Luo PDF

TaitajaPLUS - artesaani

TaitajaPlus Artesaani Kokkonen Tanja Keskuspuiston ammattiopisto
Kuva: Skills Finland / Jaakko Manninen

Finalistit

 TaitajaPlus Artesaani Elina-Rinta-Harri netti

Elina Rinta-Harri
Invalidiliiton
Järvenpään
Koulutuskeskus

TaitajaPlus Artesaani Timo-Siponen netti

Timo Siponen
Invalidiliiton
Järvenpään
Koulutuskeskus

TaitajaPLUS artesaani Maria Tormonen netti

Maria Tormonen
Keskuspuiston
ammattiopisto

TaitajaPLUS artesaani Enni-Maija Ahovaara netti

Enni-Maija
Ahovaara

Satakunnan
koulutuskunta-
yhtymä

Tiia Virtanen / Kiipulan ammattiopisto/erityisopisto

Yleiskuvaus kilpailulajista

Perustutkinnon suorittanut voi toimia erilaisissa työtehtävissä ja työympäristöissä suunnittelun, valmistuksen ja asiakaspalvelun alueella. Artesaani tuntee alansa materiaalit, työvälineet ja työmenetelmät. Hän huomioi työskentelyssä turvalliset työtavat. Työprosessissa on huomioitu työn laatu ja asiakkaan tarpeet.

Kilpailuissa artesaanien tehtävä on suunnitella tuote kierrätysmateriaaleista asiakaslähtöisesti kestäväkehitys huomioiden.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu. Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat. Opiskelijoille on laadittu henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma.

Osaamisvaatimukset

Osaamisvaatimukset perustuvat Artesaanitutkinnon (Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon) perusteisiin ja työelämän vaatimuksiin.

Artesaani:

 • tuntee työhönsä liittyviä erilaisia materiaaleja ja työtapoja
 • käyttää työn suunnitteluun sopivia työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja
 • osaa valita tuotteeseen sopivan valmistusmenetelmän, materiaalit ja tarvikkeet
 • osaa ratkaista työhön liittyviä ongelmatilanteita
 • työskentelee aikataulun ja sopimusten mukaan
 • kiinnittää huomiota töidensä tyyliin ja laatuun
 • noudattaa turvallisia työtapoja
 • työskentelee asiakaslähtöisesti
 • on luova ja yhteistyökykyinen
 • osaa kehittää ammattitaitoaan työelämässä.

Finaalitehtävät

Finaalin kilpailutehtävät ja käytettävissä oleva kilpailuaika

Kilpailutehtävät

Tavoitteena on suunnitella tuote, joka vastaa kestävän kehityksen periaatteita ja jonka valmistamisessa käytetään kierrätysmateriaalia. Kilpailutehtävän suorittamiseen kilpailijalla on aikaa noin 5 tuntia. Tavoitteena on kilpailutehtävän suorittaminen annetussa ajassa. Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys ja asiakaslähtöisyys. Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijoille selvitetään kilpailutehtävä ja arvioinnin kohteet. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta, voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

Arvioinnin rakenne

Kilpailussa käytetään World Skills – pohjaista CIS pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä.

Arviointikokonaisuudet

1. Työprosessin hallinta 40 p

 • Suunnitteluprosessin toteuttaminen 5 p
 • Kestävän kehityksen ja kierrätysmateriaalin käyttö suunnitelmissa 30 p
 • Oman työn suunnitelmallisuus ja kyky suunnitella 5 p

2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 40 p

 • Työmenetelmien käyttö ja työvälineiden käyttö 5 p
 • Visuaalisen ilmaisun menetelmien käyttö 15 p
 • Materiaalien käyttö ja valinta 20 p

3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 10 p

 • Estetiikan hyödyntäminen materiaali-, rakenne ja työtaparatkaisuissa 5 p
 • oman työn arvioiminen ja kehittäminen 5 p

4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot 10 p

 • Ammattietiikka ja yrittäjyys 5 p
 • Työkyky 5 p

Tehtävä 1. Tuunaus kierrätysmateriaaleja käyttäen
Tehtävä 2. Kierrätysmateriaalista valmistetun tuotteen suunnittelu 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Tuomaristo koostuu työelämäedustajista ja alan osaajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen kilpailussa antamalla pisteet jokaiselle kilpailijalle samoista arviointikohteista. Kilpailusuoritusta arvioidaan tehtävän kuluessa ja sen päätyttyä. Jokainen osa-alue arvioidaan erikseen suunnitellun pisteytyksen mukaan. Kilpailija suorittaa itsearvioinnin.

Kilpailupaikalla valmiina olevat kalusteet

Jokaisella kilpailijalla on oma työpöytä ja kannettava tietokone. Kilpailijat saavat käyttää konetta suunnittelun apuna. Kilpailupaikalla on järjestäjän toimesta suunnittelutyössä tarvittavat työvälineet; erivärisiä ja – laatuisia piirustuspapereita, lyijykynät, värikynät, siveltimet, viivoittimet, vesi- ja peitevärit, tussit, liimaa ja sakset.

Kilpailupaikalla on järjestäjän toimesta suunnittelutyössä tarvittavat pöydät, tuolit ja valaistus.

Tuunaustehtävää varten kilpailupaikalla on kierrätysmateriaaleja.

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Henkilöllisyystodistus tunnistamista varten.

Omat työkengät sekä henkilökohtaiset apuvälineet, mikäli niistä on aikaisemmin ilmoitettu.

Kilpailujen aikataulu

Tiistai 7.4.2014
klo 15.00 – 16.00 Kilpailijoiden tutustuminen lajialueeseen, kilpailupäivän yleisinfo ja kilpailujärjestyksen ilmoittaminen.

Keskiviikko 9.4.2014 kilpailupäivä
klo 8.30 – 8.40 Kilpailutehtävän antaminen
klo 8.40- 9.45 Kilpailutehtävä 1 Tuunaus
klo 9.45 – 10.00 Tauko
klo 10.00- 10.05 Kilpailutehtävän antaminen
klo 10.05 -12.00 Kilpailutehtävä 2 Suunnittelutehtävä
klo 12.00 -12.45 Ruokailu
klo 12.45 – 14.45 Kilpailutehtävä 2 jatkaminen
klo 16.00 Tulosten ilmoittaminen. Palkintojen sekä mitalien jako.

Lajiohjausryhmä

Arto Vehkomäki / Kiipulan ammattiopisto
Liisi Aro / Koulutuskeskus Salpaus
Petri Hämäläinen / Ammattiopisto Luovi
Matti Kauppinen / Skills Finland ry
Päivi Pynnönen / HAMK/AOKK
Mikko Pasonen / Ammattiopisto Luovi