Luo PDF

Ympäristöstrategia

Taustatiedot

Taitaja on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen vuosittainen tapahtuma. Taitaja kilpailuissa ammatillista osaamisesta mitellään tänä vuonna 44 eri alalla. Kilpailuihin osallistuu noin yli 400 opiskelijaa. Ammattitaidon SM-kilpailuiden lisäksi tapahtumassa järjestetään TaitajaPLUS–kilpailut erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille ja Taitaja9-kilpailu, jossa peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset kilpailevat kädentaidoissa.

Taitaja2014 järjestetään Lahden Urheilu- ja messukeskuksessa ja sen vieressä sijaitsevissa Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa 8.-10.4.2014. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Tapahtumaan odotetaan noin 40 000 kävijää. Lahden kaupunki on asettanut tavoitteekseen olla kestävän kehityksen kaupunki ja ilmastotyön edelläkävijä. Tätä tavoitetta toteutetaan Green City –ohjelman kautta. Taitaja kilpailuissa huomioidaan Green City –ohjelman tavoitteet.

Ennakkoon arvioidut ympäristövaikutukset

 • Liikenteen päästöt

Yleisön liikkumisesta aiheutuvat päästöt ovat merkittävin suurten yleisötapahtumien ympäristövaikutuksista (Hiihdon 2001 MM-kilpailujen luonnonvarojen kulutus, Neopoli Oy 2001). Kannustetaan vieraita saapumaan pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä.

 • Jätteet

Messutapahtumista syntyy jätteitä messujen rakenteista ja messuvieraiden kulutuksesta. Taitaja2014–tapahtumassa jätteitä syntyy lisäksi kilpailutapahtumista ja tilaisuuteen liittyvästä majoituksesta ja ruokahuollosta.

 • Energian kulutus

Energian kulutusta aiheutuu kisatapahtuman toimintojen lisäksi kilpailuun liittyvistä majoitusjärjestelyistä.

 • Melu

Kilpailutapahtumista sekä niiden seuraamisesta syntyy satunnaisesti melua. Osa kilpailulajeista on meluisia. Tapahtumasta ei synny meluluvan tarpeen ylittäviä melupäästöjä.

Ympäristöstrategian tavoitteet

 • Ympäristöstrategian ensisijainen tavoite on tapahtuman ympäristövaikutuksien minimointi. Strategiassa huomio keskittyy tapahtuman jätteiden synnyn ja päästöjen vähentämiseen, sekä syntyvien haittojen ympäristöystävälliseen hallintaan. Toimintojen ympäristövaikutukset huomioidaan tapahtuman suunnittelussa ja tapahtuman aikana, sekä jälkitoimenpiteissä.
 • Ympäristöstrategiassa huomio painottuu yleisten ympäristövaikutusten lisäksi tapahtuman eri kilpailulajien ympäristövaikutuksiin.
 • Ympäristöstrategian tavoitteena on lisäksi tiedottaa ympäristövastuullisuudesta.
 • Strategian toteutumista seurataan.
 • Lanseerataan Green Skills teeman ja –tunnus.

Tulosmittarit, monitorointi ja raportointi

 • Syntyvän jätteen määrät ja hyödyntäminen mitataan ja raportoidaan yhteistyössä yhteistyökumppaneiden Lassila & Tikanojan ja Lahti Energian kanssa.
  • Tavoitteena on, että jätteestä hyödynnetään yli 90 % - tästä suurin osa energiajätettä.
 • Liikennevaikutusten osalta pyritään selvittämään tilaisuuteen julkisilla kulkuvälineillä tai pyörällä saapuneiden osallistujien määrä.
  • Tavoitteena on että yleisöstä yli 60% käyttäisi em. kulkuvälineitä.
 • Ympäristöstrategian toteutuksesta ja tavoitteista tiedotetaan tilaisuuden aikana tiedottein sekä Taitaja2014–tapahtuman internetsivuilla.
 • Järjestettävän kyselyn palautteet toimivat myös ympäristöstrategian tulosmittarina.

Ympäristöstrategian osa-alueet

 1. Vähäjätteinen tapahtuma
 2. Vähäpäästöinen tapahtuma
 3. Energiatehokkuus
 4. Meluntorjunta
 5. Ympäristövastuullinen toiminta
 6. Tiedotus

Lataa tästä ympästistöstrategian osa-alueet

Sidosryhmät

 • Lahden kaupunki, Green City –ohjelma
 • Koulutuskeskus Salpaus
 • LAMK
 • Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus
 • Lahden seudun ympäristöpalvelut
 • Uponor Oy
 • Kuusakoski Oy
 • Ramboll Oy
 • Lassila & Tikanoja
 • Lahti Energia
 • Timera Timo Rantalainen avoin yhtiö

Taitajat2014–tapahtuman ympäristöstrategiatyöryhmä jatkaa ympäristösuunnitelman kehittämistä kisojen valmistelun ajan ja pidättää oikeudet muutoksiin.

 

Lisätietoja:
Koulutuskeskus Salpaus
Paula Salomäki
puh. 044 7080412