Luo PDF

305 Lähihoitaja

Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, pk/yo

Lähihoitaja kuuntelee, tukee, hoivaa, hoitaa ja kuntouttaa. Lähihoitajan työ on ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvoinnin tukemista, kasvatusta ja kuntoutusta sekä terveyden edistämistä ja sairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitamista. Lähihoitaja toimii päivittäin erilaisten ihmisten kanssa ja kohtaa heidät empaattisesti. Lähihoitaja työskentelee vastuullisesti ja noudattaa alansa ammattietiikkaa.

Alan työpaikat

Lähihoitajan työpaikkoja ovat ensihoidon, kuntoutuksen, lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen, mielenterveys- ja päihdetyön, sairaanhoidon ja huolenpidon sekä vammais- ja vanhustyön parissa. Lähihoitaja voi myös toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Opiskelumahdollisuudet Salpauksessa

Koulutuskeskus Salpaus järjestää lähihoitajakoulutusta Lahdessa ja Heinolassa. Koulutus kestää kolme vuotta.

Alan vaatimukset

  • ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot
  • erilaisuuden hyväksyminen ja ymmärtäminen
  • kyky työskennellä itsenäisesti ja luotettavasti eri-ikäisten ihmisten terveyttä ja hyvinvointia tukien
  • empaattisuus ja vastuuntunto
  • ympäristötietoisuus, taloudellisuus ja yrittäjähenkisyys

Lue lisää