Luo PDF

606 Mekatroniikka

Automaatioasentaja, sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, pk/yo & Kunnossapitoasentaja, kone- ja metallialan perustutkinto, pk/yo

Automaatioasentajat asentavat ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteita sekä -järjestelmiä, joita käytetään prosessiteollisuudessa ja kappaletavaroiden valmistuksessa. Alan ammattilaisen on tunnettava automaatiojärjestelmät, sähkövoimatekniikkaa ja tietotekniikkaa. Teknisen osaamisen lisäksi ammatissa tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyötaitoja.

Kunnossapitoasentajan tehtäviin kuuluvat tehtaiden, teollisuusjärjestelmien ja erilaisten laitosten koneiden, laitteiden, tuotantolinjojen tai automatisoitujen järjestelmien asennus-, käyttö-, ylläpito-, korjaus-, huolto- ja kunnossapitotehtävät. Kunnossapitoasentajalta edellytetään laajaa osaamista ja ongelmanratkaisukykyä erilaisissa toimintaympäristöissä ja prosessien toiminnan tehtävissä.

Alan työpaikat

Automaatioasentajia työllistävät mm. erilaiset yritykset, teollisuus, energialaitokset ja automaatioalan huoltoliikkeet. Kunnossapitoasentajia työllistävät mm. tehtaat, laitokset ja korjaamot.

Opiskelu Salpauksessa

Koulutuskeskus Salpaus järjestää automaatioasentajakoulutusta Lahdessa ja Heinolassa. Koulutus kestää kolme vuotta. Koulutuskeskus Salpaus järjestää automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusta Lahdessa. Koulutus kestää kolme vuotta.

Alan vaatimukset

Automaatioasennus

• Matemaattinen ja looginen ajattelukyky
• Täsmällisyys, pitkäjänteisyys
• Käden taidot, hienomotoriikka
• Työtehtävien edellyttämä virheetön värinäkökyky
• Vastuuntuntoisuus
• Oma-aloitteisuus, halu oppia uutta

Kunnossapitoasentaja

• Kiinnostus laaja-alaiseen ja monitaitoiseen ammattiin
• Kädentaidot ja motoriikan hallinta
• Päättelytaito ja työnsuunnittelu
• Kyky itsenäiseen työskentelyyn ja oma-aloitteisuus
• Tekninen ajattelukyky ja ongelmien ratkaisutaito
• Vastuullisuus, huolellisuus ja tarkkuus tehtävien hoidossa
• Kiinnostus prosessien ja automaation ratkaisuihin

Lue lisää automaatioasennuksesta ja kunnossapitoasennuksesta

Mekatroniikan Lajialueen läheisyydessä voit tutustua automaatioon ja kokeilla itse asentamista.