Ammattikoululaisten terveydenhuolto on tärkeä osa hyvää opiskelijaelämää

[ivcs]
Type: article
Parent page: Ammatillinen koulutus -osio
[/ivcs]

Jotta opinnot sujuisivat hyvin, on tärkeää, että opiskelija on sekä psyykkisesti että fyysisesti terve. Uudistuneen opiskeluterveydenhuollon myötä kaikkien opiskelijoiden toivotaan olevan keskenään entistäkin tasavertaisempia. Kerromme tässä artikkelissa, mitä uudistuva opiskelijoiden terveydenhuolto opiskelijoille merkitsee.

Milloin uudistus astuu voimaan?

Vaikka uudistuksesta on puhuttu paljon, astuu se voimaan vasta vuonna 2021. Eduskunta on kuitenkin jo hyväksynyt lakiesityksen sitiä, että YTHS eli Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö alkaa jatkossa hoitaa myös amk-opiskelijoille tarjottavista terveyspalveluista.

On tärkeää, että opiskelijan terveydentilaa seurataan

Opiskelijalla on usein tiukka taloudellinen tilanne, eikä hänellä useinkaan ole varaa käyttää esimerkiksi yksityisiä lääkäripalveluita. Tästäkin syystä on erittäin tärkeää, että opiskelijat voivat käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluita, ja että heidän terveydentilaansa seurataan.

Monilla aloilla esimerkiksi rokotusten voimassaolo on erittäin tärkeää. Tämä koskee esimerkiksi terveydenhuolto- ja sosiaalialaa. Tämän lisäksi joillakin aloilla on tärkeää tutkia, ettei opiskelijalla ole esimerkiksi salmonellaa, joka voisi tarttua hänen hoitamiinsa potilaisiin tai asiakkaisiin. Hyvä opiskeluterveydenhuolto voi vastata myös tällaisiin tarpeisiin.

Opiskelijoiden psyykkisestä jaksamisesta huolehtiminen on tärkeää

Fyysisen terveyden lisäksi on tärkeää huolehtia siitä, että opiskelijoiden psyykkinen eli henkinen terveys ja jaksaminen ovat myös hyvällä tasolla. Joissakin tilanteissa opinnot saattavat aiheuttaa stressiä ja huolta tai opiskelijan elämässä saattaa tulla muutoin vastaan vaikeita tilanteita, jotka saattavat vetää mielen matalaksi. Parisuhteessa saattaa olla ongelmia tai taloudellinen tilanne saattaa tuntua raastavan haasteelliselta ja aiheuttaa huolia. Mahdollisen työn ja opintojen yhdistäminen saattaa tuntua haastavalta paketilta, puhumattakaan, jos opiskelijan pakettiin kuuluu lisäksi perhe. Olisi hyvä, jos tällaisista tilanteista olisi mahdollista puhua tarvittaessa ammattilaisen kanssa ja että avun hakeminen ja saaminen olisi järjestetty matalan kynnyksen periaatteella.

Suomessa on herätty tilanteeseen, jossa valitettavan moni nuori kärsii masennuksesta ja on vaarassa syrjäytyä. Hyvällä ja oikeaan aikaan tehdyllä väliintulolla masentunutkin nuori on mahdollista saada vielä mukaan yhteiskunnan toimintaan aktiivisena ja täysivaltaisena toimijana. Laadukas opiskeluterveydenhuolto onkin tässä suhteessa avainasemassa, sillä juuri sen piirissä on mahdollista havaita niitä nuoria, jotka ovat vaarassa ajautua syrjäytymiskierteeseen, jonka katkaiseminen onkin jo haasteellisempi juttu.