Luo PDF

TaitajaPLUS - puhdistuspalvelu

TaitajaPlus Puhdistuspalvelu Nikkilä Anniina Keskuspuiston ammattiopisto 1
Kuva: Skills Finland / Jaakko Manninen

Finalistit

 Taitajaplus Puhdistuspalvelu Elina Jappinen netti

Elina Jäppinen
Invalidiliiton
Järvenpään
Koulutuskeskus

TaitajaPLUS puhdistuspalvelu Henri Viertola netti

Henri Viertola
Keskuspuiston
ammattiopisto

TaitajaPLUS puhdistuspalvelu Joni Hakenberg netti

Joni Hakenberg
Kiipulan
ammattiopisto

TaitajaPLUS Puhdistuspalvelu Laura Tolonen-kotipaikkakunta-Suomussalmi-opiskelupaikkakunta-Oulu netti

Laura Tolonen
Ammattiopisto
Luovi

taitajaplus puhdistuspalvelu niko-jussi puotinen netti

Niko-Jussi
Puttonen

Bovallius-
ammattiopisto

taitajaplus puhdistuspalvelu sarita viitavuori netti

Sarita Viitavuori
Bovallius-
ammattiopisto

Yleiskuvaus kilpailulajista

Puhdistusalan palveluja tuottaa kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja. Toimitilahuoltaja ja kodinhuoltaja siivoaa erilaisia tiloja ja puhdistaa ja huoltaa laitteita ja tekstiilejä. Työtehtäviin voi kuulua siivouspalveluiden lisäksi myös muita palvelutehtäviä.

Kilpailun luonne

Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat mukautetuin tavoittein. Kilpailu on yksilökilpailu ja toteutetaan kahden päivän aikana. Kilpailijoiden järjestys arvotaan.  

Kilpailijoille annetaan tutustumis- ja perehtymismahdollisuus työskentely-ympäristöön etukäteen. Tästä tiedotetaan erikseen sekä kilpailijoita että saattajia.

Osaamisvaatimukset

Osaamisvaatimukset perustuvat kodinhuoltajan ja toimitilahuoltajan tutkinnon perusteisiin ja työelämän vaatimuksiin. Arviointiasteikkona käytetään mukautettua K3 (M) tasoa. 

Puhdistuspalvelualan ammattilainen

 • suunnittelee työnsä työohjeiden ja työpaikan toiminnan mukaan
 • valmistaa ja laittaa tarjolle aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja
 • noudattaa tarjoiluissa asiakkaan toivetta, valmista ruokalistaa tai ravitsemussuosituksia
 • noudattaa työturvallisuutta
 • noudattaa hygieniaohjeita ja jätehuolto-ohjeita
 • ottaa työssään huomioon ympäristönsuojeluun liittyvät asiat
 • käyttää tilanteeseen sopivia siivousmenetelmiä ja puhdistusaineita
 • käyttää asianmukaisia siivousvälineitä ja –koneita
 • tekee tekstiilihuoltoon liittyviä toimia 
 • tekee työn loppuun asti
 • raportoi työstään tarvittaessa

Finaalitehtävät

Finaalin kilpailutehtävät ja käytettävissä oleva kilpailuaika

Kilpailutehtävät

Kilpailijoiden kilpailujärjestys arvotaan keskiviikkona kilpailijoiden ilmoittautumis- ja perehdyttämistilaisuudessa klo. 11.00- 11.20. Ennen kilpailun alkua kilpailijoille selvitetään kilpailutehtävä ja perehdytetään kilpailutehtävään ja käytettävissä olevaan tilaan sekä välineistöön.

Kilpailijan varustuksena on oman oppilaitoksen antama työ- ja suojavaatetus. Työ- ja suojavaatetuksen käyttäminen on osa kilpailutehtävän arviointia.

Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on enää 5 minuuttia jäljellä. Tehtävien suorituksen jälkeen kilpailija arvioi omaa suoritustaan ja sen jälkeen tuomarit antavat palautetta työskentelystä.

TEHTÄVÄ 1     

Kilpailija tekee työohjeen mukaisen vaatehuoltoon liittyvän tehtävän. Hän lajittelee pyykin, valitsee pesuaineen sekä tekee tarvittavat  jälkityöt.  Työskentelyssä tulee huomioida ergonomia, työturvallisuus sekä kestäväkehitys. Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

Aikaa tehtävän suorittamiseen on 15 minuuttia.  Maksimipisteet 28 pistettä.

TEHTÄVÄ 2     

Kilpailija tekee ylläpitosiivouksen päiväkodin työtilassa annetun työohjeen mukaan. Paikalla on asiakas joka esittää toivomuksen pöydän kattamisesta.  Työskentelyä varten kilpailija hakee siivouskomerosta tarvittavat välineet siivouskärryä käyttäen työtilaan. Työskentelyn jälkeen kilpailija tekee jälkityöt. Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, asiakasviihtyvyys, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys. Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

Aikaa tehtävän suorittamiseen on 30 minuuttia.  Maksimipisteet  72 pistettä.

