Luo PDF

601 Automaatioasennus

Automaatioasentaja, sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk/yo

Automaatioasentajat asentavat ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteita sekä -järjestelmiä, joita käytetään prosessiteollisuudessa ja kappaletavaroiden valmistuksessa. Alan ammattilaisen on tunnettava automaatiojärjestelmät, sähkövoimatekniikkaa ja tietotekniikkaa. Teknisen osaamisen lisäksi ammatissa tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyötaitoja.

Alan työpaikat

Automaatioasentajia työllistävät mm. erilaiset yritykset, teollisuus, energialaitokset, automaatioalan huoltoliikkeet.

Opiskelu Salpauksessa

Koulutuskeskus Salpaus järjestää automaatioasentajakoulutusta Lahdessa ja Heinolassa. Koulutus kestää kolme vuotta.

Alan vaatimukset

• Matemaattinen ja looginen ajattelukyky
• Täsmällisyys, pitkäjänteisyys
• Käden taidot, hienomotoriikka
• Työtehtävien edellyttämä virheetön värinäkökyky
• Vastuuntuntoisuus
• Oma-aloitteisuus, halu oppia uutta

Lue lisää