Luo PDF

105 Metsäkoneen käyttö

Semifinaalin aikataulu ja paikka

10.12.2013 

 • Jämsän ammattiopisto
  Metsäoppilaitoksentie 14, 42300 JÄMSÄ
 • Oulun seudun ammattiopisto Taivalkosken yksikkö
  Jokijärventie 2, 93400 TAIVALKOSKI
 • Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
  Prisma Pori Mikkola
  Itäkeskuksenkaari 6, 28130 PORI

Semifinaalikoordinaattori

Jani Kujansuu
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
jani.kujansuu (at) winnova.fi
puh. 044 455 8017 

Kilpailijamäärä

Kaksi kilpailijaa / oppilaitoksen toimipiste 

Metsäkoneen käyttölajin semifinaalitehtävien kuvaukset

Tehtävä A: Kasvatushakkuu (John Deere E -mallin simulaattori)

 • Tavoitteet: Tehtävässä tavoitellaan ammattimaista koneenkäsittelyä, kuljettajaa ja konetta säästävää työmallia kasvatushakkuulla. Tehtävän taso on koneellisen puutavaran valmistuksen kiitettävä (K3) suoritus. Kilpailutehtävä suoritetaan simulaattoriolosuhteissa, aikaa on varattu tutustumiseen ja suunnitteluun 5 minuuttia ja varsinaiseen kilpailutehtävään 30 minuuttia. Toimitsija auttaa harjoitus- ja kilpailuvaiheessa simulaattorin käyttöön liittyvissä asioissa.
 • Tapahtumat, tilanteet ja asetukset: Harvennushakkuutyömaa on merkitty punaisella värillä puihin, merkityt puut eivät ole poistettavia puita. Hakkuu aloitetaan kuviosta 1. Pölkyt katkotaan korjuuohjeen mukaan eri puutavaralajeiksi huomioiden mitta ja laatuvaatimukset.
 • Simulaattoriasetukset: Tehtävässä käytetään käyttösimulaattoria, simulaattoria ei säädetä tehtävän aikana.
 • Perussäädöt: Riipukkeen kireys 100, kuormaimen nopeus 70.

Tehtävän kuvauksen voi tulla 30 % muutos, joka esitellään kilpailupäivän alussa.

Tehtävä B: Koneellinen puutavaran lähikuljetus kuormatraktorilla (Komatsu 830.1 tai vastaava)

 • Tavoitteet:Tehtävässä tavoitellaan ammattimaista koneenkäsittelyä, kuljettajaa ja konetta säästävää työmallia lähikuljetuksessa. Tehtävän taso on koneellisen puutavaran lähikuljetuksen kiitettävä (K3) suoritus. Kilpailutehtävä suoritetaan ulkoalueella tukkikokoista puuta siirtämällä aluspuilla olevasta pinomuodostelmasta toiseen, aikaa on varattu tutustumiseen 5 minuuttia ja varsinaiseen kilpailutehtävään 30 minuuttia. Toimitsija auttaa tutustumisvaiheessa koneen käyttöön liittyvissä asioissa.
 • Tapahtumat, tilanteet ja asetukset: Tehtävänä on siirtää kahta (2) puutavarapinoa siten, että kilpailija kuormaa ensimmäisen pinon kyytiin ja siirtää sen seuraavien tyhjien aluspuiden päälle. Tehdyn pinomuodostelman tulee olla pinomittauskelpoinen. Seuraavaksi kilpailija ajaa seuraavan pinon luo ja kuomaa sen kyytiin, siirtää koneen seuraavien tyhjien aluspuiden kohdalle ja purkaa kuorman. 
  Edellä kerrottu puiden siirto jatkuu, kunnes tuomarit ilmoittavat kilpailijalle kilpailuajan päättymisestä lipun heilautuksella ja radiopuhelimella. Kilpailuajan päättymisen jälkeen kuormattuja puita ei lasketa mukaan suoritukseen. Kilpailuajan päätyttyä kilpailija laskee kuormaimen kuormatilaan. Tuomari keskeyttää tehtävän, jos kilpailija vaarantaa itsensä tai yleisön turvallisuuden tai kilpailijan toiminta aiheuttaa koneen rikkoontumisen.
 • Kuormatraktoritehtävä toteutetaan piha-alueella. Tehtävä suoritetaan merkityllä alueella yksilösuorituksena. Jokainen kilpailija saa ennen suorituksen alkua 5 minuutin koneen käyttökoulutuksen konevalmistajan edustajan toimesta. Ennen kilpailusuoritusta kilpailijalla on mahdollisuus tutustua kilpailukoneen kuormaimeen kuormaamalla tukkeja lämmittelyalueella 10 minuuttia, sekä tutustua jalkaisin kilpailurataan.
  Ennen tehtävän alkua kone sijoitetaan lähtölinjalle, koneen kuormain kuljetusasennossa taitettuna koura sermiin päin. Ratatuomarit selvittävät kilpailijalle tehtävän kulun. Tehtävä alkaa lipun heilautuksella.
 • Perussäädöt: Kone on säädetty valmiiksi. Nosturisäädöissä käytetään tehdasasetuksia. Säätöjä ei muuteta kilpailun aikana.

