Luo PDF

Teollisuus

602 Elektroniikka

IMG 1794 sähköasennus

Lajivastaavat

Erkki Kontiainen
Koulutuskeskus Salpaus
erkki.kontiainen(at)salpaus.fi
puh. 050 526 5847

 
Jarmo Salo
Koulutuskeskus Salpaus
jarmo.salo(at)salpaus.fi
puh. 050 403 68 62

Finalistit

 602 Elektroniikka Eetu Koskelainen netti

Eetu Koskelainen
Kouvolan seudun
ammattioppilaitos


602 Elektroniikka Mikko Suoknuuti netti

Mikko Suoknuutti
Kouvolan seudun
ammattioppilaitos


602 Elektroniikka Petrus Piilonen netti

Petrus Piilonen
Pohjoisen
Keski-Suomen
Oppimiskeskus

602 Elektroniikka Samuli Kämäräinen netti

Samuli
Kämäräinen

Pohjoisen
Keski-Suomen
Oppimiskeskus

 602 Elektroniikka Jari Väisänen netti

Jari Väisänen
Kainuun
ammattiopisto


602 Elektroniikka Veli Tapper netti

Veli Tapper
Jyväskylän
ammattiopisto


602 elektroniikka santtu ahola netti

Santtu Ahola
Koulutuskeskus
Salpaus


602 Elektroniikka Jaakko Räsänen netti

Jaakko Räsänen
Pohjois-Karjalan
ammattiopisto


Yleiskuvaus kilpailulajista

Nykyaikaisessa yhteiskunnassa elektroniikkaa on kaikkialla. Ilman sitä yhteiskunta ei toimi. Lentokoneita, autoja, maatalous- ja metsäkoneita, kannettavia viestintävälineitä ja kodinkoneita ohjataan ja hallitaan voimakkaasti elektroniikkaan perustuvien tietojärjestelmien avulla. Myös
teollisuuden tuotantoprosessit ovat elektroniikkaohjattuja.

Elektroniikan suuntaavat opinnot tai osaamisalan suorittanut elektroniikka-asentaja osaa tehdä elektroniikkatuotantoon ja siinä erityisesti protovalmistukseen liittyviä testaus-, korjaus- ja käyttöönottotehtäviä tai erilaisiin elektroniikka-alan sulautettuihin sovelluksiin liittyviä suunnittelu-,
rakentamis- ja korjaustöitä.

Taitaja-kilpailun tarkemmat osaamisvaatimukset löytyvät elektroniikka-asentajien opintokokonaisuuksissa ”ammattielektroniikka ja sulautetut sovellukset ja projektityöt”.

Näitä käytännön osaamisalueita ovat elektroniikan valmistuksessa käytetty protolaitteiden CAD-suunnittelu, pienimuotoinen elektroniikkapiirin mitoitus, ohjelmointiympäristön käyttöönotto ja ohjelmointi jollain yleisesti käytössä olevalla ohjelmointikielellä sekä elektronisen laitteen rakentaminen ICP- standardien mukaisesti käyttäen protorakentamisessa yleisesti käytössä olevia työmetodeja muistaen työturvallisuuden kaikilla osa-alueilla.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Kilpailutehtävät on suunnattu kolmannen vuosikurssin opiskelijalle, joka on suorittanut tutkinnon keskeiset osat kiitettävällä tasolla (3). kilpailutehtävät perustuvat seuraaviin tutkinnon osiin: 4.2.1 ammattielektroniikka (20 ov) ja 4.2.2 sulautetut sovellukset ja projektityöt (20 ov). Kilpailutehtävissä on mahdollista suorittaa ammattiosaamisen näyttö.

