Luo PDF

TaitajaPLUS - kiinteistönhoito

Semifinaalin aikataulu ja paikka

14.1.2014

Bovallius -ammattiopisto
Vähäheikkiläntie 50
20810 TURKU

Semifinaalikoordinaattori

Mika Öhberg
Bovallius-ammattiopisto
mika.ohberg (at) bovallius.fi
puh. 040 900 0049

Kilpailijamäärä

Semifinaaliin voi lähettää 2 kilpailijaa / oppilaitoksen toimipiste.   

Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat mukautetuin tavoittein. Kilpailu on yksilökilpailu, joka järjestetään kilpailupäivän (14.-15.1.2014, josta toinen päivä on varaus) aikana. Kilpailijoiden järjestys arvotaan.

TaitajaPLUS - kiinteistönhoitolajin semifinaalitehtävien kuvaukset

Tehtävä sisältää kiinteistönhuollon perusosaamista. Pääpaino on kilpailijan kiinteistönhoidon perus- ja asiakaspalvelutaidossa. Tavoitteena on tehdä asiakkaan huoneistoon asiakkaan vaatimat työtehtävät asianmukaisesti sekä suorittaa tehtävä loogisena kokonaisuutena annetussa ajassa. Työskentelyssä kilpailijan tulee ottaa huomioon asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys, työturvallisuus sekä ergonominen työskentely.

Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijoille selvitetään tehtävän sisältö sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet. Jos kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta, voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

Tehtävän suorituksen jälkeen kilpailija arvioi omaa suoritustaan, ja sen jälkeen tuomarit antavat palautetta työskentelystä.

Semifinaalissa työtehtävänä on esineiden kiinnittäminen eri seinämateriaaleihin ja tiettyjen pintamateriaalien mahdollinen korjaus asiakas huomioiden. Aikaa tehtävän suorittamiseen kilpailijalla on 45 minuuttia. Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on enää 5 minuuttia jäljellä.

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailija tuo oman oppilaitoksen hyväksymän työvaatetuksen sekä työjalkineet. Niiden käyttäminen on osa kilpailutehtävän arviointia.

Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Kilpailijalla pitää olla mukanaan henkilötodistus tunnistamista varten.

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle

Tehtävässä tarvittavat työvälineet sekä kilpailumateriaalin.

Kilpailutehtävän arviointi

Tuomaristo koostuu työelämäedustajista sekä erityisopetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen määrittämällä pisteet tehtävän kuluessa ja sen päätyttyä CIS-pistelaskujärjestelmää käyttäen. Maksimipistemäärä on 100 pistettä.

Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman H2- taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn järjestelmällisyyteen, työtapoihin ja sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.

Arviointi on tehtäväkohtaista ja aiemmin mainittujen lisäksi arviointikohteita ovat

 • ammattikäsitteiden hallinta ja tuntemus
 • työ- ja suojavaatetuksen käyttäminen
 • annettuihin työohjeisiin tutustuminen ja niiden mukaan toimiminen
 • työvälineiden hallinta ja tuntemus
 • asiakkaan huomiointi
 • kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi
 • työpisteen ja työvälineiden järjestäminen ennen ja jälkeen työskentelyn
 • työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus
 • asenne omaan työskentelyyn ja oman työn kehittäminen

Arviointikohteet ja pisteytys

1. Työn aloitus 20 p

 • Työohjeeseen tutustuminen 10 p
 • Laitteiden ja työvälineiden varaaminen 10 p

2. Työskentely 30 p

 • Asiakkaan huomiointi 5p
 • Työskentelyn ammattimaisuus ja järjestelmällisyys 10p
 • Työturvallisuus 5p
 • Työvälineiden käyttäminen 5p
 • Joustavuus 5p

3. Kestävä kehitys 10p

 • Suunnitelmallinen ja taloudellinen työskentely ja eteneminen 5p
 • Kierrätys ja jätteiden laittelu 5p

4. Ergonomia 5p

 • Työskentelyasennot 5p

5. Työn laatu 25p

 • Työn jälki ja lopputulos 15p
 • Työvälineiden puhdistus ja huolto 5p
 • Asiakaspalvelun toteuttaminen 5p

6. Itsearviointi 10p

 • Oman työn arviointi ja kehittäminen 10p

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät osoitteesta www.skillsfinland.fi