Luo PDF

408 Talonrakennus, muuraus ja laatoitus

Talonrakentaja, rakennusalan perustutkinto, pk/yo

Muurari on yksi rakennusalan vaativimmista ja perinteisimmistä käsityöammateista. Muurarit tekevät pääasiassa tiili- ja harkkomuurauksia, joista tehdään rakennusten perustuksia sekä ulko- ja sisäseinien ja pilareiden muurausta. Työnkuvaan voivat kuulua myös rappaus- ja laatoitustyöt.

Muurarin työ on vaativa käsityöammatti, jossa on hallittava eri tehtävissä tarvittavat työtekniikat. Ammatti edellyttää sekä monitaitoisuutta että erikoistunutta osaamista.

Alan ympäristövaikutukset

Muurauksessa käytettävistä materiaaleista osa sisältää erilaisia teollisuuden sivutuotteita. Esimerkiksi energiateollisuuden tuhkaa käytetään betonin valmistukseen.

Laatoituksessa käytetään laattoja, joiden alkuperäisyys muodostuu tyypillisesti savesta, kvartsista sekä maasälvästä. Lajittele rakennusjätteet!

Alan työpaikat

Muurareita työllistävät mm. rakennusliikkeet, muurarit voivat toimia myös itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Opiskelumahdollisuudet Salpauksessa

Koulutuskeskus Salpaus järjestää Talonrakentaja, rakennusalan perustutkinto koulutusta Lahdessa sekä Heinolassa. Koulutuksessa on mahdollisuus erikoistua mm. muuraukseen tai laatoitustöihin. Koulutus kestää kolme vuotta.

Vaatimukset alalla

• Alalla rakennetaan jokapäiväistä ympäristöämme: asuin-, liike-, teollisuus- ja hallintorakennuksia, voimalaitoksia, satamia, siltoja ja teitä.
• Nykypäivän rakentamisessa korostuu ympäristötietous, elinkaariajattelu ja vastuu rakennetusta ympäristöstä.
• Työ sisältää myös lisääntyvästi korjausrakentamista ja rakennusten ylläpitoa.
•Muurarin työ on vaativa käsityöammatti, jossa on hallittava eri tehtävissä tarvittavat työtekniikat.

Lue lisää