Luo PDF

603 Koneistus

Koneistaja, kone- ja metallialan perustutkinto, pk/yo

Koneistaja valmistaa metallisia kappaleita ja koneen osia erilaisten työstömenetelmien avulla. Käsikäyttöisten koneiden lisäksi osia valmistetaan tietokoneohjatuilla työstökoneilla. Koneistajat työskentelevät pääasiassa konepajojen ja metalliverstaiden palveluksessa. Ammatissa tarvitaan työstötekniikoiden, työkoneiden ja käytettävien materiaalien tuntemusta sekä tarkkuutta, huolellisuutta ja yhteistyötaitoja.

Alan työpaikat

Koneistajia työllistävät mm. konepajat tai tehtaiden ja laitosten työpajat.

Opiskelumahdollisuudet Salpauksessa

Koulutuskeskus Salpaus järjestää koneistajakoulutusta Lahdessa. Koulutus kestää kolme vuotta.

Vaatimukset alalle

• Kiinnostus tekniseen työhön ja koneisiin
• Matemaattinen ajattelukyky
• Huolellisuus, tarkkuus ja vastuullisuus
• Kyky itsenäiseen työskentelyyn ja oma-aloitteisuus
• Hahmottaminen ja työnsuunnittelu
• CNC- tekniikan hallinta

Lue lisää