelmien hallinta 20 p
Työn perustana olevan tiedon hallinta 15 p
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 10 p
Ulkonäkö 10 p

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Jokainen osa-alue arvioidaan erikseen suunnitellun pisteytyksen mukaan subjektiivisesti ja objektiivisesti. Kilpailija suorittaa itsearvioinnin päivittäin.

Kilpailujen aikataulu

Maanantai 7.4.2014

klo 10.00 – 11.00 Viranomaistarkastus
klo 11.30 – 12.15 Skills Finland ry tarkistaa kisa-alueen
klo 13.00 – 15.00 Avajaiset
klo 15.00 – 17.00 Tuomarikoulutus ja infot kilpailijoille lajialueilla
klo 15.00 – 17.00 Asiakaspalvelun tuomarien valmistelut
klo 16.00 – 16.30 Asiakaspalvelun ja myynnin kilpailijoiden ilmoittautuminen lajialueella ja tutustuminen lajialueeseen, kilpailujärjestyksen (ti ja ke) ilmoittaminen
Ruokalippujen jakaminen toimitsijoille ja kilpailijoille

Tiistai 8.4.2014

klo 8.30 –14.00 Asiakaspalvelun ja myynnin ensimmäinen kilpailupäivä
klo 14.30 – 15.00 Kiinteistöpalvelun kilpailijoiden ilmoittautuminen lajialueella ja tutustuminen lajialueeseen, kilpailujärjestyksen (ke ja to) ilmoittaminen

Keskiviikko 9.4.2014

Kiinteistöpalvelu, kilpailun ensimmäinen päivä
klo 8.30 – 8.40 Kilpailutehtävän antaminen, 1. kilpailija
klo 8.40 – 9.10                   
klo 9.20 - 9.30 Kilpailutehtävän antaminen, 2. kilpailija
klo 9.30-10.00                    
klo 10.10-10.20 Kilpailutehtävän antaminen, 3. kilpailija
klo 10.20-10.50
klo 11.00 - 11.10 Kilpailutehtävän antaminen, 4. kilpailija
klo 11.10 - 11.40
klo 11.40-12.40 Ruokailu, Lahti halli (E-halli)
klo 13.00 - 13.10 Kilpailutehtävän antaminen, 5. kilpailija
klo 13.10 - 13.40                
klo 13.50 - 14.00 Kilpailutehtävän antaminen, 6. kilpailija
klo 14.00 - 14.30

Muut alueen tapahtumat

klo 8.30 – 14.30 Asiakaspalvelun ja myynnin kilpailu
klo 8.30 – 16.15 Artesaanien kilpailu
klo 12.00 – 14.30 Puhdistuspalvelualan kilpailu
klo 15.30  Asiakaspalvelun ja myynnin palkintojen ja mitalien jako

Torstai 10.4.2014

Kiinteistönhoitaja, kilpailun toinen päivä
klo 8.30 – 8.45 Kilpailutehtävän antaminen, 1. ja 2. kilpailija
klo 8.45 – 9.30 Kilpailijat 1. ja 2.
klo 9.45 – 10.00 Kilpailutehtävän antaminen, 2. ja 3. kilpailija
klo 10.00 - 10.45 Kilpailijat 3. ja 4.
klo 11.00 – 11.15 Kilpailutehtävän antaminen, 5. ja 6. kilpailija
klo 11.15 – 12.00 Kilpailijat 5. ja 6.
klo 13.00 – 14.00 Kaikkien kilpailijoiden ruokailut samanaikaisesti
klo 15.00 – 16.00 Palkintojenjako lajialueilla
klo 16.00 – 17.00 Mitallistien järjestäytyminen mitalien jakoa varten

Tuomarit

Mikko Pasonen / Ammattiopisto Luovi
Hannu Laitinen / Kiipulan ammattiopisto
Heikki Nousiainen / Bovallius      
Kai Tervapuro / Urakointi Kaise Oy/Kanta-Hämeen Kiinteistöala
Heikki Haapanen / Tekme Oy
Markku Marttila / Kiipulasäätiö                   

Lajiohjausryhmä

Mikko Pasonen / Ammattiopisto Luovi
Matti Kauppinen / Skills Finland
Päivi Pynnönen / HAMK/AOKK
Liisi Aro / Koulutuskeskus Salpaus
Arto Vehkomäki / Kiipulan ammattiopisto
Hannu Laitinen / Kiipulan ammattiopisto
Petri Hämäläinen / Ammattiopisto Luovi
Mika Öhberg / Bovallius-ammattiopisto

Yhteistyökumppanit

Eskaro Oy
Urakointi Kaise Oy/Kanta-Hämeen Kiinteistöala
Würth Oy
Tekme Oy

Yhteistyössä

Kiipulan ammattiopisto

Luovi verkkoon

PAM verkkoonjpg