Arviointi ja arviointikriteerit

Tuomaristo koostuu työelämän sekä erityisopetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen kilpailijan kilpailusuorituksen perusteella. Kilpailussa käytetään CIS- pistelaskujärjestelmää, jossa maksimipistemäärä on 100. Kilpailusuoritukset arvioidaan kilpailutehtävän suorituksen ja kilpailijan itsearviointien jälkeen.

Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman K3 (M) taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, työ- ja asiakasturvallisuuden huomioimiseen, oikeisiin työtapoihin sekä huolelliseen lopputulokseen.  

Arviointikohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat;

 • Ammattikäsitteistön hallinta ja tuntemus
 • Työ- ja suojavaatetuksen käyttäminen
 • Työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen.
 • Kestävänkehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi.
 • Ergonomia
 • Asiakaspalvelun toteutuminen.
 • Työpisteen ja välineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen.
 • Työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus.
 • Asenne työskentelyyn ja työskentelyn kehittämiseen.

Tehtävä 1.  Vaatehuolto  Max 28 pistettä

 • Työn aloitus,  työohjeeseen tutustuminen, välineiden varaaminen ( 8 p)
 • Työskentely, ergonomia, työturvallisuus ja työn laatu  (13 p)
 • Kestävä kehitys (5 p)
 • Itsearviointi ja oman työn kehittäminen (5 p)

Tehtävä 2.  Ylläpitosiivous Max 72 pistettä

 • Työn aloitus (12 p)
  - työohjeeseen tutustuminen
  - työ ja suojavaatetuksen käyttäminen
  - Työvälineiden varaaminen ja siirtäminen työskentelypaikan läheisyyteen
 • Työskentely  (30 p)
  - Asiakkaan huomiointi
  - Työskentelyn ammattimaisuus ja järjestelmällisyys
  - Työn laatu
  - Työturvallisuus
 • Kestäväkehitys  (10 p)
  - Suunnitelmallinen ja taloudellinen työskentely
  - Kierrätys ja jätteiden lajittelu
  - Työvälineiden puhdistus ja huolto
 • Ergonomia   (10 p )
  - Työskentelyasennot
  - Työvälineiden käyttäminen
 • Itsearviointi ja yrittäjyys (10 p)
  - Asenne ammattia ja työtä kohtaan
  - Oma työn arviointi ja kehittäminen

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Omat työkengät sekä henkilökohtaiset apuvälineet, mikäli niistä on aikaisemmin ilmoitettu.

Henkilötodistus tunnistamista varten.

Kilpailujen aikataulu

Keskiviikko 9.4.2014 2. kilpailupäivä

klo 11.00 – 11.20 Kilpailijoiden ilmoittautuminen ja tutustumisen kisa-alueeseen Kilpailujärjestyksen arpominen
11.30-12.30 Ruokailu
klo 12.30 – 12.50 Kilpailutehtävä 1  antaminen ja suorittaminen kilpailijat 1 ja 2
klo 13.15 - 13.35 Kilpailutehtävä 1 antaminen ja suorittaminen kilpailijat 3 ja 4
klo 14.00 - 14.20 Kilpailutehtävä 1 antaminen ja suorittaminen kilpailijat 5 ja 6

Torstai 10.4.2014 3. kilpailupäivä

klo 8.30 – 9.00 Kilpailutehtävä 2 antaminen ja kilpailu, kilpailija  1
klo 9.15 – 9.45 Kilpailutehtävä 2 antaminen ja kilpailu, kilpailija  2
klo 10.15 – 10.30 Kilpailutehtävä 2 antaminen ja kilpailu, kilpailija  3                                          
klo 10.45 – 11.15 Kilpailutehtävä 2 antaminen ja kilpailu, kilpailija  4
klo 11.30 – 12.00 Kilpailutehtävä 2 antaminen ja kilpailu, kilpailija  5                             
klo 12.15 – 12.45 Kilpailutehtävä 2 antaminen ja kilpailu, kilpailija  6
klo 13.30 -13.40 Tulosten ilmoittaminen      
klo 15.15 -15.30 Palkintojen jako kisa-alueella
klo 16.00 – 17.00 Mitalistien järjestäytyminen mitalien jakoa varten
klo 17.00 – 19.00 Taitaja2014 päättäjäiset

Tuomarit

Mikko Pasonen / Ammattiopisto Luovi, Oulu  Päätuomari
Petri Hämäläinen / Ammattiopisto Luovi, Liperi 
Marja- Riitta Salonen / Bovallius ammattiopisto
Työelämätuomari

Lajiohjausryhmä

Arto Vehkomäki  / Kiipulan ammattiopisto
Liisi Aro / Koulutuskeskus Salpaus
Petri Hämäläinen / Ammattiopisto Luovi
Matti Kauppinen / Skills Finland ry
Mikko Pasonen / Ammattiopisto Luovi
Päivi Pynnönen / HAMK/AOKK