Luo PDF

205 Tietokoneet ja verkot

Elektroniikka-asentaja, tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk/yo

Elektroniikka-asentajan työtehtävät vaihtelevat elektroniikkalaitteiden valmistuksesta niiden asennus-, huolto- ja korjaustöihin sekä myyntiin.

Työympäristö vaihtelee teollisuusyrityksen tuotantotiloista pienen huoltoliikkeen korjaustiloihin ja asiakkaiden koteihin.

Alan ammattilaiselta vaaditaan vahvaa teknistä osaamista ja hänen on hallittava elektroniikan lisäksi sähkötekniikkaa ja tehtävistä riippuen myös tietotekniikkaa ja automaatiotekniikkaa.

Alan ympäristövaikutukset

IT-alan ympäristövaikutukset muodostuvat tietokonealan koneista ja laitteista. Tietokoneen valmistus kuormittaa eniten ympäristöä laitteen elinkaaren aikana. Yksi keino säästää ympäristöä on pitkittää koneiden käyttöikää päivittämällä konetta uuden ostamisen sijaan.

Sähkön kulutus, vialliset laitteet sekä tuotteiden lyhytikäisyys lisäävät taakkaa niin kuluttajalle kuin ympäristöllekin. Säästä sähköä!

Alan työpaikat

Elektroniikka-asentajia työllistävät mm. elektroniikka- ja sähköteollisuus, teleoperaattorit, huoltoyritykset ja elektroniikkatuotteita myyvät liikkeet.

Opiskelumahdollisuudet Salpauksessa

Koulutuskeskus Salpaus järjestää elektroniikka-asentajakoulutusta Nastolassa. Koulutus kestää kolme vuotta.

Alan vaatimukset

  • looginen päättelykyky ja ongelmanratkaisutaidot
  • yrittäjyys ja asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot
  • pitkäjänteisyys, huolellisuus ja hyvä keskittymiskyky
  • käden taidot, hienomotoriikka
  • vastuu ympäristöstä, sähkö- ja työturvallisuus

Lue lisää