Luo PDF

104 Kuljetuslogistiikka

Autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, logistiikan perustutkinto, pk/yo

Logistiikka-alalla kuljetetaan ihmisiä ja tavaraa paikasta toiseen.

Autonkuljettaja kuljettaa henkilö-, paketti- tai kuorma-autoa tai erilaisia työkoneita sekä huolehtii lastauksesta ja ajoneuvon huollosta.

Linja-autonkuljettaja ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja ovat erikoistuneet nimikkeensä mukaisiin ajoneuvoihin. Muita ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi ajojärjestelijä, kuorma-autonkuljettaja tai säiliöautonkuljettaja.

Logistiikan perustutkinnon ja kuljetuspalvelujen koulutusohjelman suorittaneen tulee osata toimia laaja-alaisen logistisen osaamisensa turvin erilaisissa ympäristöissä ja muuttuvissa oloissa.

Alan ympäristövaikutukset

Logistiikan alalla yleisimpiä ympäristövaikutuksia ovat ajoneuvojen päästöt ja meluhaitat liikenteessä, merellä, maalla ja ilmassa. Ympäristölle haitallisia aineita kuljettavat ajoneuvot voivat vaurioitua liikenteessä, esimerkiksi kolareissa tai muissa onnettomuuksissa, jolloin vaarallinen aine pääsee ympäristöön. Ajoneuvojen reitityksen ja varastoinnin hyvällä suunnittelulla saadaan vähennettyä haitallisia ympäristövaikutuksia. Suosi vihreää logistiikka!

Alan työpaikat

Työpaikkoja on kuljetusliikkeissä sekä teollisuuden, kaupan, rakennusalan, kuntien ja valtion palveluksessa.

Opiskelu Salpauksessa

Koulutuskeskus Salpaus järjestää autonkuljettajan, linja-autonkuljettajan, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan logistiikan perustutkintokoulutusta Lahdessa. Koulutus kestää kolme vuotta.

Alan vaatimukset

  • kyky itsenäiseen työskentelyyn ja vastuunottamiseen
  • sopeutuminen epäsäännöllisiin työaikoihin ja työtahdin muutoksiin
  • organisointitaito, asiakaspalvelu- ja yrittäjähenkisyys

Lue lisää