Luo PDF

305 Lähihoitaja

Semifinaalin aikataulu ja paikka

15.1.2014

Semifinaalipaikkakunnat:

Helsinki
Stadin ammattiopisto
Hyvinvoinnin toimiala
Vilppulantien toimipaikka
00099 HELSINKI

Turku
Turun ammatti-instituutti
Uudenmaantie 43
20720 TURKU

Semifinaalijärjestäjät:

Helsinki
Anni Launonen p.040 334 0033
Annaleena Olkkonen p. (09)310 86043

Turku
Pirjo-Riitta Ruohonen p.044 907 3471

Semifinaalikoordinaattori

Anni Launonen
Stadin ammattiopisto
040 334 0033
Hyvinvoinnin toimiala
Vilppulantien toimipaikka
00099 HELSINKI 

Kilpailijamäärä

Kilpailijapari / oppilaitoksen toimipiste

Lahihoitajalajin semifinaalitehtävien kuvaukset

Lähihoitajien semifinaaleissa kilpailijaparit toteuttavat kolme tehtävää:

Tehtävä 1

 • Kotihoitotehtävä. Yksinhuoltajan perheen arjen hallinnan kokonaisvaltainen kartoitus. Perheen äiti sairastaa tyypin 1 diabetesta ja tarvitsee tukea diabeteksen omaseurantaan.

Tehtävä A

Tehtävä 2

 • Kirjallinen tehtävä. Kotihoidossa olevan, vammautuneen asiakkaan havainnointi (videolta) ja kuntouttavan hoidon tarpeen kartoitus.

Tehtävä B

Tehtävä 3

 • Kirjallinen tehtävä. Monipuolinen tehtävistö, joka sisältää tutkinnon perusopintojen merkistöä, lyhenteitä ja käsitteitä, lääkelaskuja sekä anatomiaa.

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijalla tulee olla nimineula ja työkengät. Lisäksi kilpailijoiden tulee kiinnittää huomiota yleiseen siisteyteen ja asianmukaiseen pukeutumiseen.

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle

Kilpailun järjestäjä tuo paikalle kaikki tehtäviin tarvittavat välineet ja materiaalit. 

Kilpailutehtävän arviointi

Kilpailutehtävät arvioidaan asteikolla 0 - 100 p (50 p + 25 p + 25p)

Lajin kilpailutehtävät perustuvat ammatillisen perustutkinnon ( vuoden 2010 tutkinnon perusteiden yhtenevien osien osalta) opetus-suunnitelmaperusteisen koulutuksen "kiitettävä 3"-tason vaatimuksiin. Ammattitaidon arviointi perustuu ammattiosaamisen näyttöjen arviointi-kriteereihin. Kilpailuissa kiinnitetään huomiota seuraaviin osa-alueisiin: kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito sekä kuntoutumisen tukeminen. Kilpailutehtävät ovat rakentuneet siten, että sama tehtävä sisältää eri opintokokonaisuuksien sisältöjä tutkinnon yhteisistä ammatillisista opinnoista.

Tehtävä A

 • Työprosessin hallinta 14 p.
 • Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 14 p.
 • Työn perustana olevan tiedon hallinta 14 p.
 • Elinikäisen oppimisen avaintaidot 8 p.

Yhteensä  50 pistettä

Tehtävä B

 

 • Työprosessin hallinta 7 p.
 • Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta  7 p
 • Työn perustana olevan tiedon hallinta 7 p.
 • Elinikäisen oppimisen avaintaidot 4 p.

 

Yhteensä 25 pistettä

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät osoitteesta www.skillsfinland.fi