Kilpailutehtävät sisältävät:

 • elektroniikkalaitteen rakentelua
 • mittaamista ja vianhakua
 • sulautetun järjestelmän rakentamista, käyttöönottoa ja ohjelmointia haluttujen toiminta-arvojen mukaisesti

Finaalitehtävät

Finaalin kilpailutehtävät ja käytettävissä oleva kilpailuaika

Kilpailutehtävät sisältävät:

 • elektroniikkalaitteen rakentelua
 • mittaamista ja vianhakua
 • sulautetun järjestelmän rakentamista, käyttöönottoa ja ohjelmointia haluttujen
 • toiminta-arvojen mukaisesti
 • Liite: Ohjelmoitava moduuli

Ensimmäinen päivä (9:00 – 17:00) – pisteytyksen painoarvo n. 35%

Kilpailutehtävä 1 (10:00 – 12:00)

Piirikortin kalustus annetun dokumentaation mukaisesti. Tehtävänä on kalustaa valmis piirikortti dokumentaation mukaisesti. Piirikortille asennettavat komponentit ja mekaaniset osat ovat sekä SMD- että läpiladottavia komponentteja. Tehtävään on varattu aikaa 2h tehollista työtuntia.

Kilpailutehtävä 2 (13:30 – 17:00)

Liityntäyksikön CAD-suunnittelu.

Tehtävänä on piirtää liityntäyksikön piirikaavio ja suunnitella piirilevy CAD-ohjelmalla paperilla annettavan piirikaavion pohjalta. Käytettävää suunnitteluohjelmaa ei ole rajattu. Liityntäyksikön materiaali on 1- puoleinen, annettavien mittojen mukainen piirilevy. Suunnitteluohjelmasta tulee löytyä puskuripiiri ULN2003A (DIL16) ja optoerotin TIL193 (DIL16). Tehtävään on varattu aikaa 3,5 tehollista työtuntia.

Toinen kilpailupäivä (aika/ tuntia)

Kilpailutehtävä 3 (9:30 – 12:00)

Liityntäyksikön kokoaminen ja yksikkötestaus

Kilpailija kokoaa liityntäyksikön annetuista komponenteista piirilevylle. Valmiiksi kalustettu piirikortti asennetaan DIN –kiskomoduuleihin ja koko yksikkö asennetaan DIN-kiskolla varustettuun asennusyksikköön. Liityntäyksikköön kytketään DC –sähkömoottori annettavan kytkentäohjeen mukaisesti ja testataan sen toiminta. Ammattielektroniikan sekä Sulautettujen sovellusten ja projektitöiden osaamisalueiden lisäksi tehtävässä tarvittavia taitoja ovat johtimien holkitus, riviliitintekniikka ja johdotus johtokouruja käyttäen. Tehtävään varattu aikaa 3,5 tehollista työtuntia.

Kilpailutehtävä 4 (13:30 – 17:00)

Manuaalisen ohjauksen toteutus

Kilpailija kokoaa mukanaan tuomasta ohjelmoitavasta moduulista, ensimmäisessä tehtävässä kootuista moduuleista, liityntäyksiköstä, toimilaitteesta ja pienoismallista toimivan kokonaisuuden. Toimivassa kokonaisuudessa pienoismalli tottelee ohjelmoitavan moduulin käsiohjauskomentoja. Ohjelmoitavan moduulin näytössä näytetään meneillään oleva käsiohjauskomento ja samalla ohjataan toimintaa vastaava ensimmäisessä tehtävässä koottu moduuli päälle. Tehtävään on varattu aikaa 3,5 tehollista työtuntia.

Kolmas kilpailupäivä (aika/ tuntia)

Kilpailutehtävä 5 (9:00 – 12:00)

Automaattiohjauksen toteutus.

Kilpailija liittää kilpailutehtävässä 4 rakentamaansa kokonaisuuteen valmiina annettavan ohjainyksikön ja toteuttaa pienoismallin automaattisen käytön ohjainyksikön avulla. Tehtävään on varattu aikaa 3,0 tehollista työtuntia.

Arvioinnin rakenne

Kaikki tehtävät arvioidaan objektiivisesti. Pääpaino on kilpailuajan jälkeen tehtävässä arvioinnissa. Ainoastaan sähkötyöturvallisuutta arvioidaan työskentelyn aikana.

