Luo PDF

301 Asiakaspalvelu ja myynti

Merkonomi, liiketalouden perustutkinto, pk/yo

Merkonomista on moneen työhön, sillä alan ammattilaisia toimii taloushallinnon, toimisto- ja tietopalvelujen sekä asiakaspalvelun ja myynnin tehtävissä tai yrittäjinä. Liiketoiminnan moniottelijan perustaitoja ovat esiintymiskyky ja kirjallinen ilmaisutaito.

Alan työpaikat

Merkonomit voivat erikoistumisensa mukaan työllistyä esimerkiksi seuraaviin työtehtäviin: myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuote-edustaja ja myyntisihteeri, kirjanpitäjä, reskontranhoitaja, laskuttaja, palkanlaskija, toimistoassistentti.

Opiskelumahdollisuudet Salpauksessa

Koulutuskeskus Salpaus järjestää merkonomikoulutusta Lahdessa ja Heinolassa. Koulutus kestää kolme vuotta.

Alan vaatimukset

  • kyky ja kiinnostus kohdata erilaisia asiakkaita vaihtuvissa tilanteissa ja tehtävissä
  • kiinnostus tiedon hankintaan sekä tieto- ja viestintätekniikan hyväksikäyttöön liiketoiminnassa
  • asiakaspalvelu- ja yhteistyötaidot, kielitaito, vastuuntunto, luotettavuus, oma-aloitteisuus ja yritteliäisyys
  • ulospäinsuuntautuneisuus ja täsmällisyys, luovuus ja joustavuus päivittäin vaihtuvissa tilanteissa erilaisten tehtävien ja ihmisten kanssa

Lue lisää