Luo PDF

105 Metsäkoneen käyttö

Metsäkoneenkuljettaja, metsäalan perustutkinto

Metsäkoneenkuljettajan tehtäviin kuuluvat puun kaato, istutukset ja näihin liittyvät työt. Työssä käytetään monitoimikonetta, kuormatraktoria tai kaivinkonetta. Myös huolto- ja korjaustyöt kuuluvat tehtäviin. Metsäkoneenkuljettajat työskentelevät koneyrittäjinä tai koneyrittäjien palveluksessa. Työ on itsenäistä ja vastuullista. Ammatissa on sopeuduttava yksintyöskentelyyn ja vuorotyöhön.

Alan työpaikat

Metsäkonealan ammattilaisia työllistävät pienet tai keskisuuret koneyritykset, joissa usein myös yrityksen omistajat työskentelevät samoissa töissä työntekijöiden kanssa. Metsäkoneyritysten urakanantajia ovat metsäteollisuusyritykset, Metsähallitus ja metsänhoitoyhdistykset.

Alan vaatimukset

  • soveltuminen itsenäiseen ja vastuulliseen työhön
  • huolto- ja korjaustöiden hallinta
  • huolellisuus
  • kyky itsenäiseen työskentelyyn

Lue lisää

Kokeile itse Taitaja 2014-tapahtumassa

E-hallissa lajin 105 metsäkoneen käyttö yhteydessä voit kokeilla oikean metsäkoneen käyttöä simulaattorin avulla.