Luo PDF

Toppkompetens inom yrkesutbildning

Plats
Salpaus campusområde Ståhlberginkatu 4A, auditoriet

Tidpunkt
tisdag 8.4. kl. 13–15

Målgrupp
Träffen riktar sig till lärare, utbildningsanordnare, coacher och övriga intresserade

Arrangör
Utbildningsstyrelsen

Kom med och diskuterahur Taitaja-Mästare tävlingarna syns i skolans vardag.

  • Hur sprida goda modeller?
  • Hur integrera Taitaja-Mästare verksamheten som en del av undervisningen?
  • Hur utveckla samarbetet med arbetslivet och andra utbildningsanordnare?

Anmälan senast 25.3.2014 till Helena Öhman, helena.ohman@oph.fi (uppge eventuell specialdiet)

Mer information
Helena Öhman, helena.ohman@oph.fi, tfn 029 533 1111 och Ingeborg Rask, ingeborg.rask@oph.fi, tfn 029 533 1257