Luo PDF

206 Verkkosivujen tuottaminen

Datanomi, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, pk

Media-assistentti, AV-tuotanto, audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, pk/yo

Datanomi on tietojenkäsittelyn moniosaaja, joka kouluttaa, avustaa ja neuvoo yrityksen muita työntekijöitä sekä tarvittaessa perustaa, ylläpitää ja kehittää tietoverkkoja tai tuottaa verkkopalveluja. Hän selviää myös pienimuotoisista ohjelmointia vaativista tehtävistä. Datanomin työtehtävät ovat monipuolisia. Alalla työskentelevät voivat toimia mm. tietojärjestelmien ja ohjelmistojen määrittely-, suunnittelu-, toteutus-, testaus- ja ylläpitotehtävissä.

Audiovisuaalisen tuotannon ammattilainen hallitsee monimediallisen sisällöntuotannon riippumatta ajasta ja paikasta. Hänen työtään ovat mm. nettivideot, mainosspotit, verkkomediaprojektit sekä tapahtumatekniset tuotannot. Tehtäväkenttään sisältyy verkkoviestintää, kuvausta, äänitystä, videoeditointia, valaisua, äänentoistoa ja tuotantojärjestelyä.

Alan työpaikat

Datanomeja työllistävät mm. yritysten, yhteisöjen tai julkishallinnon palvelut.

Mahdollista on toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

Audiovisuaalisen viestintäalan ammattilaiset voivat toimia mm. kustannus-, lehti- ja ohjelmistotaloissa, viestintä- ja mainostoimistoissa, valokuvaamoissa, sekä elokuva-, video-, animaatio- ja tv-työn tuotantoyksiköissä. Myös teatterit sekä erilaiset kulttuuri- ja tapahtumatuotannot työllistävät alan osaajia.

Opiskelumahdollisuudet Salpauksessa

Koulutuskeskus Salpaus järjestää datanomikoulutusta Lahdessa.

Koulutus kestää kolme vuotta.

Alan vaatimukset

Datanomi

  • asiakaspalveluhenkisyys ja kiinnostus tieto- ja viestintätekniikkaan
  • joustavuus toimia erilaisissa tilanteissa asiakkaiden vaatimalla tavalla
  • kyky työskennellä yksin ja ryhmässä, pitkäjänteisyys, keskittymiskyky ja looginen ajattelu, kielitaito, halu ja kyky oppia uutta nopeasti ja jatkuvasti kehittyvällä alalla

Media-assistentti

  • yhteistyötaidot, kyky vastuulliseen ja joustavaan työskentelyyn itsenäisesti ja työryhmän jäsenenä.
  • kuvallista ajattelu- ja ilmaisukyky, muototaju, ideointivalmius ja peloton asenne tekniikkaa kohtaan
  • pitkäjänteisyys, vankkaa tietotekniikan osaamista, paineensietokykyä ja kielitaitoa

Lue lisää datanomikoulutuksesta

Lue lisää media-assistentin koulutuksesta