Luo PDF

Teollisuus

604 Laborantti

Ketokoski Konsta Hyria koulutus Oy
Kuva: Skills Finland / Harri Toikkanen

Lajivastaavat

 Heidi Eskeli
 Koulutuskeskus Salpaus
 heidi.eskeli(at)salpaus.fi
 puh. 050 538 2331

 

 

Aija Rainisalo
Koulutuskeskus Salpaus
aija.rainisalo(at)salpaus.fi
puh. 044 708 0032

Finalistit

 604 Laborantti Angelina Nesterova netti

Angelina Nesterova
Turun ammatti-
instituutti

604 Laborantti Jenni Jalonen netti

Jenni Jalonen
Turun ammatti-
instituutti

604 Laborantti Säde Heino netti

Säde Heino
Turun ammatti-
instituutti

604 Laborantti Roosa Timonen netti

Roosa Timonen
Oulun seudun
ammattiopisto

 604 Laborantti Essi Matilainen netti

Essi Matilainen
Jyväskylän
ammattiopisto

604 Laborantti Milka Hertteli netti

Milka Hertteli
Jyväskylän
ammattiopisto

604 Laborantti Timo Tiittonen netti

Timo Tittonen
Jyväskylän
ammattiopisto

Yleiskuvaus kilpailulajista

Laborantti tutkii kaikkea mitä elämässä tarvitaan - ruokaa, juomaa, ympäristöä, lääkkeitä, kosmetiikkaa, vaatteita ja erilaisia kulutustavaroita. Laborantti varmistaa tuotteiden laadun ja turvallisuuden. Hän on myös keskeisessä roolissa, kun kehitetään uusia tuotteita, tutkitaan tauteja tai ratkotaan rikoksia. Laborantti on moderneja tutkimusmenetelmiä ja tietotekniikkaa hyödyntävä kädentaitaja. Laborantti on monessa mukana!

Taitaja-kilpailussa laborantti tekee elintarvike- ja vesinäytteiden laadunvalvontaan kuuluvia määrityksiä. Hän käsittelee näytteet ja suorittaa tarvittavat kemialliset, fysikaaliset, mikrobiologiset sekä aistinvaraiset määritykset. Laborantti laskee tulokset ja tekee tulosten perusteella
johtopäätöksiä näytteiden laadusta.

Laborantti noudattaa työskennellessään työturvallisuusmääräyksiä sekä kestävän kehityksen toimintaperiaatteita. Hän työskentelee vastuuntuntoisesti ja huolellisesti. Laji pohjautuu laboratorioalan perustutkinnon perusteisiin ja työelämän vaatimuksiin. Kaikille pakollisista tutkinnon osista painotetaan laboratorion perustöitä, mittauksia ja laiteanalytiikkaa, bioanalytiikkaa sekä kaikille valinnaisista tutkinnon osista ympäristöanalytiikkaa ja elintarvikeanalytiikkaa.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Osaamisvaatimukset pohjautuvat laboratorioalan perustutkinnon edellä mainittujen tutkinnon osien kiitettävän tason ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin. Laboratoriotöissä painotetaan erityisesti turvallista työskentelyä ja ohjeiden noudattamista. Huomiota kiinnitetään myös oman
työskentelyn aikatauluttamiseen, materiaali- ja kustannustietoisuuteen, yhteistyökykyyn ja dokumentointiin.

Finaalitehtävät

Finaalin tehtävät ja käytettävissä oleva kilpailuaika

Elintarvikeanalytiikka

Tehtävä 1
Kilpailija tekee pipettien tarkistuksen vaa’an avulla. Tehtävästä on erillinen työohje.

Tehtävä 2
Kilpailija määrittää elintarvikkeiden happamuuden titraattorilla. Tehtävästä on erillinen työohje.

Tehtävä 3
Kilpailija tekee elintarvikelaboratorioissa aistinvaraisia arvioita suorittavilta laboranteilta vuosittain vaadittavan haju- ja makutestin. Sen jälkeen kilpailija tutkii nestemäisiä elintarvikenäytteitä kolmiotestauksella. Tehtävästä on erillinen työohje.

Tehtävä 4
Kilpailija tutkii elintarvikkeiden glukoosipitoisuuksia spektrofotometrisesti käyttäen entsymaattista menetelmää. Tehtävästä on erillinen työohje.

