Luo PDF

TaitajaPLUS - asiakaspalvelu ja myynti

Semifinaalin aikataulu ja paikka

15.1.2014
16.1.2014

Bovallius -ammattiopisto
Vähäheikkiläntie 50
20810 TURKU

Semifinaalikoordinaattori

Nina Tamminen
Bovallius-ammattiopisto
nina.tamminen (at) bovallius.fi
puh. 040 900 0059

Kilpailijamäärä

Kolme kilpailijaa / oppilaitoksen toimipiste

TaitajaPLUS - asiakaspalvelu ja myyntilajin semifinaalitehtävien kuvaukset

Tehtävä sisältää asiakaspalvelun ja myynnin perusosaamista. Pääpaino on kilpailijan myymälätyöskentelyn perustaidoissa ja asiakaspalvelutaidoissa. Tavoitteena on saada työpiste myyntikuntoon ja palvella työn ohessa asiakasta sekä suorittaa tehtävä loogisena kokonaisuutena annetussa ajassa.

Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijoille selvitetään tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet. Kilpailijalla on 45 minuuttia aikaa suorittaa tehtävä. Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on 10 minuuttia jäljellä. Kilpailuaikaan sisältyy kilpailijan oman työn arviointi ja lyhyt keskustelu tuomareiden kanssa.

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

Semifinaalitehtävä

 • myyntihyllyn kokoaminen hyllykuvan mukaiseksi
 • tuotteiden myyntikunnostus ja esillepano ohjeiden mukaan
 • hinta- / tuotetietojen ohjeenmukainen esillepano
 • asiakaspalvelu ja jälkitoimet

Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, asiakasviihtyvyys, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys.

Työskentelyn jälkeen kilpailija tekee jälkityöt ja arvioi omaa työskentelyään. Tuomarit antavat palautetta työskentelystä.

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijan varustuksena on oman oppilaitoksen antama työvaatetus.

Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Henkilötodistus mukaan tunnistamista varten.

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle

Tehtävässä tarvittavat työvälineet, laitteet, koneet sekä kilpailumateriaalin.

Kilpailutehtävän arviointi

Tuomaristo koostuu työelämän sekä erityisopetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella.

Kilpailussa käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Kilpailusuoritukset arvioidaan, kun kilpailija on tehnyt työnsä sekä arvioinut itse omaa suoritustaan.

Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman H2 -taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, työturvallisuuden huomioimiseen, oikeisiin työtapoihin sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.

Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat

 • työvälineiden hallinta ja tuntemus
 • annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen
 • kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi
 • työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen
 • työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus
 • asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen

1. Työn aloitus 15 p

 • työohjeeseen tutustuminen 5 p
 • tuotteisiin tutustuminen 5 p
 • työvälineisiin tutustuminen 5 p

2. Työskentely ja ergonomia 45 p

 • suunnitelmallinen ja järjestelmällinen työskentely 5 p
 • työturvallisuus 5 p
 • myyntihyllyn kokoaminen 10 p
 • tuotteiden myyntikunnostus 5 p
 • tuotteiden esillepano 10 p
 • hinta- /tuotetietojen sijoittaminen 5 p
 • työskentelyasennot eri tilanteissa 5 p

3. Työn laatu, kestävä kehitys ja itsearviointi 40 p

 • kielitaito 5 p
 • asiakaspalvelutilanteen toteutuminen 15 p
 • myyntiympäristön siisteys 5 p
 • kierrätys ja jätteiden lajittelu 5 p
 • oman työn arviointi ja kehittäminen 10 p

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät osoitteesta www.skillsfinland.fi