Skapa PDF

Tävlingar

Mästare2014 FM-tävlingar i yrkesskicklighet

4641

Mästare2014 arrangeras i Lahtis 8 - 10.2.2014.
I FM-tävlingen i yrkesskicklighet ingår 44 tävlingsgrenar. Alla studerande inom yrkesutbildningen som fyller max 20 år under tävlingsåret har rätt att delta.

Tävlingssituationerna planeras och byggs för att motsvara en riktig arbetsmiljö. Tävlingsuppgifterna är i enlighet med läroplanens kravnivå för berömliga kunskaper. Varje gren bedöms enligt det s.k. trepartssystemet vilket betyder att domarkåren består av representanter från utbildning, arbetsgivare och arbetstagare.

För att kvalificera sig till Mästare-finalen måste de tävlande först delta i en semifinaltävling. Dessa arrangeras runt om i Finland i början av år 2014. Årligen deltar närmare 2000 unga studerande i dessa semifinaler.

I Mästare2014 deltar också två uppvisningsgrenar. I dessa grenar tävlar man inte om FM-medaljer. Innan en gren kan få status som officiell tävlingsgren, ska den först testas som uppvisningsgren under några år. Dessutom medverkar också en yrkesuppvisning i Mästare2014.

MästarePLUS och Mästare9

MästarePLUS-tävlingen är en yrkesskicklighetstävling för studerande i behov av särskilt stöd. Tävlingen har ingen övre åldersgräns, men de tävlande ska vara minst 15 år. I Mästare2014 deltar fyra MästarePLUS grenar.

Mästare9-tävlingen är en lekfull händighetstävling för grundskolans niondeklassister. Med tävlingen vill man på ett roligt och inspirerande sätt lyfta fram kännedom om särskilt teknik, textilslöjd och huslig ekonomi.

+1-grenar

Vid Mästare2014 kan studerande med individuell plan för hur utbildningen ska ordnas (IP) delta som +1-tävlande i följande grenar:

  • kundbetjäning och försäljning
  • blomsterbinderi
  • rengöringsservice