Luo PDF

308 Somistus

Semifinaalin aikataulu ja paikka

14.1.2014 

 • Salon seudun ammattiopisto
  Venemestarinkatu 39, 24240 SALO
 • Etelä-Savon ammattiopisto, Mira Lahtinen
  MIKKELI

Semifinaalikoordinaattori

Marjo Koli-Lehto
Salon seudun ammattiopisto
marjo.koli-lehto (at) sskky.fi
puh. 044 770 4272  

Kilpailijamäärä

Kaksi kilpailijaa / oppilaitoksen toimipiste

Somistuslajin semifinaalitehtävien kuvaukset

Semifinaalitehtävänä on luoda myyvä ja elämyksellinen näyteikkunasomistus. Somistuksen lähtökohtana ovat erilaiset puiset saunassa käytettävät jakkarat ja tarvikkeet sekä saunomiseen ja kylpemiseen liittyvät tekstiilit. Semifinaalissa kaikilla kilpailijoilla on käytettävissä samanlaiset teematuotteet. Näyteikkuna toteutetaan ilman mallinukkeja. Kilpailija tuottaa käsin tai koneella näyteikkunasomistuksen asiakasinformaation.

Kilpailija tuo tullessaan

Somistajan työssä tarvittavat työvälineet, kuten kiinnitystarvikkeet, sakset, siima, neulat.
Kilpailija n pitää todistaa henkilöllisyytensä (myös KELA-kortti käy).

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle

Kaikki kilpailutehtävän tekemiseen tarvittavat materiaalit.

Kilpailutehtävän arviointi

Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0 - 100 pistettä.

Työtehtävän toteuttaminen 30 p

 • Vuorovaikutustaidot 5 p
  Kilpailija toimii sujuvasti vuorovaikutustilanteissa kanssakilpailijoiden, yleisön ja tuomareiden kanssa.
 • Yhteistyötaidot 5 p
  Kilpailija toimii yhteistyökykyisesti kanssakilpailijoiden, yleisön ja tuomareiden kanssa.
 • Työturvallisuus 5 p
  Kilpailija käyttää työssään vain sellaisia välineitä ja/tai työmenetelmiä, joiden käyttämisestä ei aiheudu vaaraa itselle eikä muille.
 • Työprosessin eteneminen ja sujuvuus 7 p
  Kilpailija suunnittelee ja toteuttaa työvaiheet siten, että ne etenevät tarkoituksenmukaisesti ilman moninkertaista työtä.
 • Työmenetelmät ja välineet 5 p
  Kilpailija käyttää työssään tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä ja –välineitä.
 • Purku ja pakkaus 3 p
  Somistuksen purkaminen ja tuotteiden vieminen takaisin paikoilleen tapahtuu asianmukaisesti. Työpiste jää hänen jäljiltään siistiksi.

Työsuoritus ja tulos 60 p

 • Liikeidean mukaisuus 5 p
  Lopputulos on yrityksen liikeidean mukainen.
 • Kohderyhmä ja teema 5 p
  Lopputulos on annetun teeman mukainen, kohderyhmä huomioiden.
 • Kaupallisuus 10 p
  Lopputulokset ovat kaupallisesti houkuttelevia ja myyviä.
 • Elämyksellisyys 10 p
  Näyteikkunan somistus on toteutettu luovasti ja elämyksellisesti.
 • Käyttöyhteystuotteet 5 p
  Esillepanossa on hyödynnetty käyttöyhteystuotteita.
 • Tuotteiden esillepano 5 p
  Ryhmä muodostaa kokonaisuuden.
 • Värien käyttö 5 p
  Värien käyttö on onnistunut.
 • Tilankäyttö 10 p
  Kilpailija osoittaa toteutuksellaan hallitsevansa tilankäytön.
 • Hintaviestintä 3 p
  Kilpailija on toteuttanut tuotteiden hintaviestinnän tarkoituksenmukaisesti ja selkeästi .
 • Viimeistely, siisteys 2 p
  Lopputulos on toteutettu viimeistellysti ja siististi.

Itsearviointi 10 p

 • Työn vahvuudet 2 p
  Kilpailija tunnistaa oman työnsä vahvuudet.
 • Työn kehittämiskohteet 2 p
  Kilpailija tunnistaa oman työnsä kehittämiskohteet .
 • Ratkaisujen perustelu 5 p
  Kilpailija osaa perustella tekemänsä somistus- ja esillepanoratkaisut.
 • Työpaikan siisteys 1 p
  asiakaspalvelutaidot, työergonomia, yrittäjyys.

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät osoitteesta www.skillsfinland.fi