Millainen ammatillinen koulutusala on hoiva- ja huolenpitoala?

Hoiva- ja huolenpitoala on suosittu ammatillinen koulutusala, jonka työllistymisnäkymät ovat hyvät. Kerromme tässä artikkelissa muutamia esimerkkejä siitä, millaisissa tehtävissä alalta valmistuva lähihoitaja voi toimia.

Päiväkodeissa tarvitaan innokkaita hoitotätejä ja -setiä

Tyypillisesti hoiva- ja huolenpitoala, sekä erityisesti päivähoitoala, on kovin naisvaltainen ala, mutta alalla tarvitaan innokkaiden hoitotätien lisäksi myös motivoituneita hoitosetiä. Yleensä alalle toivotetaankin miespuoliset hakijat aivan erityisen tervetulleiksi.

Monet lähihoitajat työskentelevät päiväkodeissa lastenhoitajina. Työ on monipuolista ja monen mielestä aivan erityisen antoisaa. Osa lastenhoitajista on kuitenkin sitä mieltä, että esimerkiksi ylisuuret lapsiryhmät aiheuttavat ylimääräisiä paineita, joiden vuoksi työn tärkeimmälle suolalle, eli lapsille, ei jää riittävästi aikaa. Tässä työssä vaaditaan jämptiä, mutta empaattista otetta sekä halua kehittää omaa osaamista. Hyvät vuorovaikutustaidot sekä lasten että aikuisten kanssa ovat tarpeen.

Lastenhoitajan työ sisältää runsaasti perushoitotoimenpiteitä, kuten vaipanvaihtoa, etenkin, jos ollaan aivan pienimpien lasten hoitoryhmässä. Toisaalta se sisältää myös lasten kasvattamista ja ohjaamista monenlaisissa tilanteissa. Askartelut, laulutuokiot ja ulkoilu ovat lastenhoitajan tyypillistä arkea.

Vanhustenhuolto työllistää

Suomessa puhutaan paljon vanhustenhuollon heikosta tilasta ja tämä onkin ala, jonka työllistymisnäkökulmat ovat Suomessa hyvät. Työntekijöitä tarvitaan paljon, mutta toisaalta työ on myös sekä fyysisesti että psyykkisesti raskasta. Alan resurssit eivät ole läheskään aina sellaiset kuin työntekijät toivoisivat, mikä tekee työstä erityisen stressaavaa. Monet työntekijät haluaisivat käyttää itse hoitotoimenpiteisiin enemmän aikaa kuin se nykyisten resurssien puitteissa on mahdollista. Moni palaakin loppuun ristiriitaisten toiveiden ja todellisuuden ristiaallokossa. Toisaalta, jos vanhustyötä tekee sydämellä ja jos sattuu löytämään työpaikan, jossa sydämellä tekeminen on tekemisen ytimessä, voi vanhustenhuolto olla oivallinen valinta.

Nuorisotyö on mielenkiintoinen vaihtoehto hoiva-alalla

Hoiva-alan yksi mielenkiintoisista suuntautumisvaihtoehdoista on nuorisotyö, jota voi tehdä vaikkapa nuorisotiloilla. Jos nuorten kanssa toimiminen kiinnostaa, etkä pelkää kovaakaan teiniangstia, voi tämä olla juuri sinulle sopivin vaihtoehto hoivan ja huolenpidon saralla. Nuorisotyötä voi muuten tehdä jopa omassa kodissa, jos kotiin ottaa sijaislapsia. Tämäkin on mielenkiintoinen vaihtoehto, jota kannattaa harkita, jos lastensuojelu- ja nuorisotyö on lähellä sydäntäsi. Sijaisperheistä on paikoitellen huutava pula.