Tehtävän kuvaukseen voi tulla 10% muutos, joka esitellään kilpailupäivän alussa.

Tehtävä C: Monivalintatehtävä koneellisesta puunkorjuusta, mittauslaista ja siihen käytettävistä koneista.

 • Tehtävänanto: Tehtävänä on vastata kilpailulomakkeen monivalintakysymyksiin. Monivalintakysymykset liittyvät kasvatusmetsän käsittelyyn (Tapion Maastotaulukot, Hyvän metsänhoidon suositukset), hakkuukonemittausasetukseen ja metsäkoneen tekniikkaan.
 • Tehtävän suoritusaika: 40 minuuttia
 • Tehtävän ratkaisemiseen käytettävät apuvälineet: kysymyslomake, metsäkoneen käyttöohjekirja (John Deere 1070E/1170E, Julkaisu 20130628, F074165), Tapion Maastotaulukot, Hyvän metsänhoidon suositukset sekä kirjoitusvälineet.

Kilpailija tuo tullessaan

Ilmoittautuessa kilpailijan pitää todistaa henkilöllisyytensä, myös KELA-kortti käy. Kilpailijalla tulee olla ulkona tapahtuvaan konetyöskentelyyn sopiva vaatetus

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle

Kilpailutehtävän arviointi

Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0 – 100 pistettä käyttäen CIS-pisteskaalaa.

Tehtävä A

 • Arviointi ja arviointikriteerit: Arvioinnissa käytetään simulaattorin pisteytystä. Pisteytyksen pohjana on opetussuunnitelman K3 taso.      
 • Kasvatushakkuu 40 pistettä (John Deere E -mallin simulaattori). Simulaattori pisteyttää tehdyn harjoituksen tuotoksen, puusto-/konevaurioiden, jäävän puuston ja käytetyn ajan mukaan.

Tehtävä B  

 • Arviointi ja arviointikriteerit: Pisteytyksen pohjana on opetussuunnitelman K3 taso. Arvioitavina kohteina on tehokkuus, kuormaimen käyttötekniikka, puutavaramuodostelman laatu, ajotekniikka sekä turvalliset työtavat.
 • Koneellinen puutavaran lähikuljetus 40 pistettä, jonka saa virheettömällä suorituksella ajamalla 225 pölkkyä pinoon. Tuomarit arvioivat tehdyn suorituksen laaditun pisteytyksen mukaan, johon vaikuttavat konevauriot (vähennetään yksi (1) pölkky/vaurio), ajetun puutavaran määrä (maksimipisteet ajettuaan 225 pölkkyä pinoon), pinomuodostelman laatu (vähennetään yksi (1) pölkky/kasausvirhe tai maassa oleva pölkky) ja työturvallisuuden huomioonottaminen (1 p.).

Tehtävä C: Monivalintatehtävä koneellisesta puunkorjuusta ja siihen käytettävistä koneista. 20 p

 • mittausasetus 4 p
 • tekniikka 6 p
 • metsänhoito 6 p
 • työturvallisuus 4 p

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät osoitteesta www.skillsfinland.fi