Luo PDF

607 Koneenasennus ja kunnossapito

Kunnossapitoasentaja, kone- ja metallialan perustutkinto, pk/yo & Koneenasentaja, kone- ja metallialan perustutkinto, pk/yo

Kunnossapitoasentajan tehtäviin kuuluvat tehtaiden, teollisuusjärjestelmien ja erilaisten laitosten koneiden, laitteiden, tuotantolinjojen tai automatisoitujen järjestelmien asennus-, käyttö-, ylläpito-, korjaus-, huolto- ja kunnossapitotehtävät. Kunnossapitoasentajalta edellytetään laajaa osaamista ja ongelmanratkaisukykyä erilaisissa toimintaympäristöissä ja prosessien toiminnan tehtävissä.

Koneenasentaja kokoaa kone- ja metallituoteteollisuuden valmistamia suuria koneita ja laitteita käyttäen apuna asennustyökaluja, mittalaitteita ja hitsausvälineitä.Tehtäviin kuuluu tarkastaa asennettavaksi toimitetut osat ja komponentit sekä tehdä niihin tarvittavat muutokset käsi- ja konetyökaluilla. Koneenasentaja huolehtii myös koekäytöstä, tarkistuksesta ja tarvittavista huolloista.

Alan työpaikat

Kunnossapitoasentajiatyöllistävät mm. tehtaat, laitokset, korjaamot.

Koneenasentajiatyöllistävät mm.kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset, kuten konepajat, kulkuneuvoteollisuus ja korjaamot.

Opiskelu Salpauksessa

Koulutuskeskus Salpaus järjestää kunnossapitoasentajan koulutusta Lahdessa. Koulutus kestää kolme vuotta.

Koulutuskeskus Salpaus järjestää koneenasentajan koulutusta Lahdessa. Koulutus kestää kolme vuotta.

Alojen vaatimukset

• Kiinnostus laaja-alaiseen ja monitaitoiseen ammattiin
• Käden taidot ja motoriikan hallinta
• Päättelytaito ja työnsuunnittelu
• Kyky itsenäiseen työskentelyyn ja oma-aloitteisuus
• Tekninen ajattelukyky ja ongelmien ratkaisutaito
• Vastuullisuus, huolellisuus ja tarkkuus tehtävien hoidossa
• Kiinnostus prosessien ja automaation ratkaisuihin

Lue lisää:

Kunnossapitoasentaja
Koneenasentaja