Luo PDF

TaitajaPLUS, Asiakaspalvelu ja myynti

Lajivastaavat

plus-aspa saarela

  Minna Saarela
  Kiipulan ammattiopisto

 

 

 

 

 

plus-aspa ketonen

  Valtteri Ketonen
  Kiipulan ammattiopisto

 

 

 

 

 

Finalistit

 TaitajaPLUS Asiakaspalvelu-ja-myynti Antti Puhakka-kotipaikkakunta-Joensuu-opiskelupaikkakunta-Liperi netti

Antti Puhakka
Ammattiopisto
Luovi

TaitajaPlus Asiakaspalvelu-ja-myynti Jukka-Mäkelä- netti

Jukka Mäkelä
Invalidiliiton
Järvenpään
Koulutuskeskus

Taitajaplus Asiakaspalvelu-ja-myynti Maria Syvapuro-Helsinki netti

Maria Syväpuro
Ammattiopisto
Luovi

Taitajaplus Asiakaspalvelu-ja-myynti Tuomo Pitka-Helsinki netti

Tuomo Pitkä
Ammattiopisto
Luovi

 TaitajaPlus asiakaspalvelujamyynti Jani Laitinen netti

Jani Laitinen
Kiipulan ammatti-
opisto

TaitajaPLUS asiakaspalvelujamyynti Pekka Kaski netti

Pekka kaski
Kiipulan ammatti-
opisto

Yleiskuvaus kilpailulajista

Asiakaspalvelun ja myynnin tehtäviin kuuluvat erilaiset asiakaspalvelutilanteet. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut toimii myynnin ja kaupan eri tehtävissä. Hänellä on hyvät yhteistyö ja viestintätaidot, kielitaidot sekä tietoteknistä osaamista.

Kilpailunluonne

Kilpailu on yksilökilpailu. Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein.

Osaamisvaatimukset

Osaamisvaatimukset perustuvat liiketalouden perustutkinnon perusteisiin ja työelämän vaatimuksiin.

Asiakaspalvelun ja myynnin ammattilainen

 • palvelee asiakkaita asiakaslähtöisesti
 • huolehtii tuotteiden esillepanosta ja myyntikuntoon saattamisesta
 • tuntee myytävät tuotteet
 • ylläpitää myyntiympäristöä ja huolehtii sen siisteydestä ja kunnosta
 • käyttää oikeita laitteita ja välineitä
 • tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä ja on oma-aloitteinen
 • noudattaa työturvallisuutta
 • huomioi kestävän kehityksen
 • kartoittaa asiakkaan tarpeet
 • myy asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita kannattavasti
 • hoitaa reklamaatiotapauksia
 • selviytyy asiakaspalvelutilanteista toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä (englanti)
 • työskentelee yrittäjämäisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti
 • työskentelee ergonomisesti ja huolehtii omasta jaksamisestaan

Finaalitehtävät

Finaalin kilpailutehtävät ja käytettävissä oleva kilpailuaika

Kilpailutehtävät

Tehtävät sisältävät asiakaspalvelun ja myynnin perusosaamista. Pääpaino on kilpailijan myymälätyöskentelyn perustaidoissa ja asiakaspalvelutaidoissa. Tavoitteena on saada työpiste myyntikuntoon ja osata palvella asiakkaita sekä suorittaa tehtävät loogisena kokonaisuutena annetussa ajassa. Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, asiakasviihtyvyys, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys. Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijalle selvitetään tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta, voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

Tehtävä 1. Ensimmäinen kilpailupäivä

 • myyntihyllyn kokoaminen kuvan mukaiseksi
 • tuotteiden myyntikunnostus ja esillepano ohjeiden mukaan
 • hinta-/tuotetietojen laittaminen paikoilleen

Aikaa tehtävän suorittamiseen on 45 minuuttia. Tuomari ilmoittaa, kun suoritusaikaa on jäljellä 5 minuuttia.

Tehtävä 2. Toinen kilpailupäivä

 • asiakaspalvelu ja myynti
 • kassan käyttö
 • myymäläympäristöstä huolehtiminen

Aikaa tehtävän suorittamiseen on 30 minuuttia. Tuomari ilmoittaa, kun suoritusaikaa on jäljellä 5 minuuttia.

Arvioinnin rakenne

Kilpailutehtävät ovat modulaarisia siten, että päiväkohtaiset tulokset voidaan arvioida erikseen. Kilpailutehtävien kokonaispistemäärä on 100 p.

Arviointikokonaisuudet

Tehtävä 1. Myyntihyllyn kokoaminen ja tuotteiden esillepano 60 p

 • Työprosessien hallinta 10 p
 • Työmenetelmien hallinta 5 p
 • Työn perustana olevan tiedon hallinta 40 p
 • Elinikäisen oppimisen avaintaidot 5 p

Tehtävä 2. Palvelupisteessä toimiminen 40 p

 • Työprosessien hallinta 5 p
 • Työmenetelmien hallinta 5 p
 • Työn perustana olevan tiedon hallinta 25 p
 • Elinikäisen oppimisen avaintaidot 5 p

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Tuomaristo koostuu työelämän sekä erityisopetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella. Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman H2-taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, työturvallisuuden huomioimiseen, oikeisiin työtapoihin sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.

Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat;

 • työvälineiden hallinta ja tuntemus
 • annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen
 • kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi
 • työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen
 • työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus
 • asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen

Jokainen osa-alue arvioidaan erikseen suunnitellun pisteytyksen mukaan. Kilpailija suorittaa itsearvioinnin päivittäin.

Kilpailupaikalla valmiina olevat kalusteet

Myymäläkalusteet; hyllyrungot varusteluosineen ja myyntitiski

Kilpailuvälineet ja tarvikkeetjen järjestäjä varaa seuraavat laitteet

Kilpailijoiden työvaatetus (paidat), tuotteet, hyllytyksessä tarvittavat työvälineet, tasokärryt, rullakot, pumppukärryt, hintaetiketit ja kassapääte (SHARP XE-A203).

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Omat työkengät sekä henkilökohtaiset apuvälineet, mikäli niistä on aikaisemmin ilmoitettu. Henkilöllisyystodistus tunnistamista varten.

Kilpailujen aikataulu

Maanantai 7.4.2014
klo 16.00 – 16.30 Kilpailijoiden tutustuminen lajialueeseen, kilpailupäivien yleisinfo ja kilpailujärjestyksen ilmoittaminen.

Tiistai 8.4.2014 1. kilpailupäivä
klo 8.30 - 8.45 Kilpailutehtävän antaminen
klo 8.45 - 9.30 Kilpailijat 1. ja 2.
klo 10.15 – 10.30 Kilpailutehtävän antaminen
klo 10.30 – 11.15 Kilpailijat 3. ja 4.                 
klo 11.40 - 12.40 Ruokailu
klo 13.00 - 13.15 Kilpailutehtävän antaminen
klo 13.15 – 14.00 Kilpailijat 5. ja 6

Keskiviikko 9.4.2014  2. kilpailupäivä
klo 8.30 – 8.40 Kilpailutehtävän antaminen
klo 8.40 – 9.10 Kilpailija 1.
klo 9.20 - 9.30 Kilpailutehtävän antaminen
klo 9.30-10.00 Kilpailija 2.
klo 10.10-10.20 Kilpailutehtävän antaminen
klo 10.20 -10.50 kilpailija 3.
klo 11.00 - 11.10 Kilpailutehtävän antaminen
klo 11.10 - 11.40 kilpailija 4.
klo 11.40 -12.40 Ruokailu
klo 13.00 - 13.10 Kilpailutehtävän antaminen
klo 13.10 - 13.40 Kilpailija 5.
klo 13.50 - 14.00 Kilpailutehtävän antaminen
klo 14.00 - 14.30 Kilpailija 6.
klo 15.30 Tulosten ilmoittaminen ja palkintojen sekä mitalien jako.

Muut lajialueen tapahtumat keskiviikkona 9.4.2014
klo 8.30 – 14.30 Kiinteistönhoidon kilpailu
klo 8.30 – 16.15 Artesaanien kilpailu
klo 12.00 – 14.30 Puhdistuspalvelualan kilpailu

Torstai 10.4.2014 3. kilpailupäivä: Mahdollisuus tutustua muihin lajeihin:
Lajialueella
klo 8.30 – 12.00 Kiinteistönhoidon kilpailu
klo 15.00 – 16.00 kiinteistönhoidon palkintojen jako
klo 16.00 – 17.00 Mitalistien järjestäytyminen mitalien jakoa varten
klo 17.00 – 19.00 Taitaja2014-päättäjäiset

Tuomarit

Mikko Pasonen / päätuomari
Veli-Pekka Suontausta / Kiipulan ammattiopisto
Nina Tamminen / Bovallius
Jukka Nylander / Würth Oy
Jarmo Piiroinen / Osuuskauppa Hämeenmaa/Kodin terra

Lajiohjausryhmä

Arto Vehkomäki / Kiipulan ammattiopisto
Liisi Aro / Koulutuskeskus Salpaus
Minna Saarela / Kiipulan ammattiopisto
Petri Hämäläinen / Ammattiopisto Luovi
Tapio Heiskanen / Bovallius-ammattiopisto
Matti Kauppinen / Skills Finland ry
Päivi Pynnönen / HAMK/AOKK
Mikko Pasonen / Ammattiopisto Luovi

Yhteistyökumppanit

Osuuskauppa Hämeenmaa, Kodin Terra
Würth Oy
Palvelualojen liitto PAM

Yhteistyössä

Kiipulan ammattiopisto

Luovi verkkoon

PAM verkkoonjpg