Luo PDF

TaitajaPLUS - puhdistuspalvelu

Semifinaalin aikataulu ja paikka

16.1.2014

Bovallius -ammattiopisto
Vähäheikkiläntie 50
20810 TURKU

Semifinaalikoordinaattori

Marja-Riitta Salonen
Bovallius-ammattiopisto
marja-riitta.salonen (at) bovallius.fi
puh. 040 900 0031

Kilpailijamäärä

Kaksi kilpailijaa / oppilaitoksen toimipiste

TaitajaPLUS - puhdistuspalvelulajin semifinaalitehtävien kuvaukset

Tehtävä sisältää ylläpitosiivousta sekä vaatehuollon perusosaamista. Tavoitteena on tehtävien suorittaminen tehtävänannon mukaisesti järjestelmällisesti ja ammattimaisesti. Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida asiakasviihtyvyys, kestävä kehitys, työturvallisuus sekä ergonominen työskentely.

Ennen kilpailusuorituksien alkua kilpailijoille selvitetään tehtävän sisältö, vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta, voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

Tehtävän suorituksen jälkeen kilpailija arvioi omaa suoritustaan ja sen jälkeen tuomarit antavat palautetta työskentelystä.

Semifinaalissa tehtävänä on tehdä ylläpitosiivous tavanomaisilla käsityövälineillä ja suorittaa jälkityöt. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 30 minuuttia. Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on enää 5 minuuttia jäljellä.

Semifinaalissa toisena tehtävänä on tehdä pienimuotoinen vaatehuollon tehtävä. Aikaa tehtävän suorittamiseen on 10 minuuttia. Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on 3 minuuttia jäljellä.

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijan on todistettava henkilöllisyytensä (myös KELA-kortti käy).

Kilpailija tuo mukanaan oman oppilaitoksen hyväksymän työvaatetuksen sekä työjalkineet. Niiden käyttäminen on osa kilpailutehtävän arviointia.

Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle

Tehtävässä tarvittavat työvälineet sekä kilpailumateriaalin.

Tarjoiluvaunut, siivousvaunut sekä ylläpitosiivouksessa käytettävät tavanomaiset käsityövälineet ja vaatehuollossa käytettävät tarvikkeet.

Kilpailutehtävän arviointi

Tuomaristo koostuu työelämäedustajista sekä erityisopetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen määrittämällä pisteet tehtävän kuluessa ja sen päätyttyä CIS-pistelaskujärjestelmää käyttäen. Maksimipistemäärä on 100 pistettä.

Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman K3 (M) taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn järjestelmällisyyteen, työtapoihin ja sekä huolelliseen lopputulokseen.

Arviointi on tehtäväkohtaista ja aiemmin mainittujen lisäksi arviointikohteita ovat

 • ammattikäsitteiden hallinta ja tuntemus
 • työ- ja suojavaatetuksen käyttäminen
 • annettuihin työohjeisiin tutustuminen ja niiden mukaan toimiminen
 • kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi
 • asiakaspalvelun toteutuminen
 • työpisteen ja työvälineiden järjestäminen ennen ja jälkeen työskentelyn
 • työskentelyn sujuvuus
 • asenne omaan työskentelyyn ja oman työn kehittäminen

Arviointikohteet ja pisteytys

1. Työn aloitus (20 p)

 • Työohjeeseen tutustuminen (10 p)
 • Laitteiden ja työvälineiden varaaminen (10 p)

2. Työskentely (25 p)

 • Asiakkaan huomiointi (5p)
 • Työskentelyn ammattimaisuus ja järjestelmällisyys (10p)
 • Työturvallisuus (5p)
 • Työvälineiden käyttäminen (5p)

3. Kestävä kehitys (15p)

 • Suunnitelmallinen ja taloudellinen työskentely ja eteneminen (5p)
 • Kierrätys ja jätteiden laittelu (5p)
 • Työskentelyn joustavuus (5p)

3. Ergonomia (10p)

 • Työskentelyasennot (10p)

4. Työn laatu (20p)

 • Työn jälki ja lopputulos (10p)
 • Työvälineiden puhdistus ja huolto (5p)
 • Asiakaspalvelun toteuttaminen (5p)

5. Itsearviointi (10p)

 • Oman työn arviointi ja kehittäminen (10p)

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät osoitteesta www.skillsfinland.fi