Luo PDF

602 Elektroniikka

Elektroniikka-asentaja, tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, pk/yo

Elektroniikka-asentajan työtehtävät vaihtelevat elektroniikkalaitteiden valmistuksesta niiden asennus-, huolto- ja korjaustöihin sekä myyntiin.

Keskeiset työtehtävät liittyvät komponenttien ja osakokonaisuuksien valmistukseen, testaukseen, asentamiseen ja huoltoon tai tuotantoautomaatioiden käyttötehtäviin.

Ammatissa tarvitaan vahvaa teknistä osaamista.

Alan ammattilaisen on hallittava elektroniikan lisäksi sähkötekniikkaa ja tehtävistä riippuen myös tietotekniikkaa ja automaatiotekniikkaa.

Alan työpaikat

Elektroniikka-asentajia työllistävät mm. elektroniikka- ja sähköteollisuus, teleoperaattorit, huoltoyritykset ja elektroniikkatuotteita myyvät liikkeet.

Opiskelumahdollisuudet Salpauksessa

Koulutuskeskus Salpaus järjestää elektroniikka-asentaja koulutusta Nastolassa. Koulutus kestää kolme vuotta.

Alan vaatimukset

• Looginen päättelykyky ja ongelmanratkaisutaidot
• Yrittäjyys ja asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot
• Pitkäjänteisyys, huolellisuus ja hyvä keskittymiskyky
• Käden taidot, hienomotoriikka
• Vastuu ympäristöstä, sähkö- ja työturvallisuus
• Työtehtävien edellyttämä virheetön värinäkökyky

Lue lisää