Arviointikokonaisuudet

Arviointi perustuu tutkinnon osien (ammattielektroniikka, sulautetut sovellukset ja projektityöt ) arviointikohteiden kiitettävään tasoon sekä Taitaja2014 tapahtuman teemoihin: kestävä kehitys, työturvallisuus, työkyvyn edistäminen sekä yrittäjyys.

 • Työ- ja sähköturvallisuus
 • Kytkentöjen toimivuus
 • Suunnittelun laatu
 • Piirilevyn kalustaminen, komponenttien käsittely ja tunnistaminen
 • Mittalaitteiden hallinta
 • Ohjelmointi

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Arviointi toteutetaan objektiivisena arviointina.

Kilpailupaikalla valmiina olevat kalusteet

Kilpailun järjestäjä varaa paikalle kalustetun työpöydän ja työtuolin.

Kilpailujen järjestäjä varaa seuraavat laitteet, välineet ja tarvikkeet

Kilpailun järjestäjä varaa tarvittavat komponentit ja materiaalit sekä käsityökalut, juottimen ja mittalaitteet (yleismittari, virtalähde, oskilloskooppi).

Kilpailussa tarjolla olevat raaka-aineet

Kilpailunjärjestäjä varaa tarvittavat raaka-aineet ja materiaalit kuten elektroniikan komponentit.

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Kilpailija ottaa mukaansa ohjelmoitavan moduulin ja kaikki moduuliin liittyvät sekä elektroniikkaa että ohjelmistoa koskevat suunnitteludokumentit.

Kilpailija tuo tullessaan myös seuraavat työkalut:

 • kannettava tietokone (1 kpl)
 • laskin
 • henkilökohtaiset muistiinpanovälineet
 • henkilökohtaiset työasut ja jalkineet
 • kilpailupaikalla on kilpailijoille varattu yleismittari ja oskilloskooppi. Jos kilpailija haluaa, hän voi tuoda oman oskilloskoopin ja yleismittarin.
 • kilpailun tasapuolisuuden vuoksi kilpailijat eivät saa tuoda kilpailupaikalle ylimääräisiä tietokoneita, tietokoneen näyttöjä eikä seuraavia laitteita:
  - pasta-annostelija
  - kuumailmajuotosasema
  - esilämmitin
  - SMD- juotospihdit

Kilpailijan omassa kannettavassa tietokoneessa tulee olla asennettuna kaikki suunnittelussa käytetyt työkalut, sekä elektroniikka ja ohjelmisto. Kilpailija vastaa oman koneensa toimivuudesta kilpailun aikana. Tietokoneongelmiin ei saa käyttää ulkopuolista apua kilpailun kuluessa. Kilpailija varautuu siihen, että hän joutuu tekemään suunnittelun muutoksia ja lisäyksiä elektroniikan ja ohjelmiston osalta.

Tuomarit

Keijo Salonen, päätuomari / JAO
Raimo Mäkelä / SSAO
Erkki Vainio / SSAO
Jari Kainulainen / SSAO
Risto Valtonen / POKE
Jouni Virnes / PKKY
Jari Koskinen / KSAO
Hannu Siltala / Teklab Oy
Esko Horelli / Teklab Oy
Jarkko Kempas / Elfa-Distrelec Oy

Lajiohjausryhmä

Erkki Kontiainen, pj / Koulutuskeskus Salpaus
Jarmo Salo, siht / Koulutuskeskus Salpaus
Keijo Salonen / JAO
Jari Kainulainen / SSAO
Raimo Mäkelä / SSAO
Risto Valtonen / POKE
Jouni Virnes / PKKY
Olavi Lähteinen / TAI

Yhteistyökumppanit

Teklab Oy
Elfa Distrelec Oy

 

Yhteistyössä

LGO Teklab10 iso cmyk-Converted

DAT Logo ElfaDistrelec sRGB highres-nettiin

pkky verkkoon

Salon seudun ammattiopisto verkoon

Logo jkky nimialla vari cmyk