Luo PDF

204 Tietojenkäsittely

Datanomi, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, käytön tuen koulutusohjelma ,pk

Merkonomi, liiketalouden perustutkinto, pk/yo

Datanomi on tietojenkäsittelyn moniosaaja, joka kouluttaa, avustaa ja neuvoo yrityksen muita työntekijöitä sekä tarvittaessa perustaa, ylläpitää ja kehittää tietoverkkoja tai tuottaa verkkopalveluja. Hän selviää myös pienimuotoisista ohjelmointia vaativista tehtävistä. Datanomin työtehtävät ovat monipuolisia. Alalla työskentelevät voivat toimia mm. tietojärjestelmien ja ohjelmistojen määrittely-, suunnittelu-, toteutus-, testaus- ja ylläpitotehtävissä.

Merkonomista on moneen työhön, sillä alan ammattilaisia toimii taloushallinnon, toimisto- ja tietopalvelujen sekä asiakaspalvelun ja myynnin tehtävissä tai yrittäjinä. Liiketoiminnan moniottelijan perustaitoja ovat esiintymiskyky ja kirjallinen ilmaisutaito

Alan työpaikat

Datanomeja työllistävät mm. yritysten, yhteisöjen tai julkishallinnon palvelut.

Mahdollista on toimia myös itsenäisenä yrittäjänä

Merkonomit voivat erikoistumisensa mukaan työllistyä esimerkiksi seuraaviin työtehtäviin: myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuote-edustaja ja myyntisihteeri, kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, laskuttaja, palkanlaskija, toimistoassistentti.

Opiskelumahdollisuudet Salpauksessa

Koulutuskeskus Salpaus järjestää datanomikoulutusta Lahdessa.

Koulutus kestää kolme vuotta.

Koulutuskeskus Salpaus järjestää merkonomikoulutusta Lahdessa sekä Heinolassa. Koulutus kestää kolme vuotta.

Vaatimukset alalla

Datanomi

  • asiakaspalveluhenkisyys ja kiinnostus tieto- ja viestintätekniikkaan
  • joustavuus toimia erilaisissa tilanteissa asiakkaiden vaatimalla tavalla
  • kyky työskennellä yksin ja ryhmässä, pitkäjänteisyys, keskittymiskyky ja looginen ajattelu, kielitaito, halu ja kykyä oppia uutta nopeasti ja jatkuvasti kehittyvällä alalla

Merkonomi

  • kyky ja kiinnostus kohdata erilaisia asiakkaita vaihtuvissa tilanteissa ja tehtävissä.
  • kiinnostus tiedon hankintaan sekä tieto- ja viestintätekniikan hyväksikäyttöön liiketoiminnassa
  • asiakaspalvelu- ja yhteistyötaidot, kielitaito, vastuuntunto, luotettavuus, oma-aloitteisuus ja yritteliäisyys
  • ulospäinsuuntautuneisuus ja täsmällisyys, luovuus ja joustavuus päivittäin vaihtuvissa tilanteissa erilaisten tehtävien ja ihmisten kanssa

Lue lisää datanomikoulutuksesta

Lue lisää merkonomikoulutuksesta