Luo PDF

406 Sähköasennus

Sähköasentaja, sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk/yo

Sähköasentajat tekevät erilaisia asennus-, huolto ja korjaustöitä rakennusten sähköasennuksia tekevissä urakointiliikkeissä, sähkön tuotanto- tai jakelulaitoksissa sekä teollisuuslaitoksissa. Työtä voidaan tehdä myös ulkona työmaakohteissa. Sähköasentajan työ on itsenäistä, isommat asennustyöt tehdään tarvittaessa ryhmätyönä

Alan työpaikat

Sähköasentajia työllistävät mm. urakointiliikkeet, sähkön tuotanto – ja jakelulaitokset sekä teollisuuslaitokset.

Opiskelumahdollisuudet Salpauksessa

Koulutuskeskus Salpaus järjestää sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusta Lahdessa ja Heinolassa. Koulutus kestää kolme vuotta.

Vaatimukset alalla

• Matemaattinen ja looginen ajattelukyky
• Täsmällisyys, pitkäjänteisyys
• Käden taidot, hienomotoriikka
• Työtehtävien edellyttämä virheetön värinäkö
• Vastuuntuntoisuus
• Oma-aloitteisuus, halu oppia uutta
• Palvelualttius

Lue lisää