Luo PDF

306 Puhdistuspalvelu

Toimitilahuoltaja, kiinteistöpalvelujen perustutkinto, pk

Toimitilahuoltaja toimii kiinteistöpalvelualan ammattilaisena kiinteistöjen puhdistuspalvelutehtävissä ja erilaisissa tukipalveluissa. Työnkuvaan kuuluu toimitilojen puhtaudesta, viihtyisyydestä ja turvallisuudesta vastaaminen. Työtehtäviin sisältyy myös kohteen mukaisia tukipalveluja esim. avustavia asiakaspalvelu- ja toimistotehtäviä, kokouspalveluja ja kiinteistönhoitoon liittyviä tehtäviä. Toimitilahuoltaja näkee toimitilat ja niiden toimivuuden kokonaisuutena ja hän osaa hyödyntää tätä tietoa omassa toiminnassaan.

Tee perässä -piste

Puhdistuspalvelut (Areena, A-halli)
(Koulutuskeskus Salpaus)

  • Tule saamaan puhdistusvinkkejä ja puhdistamaan puhelimesi sekä kannettavasi.

Alan työpaikat

Toimitilahuoltajan työkohteita ovat mm. koulut, toimistot, liikuntatilat, tehtaat, erilaiset laitokset, asuinkiinteistöt, virastot lentokentät, ostoskeskukset, hotellit, ravintolat, liikennevälineet, rakennustyömaat jne.

Opiskelu Salpauksessa

Koulutuskeskus Salpaus järjestää toimitilahuoltaja koulutusta Lahdessa. Koulutus kestää kolme vuotta.

Alan vaatimukset

• Ammatissa tarvitaan oma-aloitteisuutta, suunnittelutaitoa, tarkkuutta, huolellisuutta ja vastuullisuutta.
• Työssä on osattava arvioida itsenäisesti tilanteita ja ratkaista ongelmia. Toimitilahuoltajan on kyettävä sekä itsenäiseen työskentelyyn että ryhmätyöhön.
• Ammatissa korostuu asiakaspalvelutaidot ja työturvallisuuden hallinta.
• Työ edellyttää hyvää fyysistä kuntoa.

Lue lisää