Luo PDF

202 Painotekniikka

Painotuotantoassistentti, painoviestinnän perustutkinto

Painotuotantoassistentti tekee työtä graafisella alalla, joka kehittää ja tuottaa pääasiassa painettua viestintää, kuten esimerkiksi lehdet ja kirjat, mainospainotuotteet, lomakkeet ja pakkaukset. Painotuotteiden valmistamisen lisäksi työhön sisältyy myös tuotesuunnittelua, markkinointia, asiakaspalvelua, tietoliikennettä ja jakelua.

Opintoihin kuuluu mm.

 • Painoviestinnän perusosaaminen
 • Painotekniikat
 • Jälkikäsittelytekniikka ja käynnissäpidon perusosaaminen
 • Painokoneen painokuntoonlaitto
 • Painaminen
 • Typografia ja julkaisun taittaminen
 • Arkkiasemointi ja tulostaminen
 • Kuvankäsittely ja Internet-julkaisu
 • Digitaalipainaminen

Alan ympäristövaikutukset

Painotekniikassa muodostuu erilaisia ympäristöä kuormittavia tuotteita, kuten paperijätettä ja erilaisia uusiutumattomia liuottimia. Lisäksi painokoneet kuluttavat sähköä. Digitaalinen painotekniikka on paljon ympäristöystävällisempi, sillä paperijätettä ei muodostu ja virhepainot voidaan korjata teknisten laitteiden avulla. Suosi ympäristömerkittyjä tuotteita!

Alan työpaikat

Painotuotantoassistentti voi työskennellä esimerkiksi kirjapainoissa, lehtitaloissa, sitomoissa, mainostoimistoissa ja yritysten viestintäosastoilla.

Alan vaatimukset

 • Huolellisuus
 • Hyvä värinäkö
 • Hyvät tekniset taidot