Luo PDF

503 Cateringkokki

Kokki, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, pk/yo

Catering-kokki suunnittelee, valmistaa ja tarjoilee maittavia, houkuttelevia ja terveellisiä ateriakokonaisuuksia asiakkailleen myös erityisruokavaliot huomioiden. Juhla- ja teemaruokailujen suunnittelu ja toteuttaminen kuuluvat alan ammattilaisen toimintaan.

Alan ympäristövaikutukset

Suurin osa ruuantuotannon ympäristövaikutuksista syntyy alkutuotannossa. Merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat vesistöjen rehevöityminen, kasvihuonekaasupäästöt ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen.

Elintarvikkeiden valmistuksessa suurin kuormitus syntyy energian ja veden käytöstä sekä hävikistä ja muista jätteistä. Ruokahävikin vähentäminen on tärkeä osa ympäristövastuuta koko ruokaketjussa. Vastuullisissa ruoka- ja raaka-ainehankinnoissa on siis kiinnitettävä huomiota myös siihen, miten ympäristöasiat on huomioitu tuotantomaassa. Osta kotimaista!

Alan työpaikat

Työpaikkoja ovat muun muassa sairaaloiden, vanhainkotien, päiväkotien, oppilaitosten ja puolustusvoimien keittiöt sekä yrityksen henkilöstöravintolat.

Opiskelumahdollisuudet Salpauksessa

Koulutuskeskus Salpaus järjestää kokki, hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkintokoulutusta Lahdessa ja Heinolassa, jossa on mahdollista erikoistua catering-kokiksi. Koulutus kestää kolme vuotta.

Vaatimukset alalla

• Kiinnostus ammattimaiseen ruoanvalmistukseen
• Palveluhenkisyys
• Kädentaidot
• Hyvät vuorovaikutustaidot, joustavuus ja kyky toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa
• Valmius työskennellä myös iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapäivinä

Lue lisää