Tehtävä 5
Kilpailija määrittää elintarvikkeiden pH:n pH-mittarilla ja johtokyvyn johtokykymittarilla. Tehtävästä on erillinen työohje.

Tehtävä 6
Kilpailija määrittää elintarvikkeiden sameuden sameusmittarilla. Tehtävästä on erillinen työohje.

Ympäristöanalytiikka

Tehtävä 7
Kilpailija määrittää näytteiden koliformisten bakteerien kokonaismäärän kalvosuodatusmenetelmällä. Tehtävä perustuu standardiin SFS 3016. Tehtävä jatkuu torstaina 10.4.2012.

Tehtävä 8
Kilpailija määrittää vesinäytteiden rautapitoisuudet spektrometrillä. Tehtävästä on erillinen työohje.

Tehtävä 9
Kilpailija tutkii veden laatua määrittämällä veden kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn-arvon) jodometrisesti titraamalla. Tehtävä perustuu standardiin SFS 3036.

Tehtävä 10
Yllätystehtävä.

Tehtävä 11
Kilpailija tutkii veden laatua määrittämällä veden kalsiumin ja magnesiumin summan titraamalla. Tehtävä perustuu standardiin SFS 3003.

Tehtävien laajuus ja käytettävissä oleva aika

Arvioinnin rakenne

Arviointi koostuu objektiivisista arvioinnin kohteista. Objektiiviset arvioinnin kohteet ovat selkeitä perustehtäviä, jotka voidaan yksiselitteisesti arvioida.

Tällaisia arvioinnin kohteita ovat mm:

  • punnitun aineen kvantitatiivinen siirto
  • mittapullon täyttö merkkiin
  • byretin lukeminen
  • pipetointitekniikka
  • standardisuoran piirtäminen
  • tuloksen laskeminen

Kilpailun aikataulu

7.4.2014 klo 15.00-17.00
Tutustuminen lajialueeseen ja perehdytys laitteiden käyttöön. Kilpailunumeroiden arvonta.

8.4.2014 klo 8.30-17.00
Elintarvikeanalytiikan ja ympäristöanalytiikan työt.

9.4.2014. klo 8.30-17.30
Elintarvikeanalytiikan ja ympäristöanalytiikan työt.

10.4.2014 klo 8.30-13.00
Elintarvikeanalytiikan ja ympäristöanalytiikan työt.

10.4.2014 klo 15.00-16.00
Kilpailijoiden palautteet ja lajialueella palkintojen jako.

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

  • suojalasit, työkengät, työtakki
  • laskin

Lajijärjestäjä huolehtii kaikki muut työskentelyssä tarvittavat työvälineet ja laitteet lajialueelle.

Tuomarit

Tuija Nurminen / JAO (päätuomari)
Sonja Kannisto / TAI
Minna Jantunen / TAI
Eeva Kivi-Etelätalo / PKKY
Anna-Lea Rantalainen / Helsingin yliopisto
Maija Siitari / Kuopion Energia Oy
Irja Hiekkamäki / Suomen Laboratorioalan liitto
Kaisa Vuori / Stora Enso Oyj/Heinola Fluting Mill
Raija Nissinen / Ramboll Analytics
Marjukka Ronkainen / Hartwall
Liisa-Maija Tyrväinen / Hartwall
Anu Liukkonen / Fazer Leipomot/Lahden leipomo

Lajiohjausryhmä

Heidi Eskeli / Salpaus
Aija Rainisalo / Salpaus
Tuija Nurminen / JAO
Sonja Kannisto / TAI
Kaisa Vuori / Stora Enso Oyj/Heinola Fluting Mill
Raija Nissinen / Ramboll Analytics
Marjukka Ronkainen / Hartwall
Liisa-Maija Tyrväinen / Hartwall
Pirkko Laurila / Opetushallitus
Riitta Juvonen / Kemianteollisuus ry

 

Yhteistyössä

Hartwall Logo PMS mac 2814-nettiin

Stora Enso nettiin

KuopionEnergia-nettiin

Ramboll-logo-nettiin

pkky verkkoon

Turun ammatti-instituutti verkkoon

Logo jkky nimialla vari cmyk